Un sclav credincios

Text de memorat

„Fiule, dacă niște păcătoși vor să te amăgească, nu te lăsa câștigat de ei!” Proverbele 1:10

Geneza, prima carte a Bibliei, redă istoria creației lumii și istoria celor 2.300 de ani care au urmat. Această perioadă reprezintă mai mult de o treime din istoria lumii. Această carte povestește despre multe începuturi. De câte „începuturi” îți aduci aminte? De asemenea, am învățat despre multe persoane. Câte dintre acestea poți numi? Săptămâna aceasta, începem istoria lui Iosif. Iosif a fost strănepotul lui Avraam, care uneori este numit și părintele credincioșilor. În cronologie găsești perioada în care a trăit Iosif. Găsește apoi perioada în care ne aflăm noi astăzi.

Când Iacov a părăsit Haranul, copiii lui aveau probabil între 6 și 13 ani, iar până la momentul istorisirii din lecția de astăzi, probabil că erau cu aproximativ zece ani mai mari, iar cei mai mulți dintre ei erau încă adolescenți. Imaginează-ți doisprezece băieți, un tată și patru mame, locuind împreună! Acest lucru a cauzat gelozie și certuri în casa lui Iacov. Dar unul dintre acești doisprezece băieți era diferit – numele lui era Iosif. Iosif avea în jur de 16 ani când mama lui, Rahela, a murit, iar toată familia știa că el era fiul favorit al lui Iacov. El chiar era un băiat foarte drăguț – chipeș, activ și binevoitor. Cel mai important era faptul că el a ales să fie supus și loial Domnului.

Chiar dacă Iosif știa că frații lui vitregi erau geloși pe el, îi iubea și își făcea griji pentru ei. Știa că ei alegeau să fie de partea Satanei în războiul cu Dumnezeu și el știa că ascundeau de Iacov lucrurile rele pe care le făceau. Când a vorbit cu ei despre acest lucru, lor nu le-a plăcut; așa că el i-a spus tatălui despre faptele lor. Iacov a vorbit cu blândețe cu fiii lui despre comportamentul lor greșit. Când el i-a rugat să asculte de Domnul și să nu dezonoreze familia, ei s-au prefăcut că le pare rău. De fapt, erau furioși. Tatăl lor aflase ce făceau și pe cine crezi că au dat ei vina că i-a pârât? Bineînțeles, pe Iosif.

Aplicație: Frații lui Iosif l-au urât din același motiv din care Cain l-a urât pe Abel. Care este acel motiv? 1 Ioan 3:11,12

Toată lumea care vedea haina specială pe care Iacov i-o dăduse lui Iosif știa că era una pe care o purtau numai oamenii deosebiți. De fapt, probabil că Iacov nu ar fi trebuit să îi dea un astfel de lucru fiului său preferat, deoarece i-a făcut pe frații lui Iosif și mai geloși. Acum ei se întrebau dacă nu cumva Iacov plănuia să-i dea lui Iosif și dreptul de întâi născut.

 Într-o noapte, Iosif a avut un vis ciudat, iar când a povestit familiei despre el, gelozia fraților săi a crescut chiar mai mult. Care a fost visul? Geneza 37:6-8 Al doilea vis al lui Iosif l-a supărat un pic chiar și pe Iacov. Dar în același timp el se întreba dacă nu cumva acele vise ar putea avea o semnificație importantă pe care el nu o înțelegea. Geneza 37:9-11 Probabil nu trecuse mult timp după acele vise, când Iacov l-a trimis pe Iosif la Sihem, unde frații lui duseseră turma pentru a paște acolo iarba bogată. Poate că Iacov era îngrijorat pentru fiii lui, fiind vorba de Sihem, locul în care deciziile greșite ale Dinei băgaseră toată familia în probleme.

Probabil că și Iosif a fost îngrijorat când a ajuns, în cele din urmă, la Sihem și nu i-a găsit pe frații lui acolo. Când cineva i-a spus că ei erau la Dotan, s-a simțit ușurat. Chiar dacă mersese aproximativ 80 de km, el s-a grăbit să mai parcurgă încă 25 de km până unde erau ei. Iosif era bucuros să-și vadă frații, dar cu cât se apropia mai mult, cu atât își putea da seama că ei nu erau la fel de încântați să-l vadă. Ce s-a întâmplat? Geneza 37:18-24

După ce l-au aruncat pe Iosif în groapa adâncă, frații lui stăteau în apropiere, mâncând prânzul. Când au văzut un grup de negustori în drum spre Egipt, au decis să-l scoată din groapă și să-l vândă acelor negustori. Când Iosif i-a văzut pe negustori și a realizat ce se întâmplă, și-a implorat frații să nu-l vândă. Câțiva dintre ei acum voiau să-l lase liber, dar erau prea lași să vorbească. Așa că negustorii l-au luat și l-au vândut ca sclav în Egipt.

Aplicație: Când Iosif a plecat de acasă ca să-și găsească frații, știa ce urma să se întâmple cu el? Tu știi ce se va întâmpla cu tine astăzi? Dar cine știe?

Sclavia în acele zile era câteodată mai rea decât moartea. Nu-i de mirare că Iosif era îngrozit în timp ce se gândea la ce urma să i se întâmple. La început, a plâns. Dar în timp ce grupul călătorea spre sud, el și-a amintit cum tatăl lui l-a învățat să se încreadă în Domnul și s-a decis să se încreadă în El indiferent de ce avea să se întâmple. Decizia aceasta a avut un impact major în viața lui Iosif.

Ruben nu a fost prezent când fratele lui a fost vândut. El plănuise să-l salveze și să-l trimită înapoi acasă. Atunci când s-a întors la groapă și a aflat că Iosif nu mai era acolo, a fost disperat. Ce a spus el fraților săi? Geneza 37:29,30

Ruben, în calitate de întâi născut, știa că el era cel responsabil pentru Iosif. Dar a realizat că nu era nicio cale de a-l aduce înapoi pe Iosif, așa că, în cele din urmă, a fost de acord cu minciuna pe care frații săi au inventat-o s-o spună tatălui lor. Frații păstraseră haina specială a lui Iosif. Ei au înmuiat-o în sânge de capră și i-au arătat-o lui Iacov când au ajuns acasă. El a fost sigur că Iosif a fost omorât de animale sălbatice și nimeni din familie nu-l putea consola.

Cei zece frați l-au vândut pe Iosif pe 20 de sicli – doar 2 sicli pentru fiecare dintre ei. Dar ei urmau să poarte mulți ani povara vinovăției din cauza faptei crude și a minciunii pe care i-au spus-o tatălui. Departe, în Egipt, Iosif fusese vândut ca sclav lui Potifar, căpetenia gărzii împăratului. Nu a durat mult până ca Potifar să observe ce sclav bun achiziționase. În timpul călătoriei către Egipt, Iosif a ales să-i rămână credincios lui Dumnezeu. Iar Dumnezeu a binecuvântat alegerea lui Iosif.

În scurt timp Potifar a început să îi dea din ce în ce mai multe responsabilități, deoarece știa că putea avea încredere în el. În cele din urmă totul i-a fost încredințat lui Iosif, astfel încât totul să fie coordonat de el. Potifar știa că era binecuvântat de Dumnezeul la care se închina Iosif.

Aplicație: Cât de diferită ar fi fost povestea lui, dacă Iosif nu ar fi ales să fie credincios lui Dumnezeu indiferent de ce i s-ar fi întâmplat? Sunt importante și alegerile tale?

În timpul celor zece ani în care Iosif a lucrat pentru Potifar, a devenit pentru el mai mult decât un simplu sclav, a ajuns să îi fie ca un fiu. A întâlnit oameni importanți, a studiat limbi străine, științe și a învățat cum funcționa guvernarea Egiptului. El era frumos atât în exterior, cât și în interior. Toată lumea știa că el era credincios, închinându-se doar Dumnezeului din ceruri.

Apoi, brusc, totul s-a schimbat. Soția lui Potifar a devenit geloasă pe Iosif. Atunci când a încercat să-l facă să încalce legea lui Dumnezeu, el a refuzat să o asculte. Citește ce i-a spus Iosif soției lui Potifar. Geneza 39:9 Când Iosif nu a ascultat-o pe soția lui Potifar, ea s-a mâniat și l-a acuzat de o infracțiune teribilă. Potifar a fost foarte supărat. Știind că Iosif era cinstit, el era sigur că soția lui mințea. Dar nu a îndrăznit să ia în considerare cuvântul unui sclav în detrimentul ei. Dacă Potifar ar fi crezut că Iosif mințea, el l-ar fi trimis la moarte. În schimb, ce a făcut el? Geneza 39:20

Ce schimbare drastică! Într-o singură zi, Iosif a trecut de la statutul de fiu cu multe responsabilități într-o casă de om bogat și important, la statutul de deținut într-o închisoare, strâns în lanțuri Psalmii 105:17,18 Tu cum te-ai fi simțit? Te-ai mai fi încrezut în Dumnezeu? Ai fi crezut că Dumnezeu te-a părăsit? Chiar dacă la început Iosif a fost tratat cu cruzime în închisoare, el a refuzat să se plângă sau să se autocompătimească. În schimb, a ales să-i încurajeze și să-i ajute pe ceilalți care erau în închisoare.

În timpul celor trei ani cât a stat în închisoare a învățat mult. A văzut cum erau tratați atât oamenii vinovați, cât și cei nevinovați, a învățat ce pedepse erau corecte și care erau crude și nedrepte. Acest lucru urma să îl ajute să fie un conducător bun, mai târziu. Închisoarea în care a fost Iosif era, probabil, una specială, deoarece acolo erau întemnițații regelui. Potifar era căpetenia străjerilor faraonului, așa că el se ocupa de acea închisoare și avea sub comanda lui un gardian. Gardianul trebuie să fi aflat numaidecât de ce un tânăr distins ca Iosif nu a fost trimis la moarte. Așadar a început să-i dea din ce în ce mai multe responsabilități, pe care Iosif le îndeplinea cu credincioșie, iar Dumnezeu îi binecuvânta munca. Geneza 39:21-23

Aplicație: Când a decis Iosif să-L onoreze mereu pe Domnul - înainte să vină ispita sau atunci când a venit ispita?

Nu după mult timp, Iosif a recăpătat încrederea celor din jur, la fel ca atunci când lucra pentru Potifar. Cei din închisoare trebuie să-l fi admirat și apreciat pentru că el era mereu bun, înțelegător și încurajator.
Regii Egiptului erau numiți faraoni, iar într-o zi Iosif a observat că doi dintre deținuții faraonului păreau îngrijorați. Unul dintre ei era mai-marele paharnicilor, cel care gusta din vinul faraonului să se asigure că nu era otrăvit. Celălalt era mai-marele pitarilor. Cei doi făcuseră ceva care l-a supărat pe faraon. Ambii bărbați erau îngrijorați din cauza unor vise pe care nu le înțelegeau. Iosif le-a spus că Dumnezeu știa tâlcuirea și i-a rugat să-i spună visele.

Paharnicul i-a spus primul visul și Iosif i-a spus semnificația lui. Citește Geneza 40:9-13 Paharnicul trebuie să se fi simțit ușurat și fericit. Când Iosif i-a cerut un mare favor, probabil că acesta i-a promis că va face tot posibilul să-l ajute. Ce favor i-a cerut Iosif paharnicului?Geneza 40:14,15 Pitarul a ascultat tâlcuirea visului paharnicului, iar când a văzut că era bună s-a hotărât să-i spună și el visul lui Iosif. Versetele 16, 17 Iosif și-ar fi dorit să nu trebuiască să spună ce semnifica visul pitarului; știa că îl va întrista foarte mult și i-a fost milă de el.

Timp de trei zile acești doi întemnițați au așteptat cu teamă. În cea de-a treia zi era ziua de naștere a faraonului, iar el „a dat un ospăț tuturor slujitorilor săi”. Și-a adus aminte faraonul de cei doi slujitori din închisoare? Visele lor chiar s-au împlinit? Da, faraonul și-a adus aminte de ei, iar visele lor s-au împlinit. Paharnicul și-a recăpătat slujba, iar pitarul și-a pierdut viața. Probabil că Iosif s-a bucurat pentru că paharnicul a fost pus iarăși în slujba lui și probabil că s-a întristat pentru că pitarul și-a pierdut viața. Bineînțeles că el s-a rugat și a sperat că pitarul va reuși să-l convingă pe faraon să-l elibereze și pe el din închisoare.
 

Aplicație: Cum a reacționat Iosif când nu a fost tratat în mod corect? A fost furios? Trist? Nefericit? Sau i-a ajutat bucuros pe ceilalți și s-a încrezut în grija lui Dumnezeu?

Paharnicul faraonului fusese mulțumitor că Iosif îi spusese semnificația visului și a fost recunoscător pentru că a fost eliberat din închisoare. El probabil că promisese că va face tot ce-i stă în putință să-l convingă pe faraon să-l elibereze și pe Iosif din închisoare. Dar și-a adus aminte? Geneza 40:23

Trecea zi după zi și Iosif continua să spere că va fi eliberat. În cele din urmă el a tras concluzia că paharnicul probabil a uitat de el. Ce dezamăgire! Pentru încă doi ani, Iosif a continuat să își îndeplinească, credincios, îndatoririle din temniță, alegând să creadă că Dumnezeu are grijă de el și că nu l-a uitat. Crezi că Iosif s-a gândit vreodată la cele două vise pe care le avusese cu mulți ani în urmă, pe când era încă acasă, în Canaan? Dacă da, crezi că i-au dat chiar și o mică scânteie de speranță? Întrucât era în închisoare pe vremea aceea, părea că nu va mai fi niciodată altceva decât un sclav în închisoare pentru tot restul vieții.

Iosif nu și-a imaginat vreodată că în curând, dintr-un sclav pe viață, va deveni atât de important, încât oamenii din Egipt și din alte țări să afle despre el. Într-o zi, în palatul faraonului era multă agitație. El se simțea foarte tulburat cu privire la viitor, ca și când ceva teribil urma să se întâmple. Deoarece neliniștea lui creștea, slujitorii din palat se temeau din ce în ce mai mult. Care era cauza acestei mari bulversări? Faraonul avusese două vise, care l-au făcut să creadă că va fi în curând într-un mare necaz. El nu știa semnificația celor văzute în vise și nici înțelepții sau vrăjitorii lui nu-și puteau da seama.

Această tulburare i-a adus aminte paharnicului că Iosif i-a tâlcuit visul lui. Când i-a spus acest lucru faraonului, acesta a trimis de îndată după Iosif. Imaginează-ți cât de șocat a fost Iosif când trimișii s-au repezit în închisoare și au spus gardianului că au venit să ia un deținut, pe nume Iosif, să-l ducă numaidecât la palat.

Aplicație: Fusese Iosif credincios în lucrurile mici, neplăcute din închisoare? Sau a așteptat până când a avut o sarcină „importantă”?