Binecuvântata speranţă: A Doua Venire a lui Isus

Text de memorat

Preaiubiților, acum suntem copii ai lui Dumnezeu. Și ce vom fi nu s-a arătat încă. Dar știm că, atunci când Se va arăta El, vom fi ca El, pentru că Îl vom vedea așa cum este. Oricine are nădejdea aceasta în El se curățește, după cum El este curat. 1 Ioan 3:2,3

Isus le-a dat urmașilor Săi cheia succesului în viața creștină. El a zis: „Căutați mai întâi Împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui, și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra” (Matei 6:33).

În lumea din jurul tău, câți oameni crezi că sunt care caută mai întâi Împărăția lui Dumnezeu? Într-o zi obișnuită, câți sunt cei care chiar se gândesc la aceasta?

Adesea, creștinii se gândesc la Dumnezeu când cineva este bolnav sau pe moarte. Poate ei se gândesc la Împărăția lui Hristos când le lipsește cineva drag care a murit. Dar când boala, moartea sau pericolul de moarte lipsesc, mulți nu se gândesc deloc la Împărăție.

Isus i-a învățat odată pe oameni despre aceasta. În rugăciunea domnească, El a pus venirea Împărăției chiar la început. După ce laudă Numele lui Dumnezeu, El spune:

Matei 6:10 Vie Împărăția Ta; facă-se voia Ta, precum în cer și pe pământ.

Petru se exprimă asemănător:

2 Petru 3:12 Așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu, în care cerurile aprinse vor pieri și trupurile cerești se vor topi de căldura focului?

Anticiparea venirii lui Isus ne ajută să punem mai multe lucruri în perspectiva justă. De exemplu, mașinile scumpe și casele frumos împodobite își pierd din strălucire când te gândești cât de puțin durează în comparație cu orașul de aur ce nu va fi niciodată distrus. Din timpul lui Adam, oamenii credinței au așteptat revenirea lui Isus.

Iuda 14 Și pentru ei a prorocit Enoh, al șaptelea patriarh de la Adam, când a zis: „Iată că a venit Domnul cu zecile de mii de sfinți ai Săi.”

Evrei 11:10,13,14 Căci el [Avraam] aștepta cetatea care are temelii tari, al cărei meșter și ziditor este Dumnezeu. În credință au murit toți aceștia [Avraam, Isaac și Iacov], fără să fi căpătat lucrurile făgăduite, ci doar le-au văzut și le-au urat de bine de departe, mărturisind că sunt străini și călători pe pământ. Cei ce vorbesc în felul acesta arată deslușit că sunt în căutarea unei patrii.

Acești oameni au văzut venirea lui Hristos „de departe”. Dar în vremea noastră este mult mai aproape. La fel ca ei, și noi suntem dornici de a o „cuprinde” cu gândul și chiar să spunem că suntem călători pe acest pământ. Aceasta înseamnă să fii adventist. Însemnă să fii o persoană a cărei viață gravitează în jurul revenirii lui Isus.

Primii creștini așteptau A Doua Venire și vorbeau despre ea frecvent. Ca și noi, unul dintre lucrurile cu care o asociau era învierea celor dragi. Cei care nu credeau în înviere nu aveau binecuvântata speranță.

Tit 2:13 Așteptând fericita noastră nădejde și arătarea slavei marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor, Isus Hristos.

1 Tesaloniceni 4:13 Nu voim, fraților, să fiți în necunoștință despre cei ce au adormit, ca să nu vă întristați ca ceilalți, care n-au nădejde.

Cea de-A Doua Venire a fost ceea ce a dat un impuls dorinței de a duce și altora Evanghelia. Imaginați-vă cum ne vom minuna când vom vedea în cer pe cineva căruia i-am spus despre Isus. Pavel a comparat acest lucru cu purtarea unei cununi cerești!

1 Tesaloniceni 2:19 Căci cine este, în adevăr, nădejdea sau bucuria sau cununa noastră de slavă? Nu sunteți voi înaintea Domnului nostru Isus Hristos, la venirea Lui?

În viața de zi cu zi, este practică o asemenea speranță? Gândul revenirii produce o schimbare a vieții? Ioan a spus că da.

1 Ioan 3:3 Oricine are nădejdea aceasta în El se curățește, după cum El este curat.

Deci, adventiștii care așteaptă cu nerăbdare revenirea lui Hristos, dacă își însușesc această binecuvântată speranță, își vor curăța viața și vor căuta să fie curați ca Isus. 

1. Cei care nu „se curăță” doresc cu adevărat revenirea lui Hristos? 1 Ioan 3:3

2. Cei care sunt în cer vor vedea fața lui Dumnezeu (vezi Apocalipsa 22:4). Ce trebuie să urmărim înainte ca să Îl vedem și să trăim? Evrei 12:14

3. De ce spune Solomon că este „mai bine să te duci într-o casă de jale decât să te duci într-o casă de petrecere”? Eclesiastul 7:2

4. Ce poți face ca să menții în minte zilnic sfârșitul tuturor lucrurilor?

5. Cum influențează revenirea lui Isus alegerile și prioritățile tale personale în următoarele domenii?
Prietenie (Psalmii 1; Proverbele 12:26)

Carieră (Proverbele 3:5,6; Daniel 12:1-3)
Timp (Romani 12:11; Eclesiastul 9:10)

Posesiuni (Matei 6:19-33; Iacov 5:1-3)

Mulți creștini sunt confuzi în ce privește A Doua Venire. Ei nu-i înțeleg importanța. Mulți gândesc (măcar speră) că cei dragi morți sunt deja în cer, așa că nu pot înțelege bine semnificația învierii.

Mulți nu se gândesc la contradicția dintre ideile pe care ei le au: pe de o parte, ei cred că atunci când oamenii mor, ajung în cer, iar pe de altă parte, conform crezului, aceleași persoane vor învia la revenirea lui Hristos. Unii își pun întrebări cu privire la acest lucru și mulți sunt bucuroși să afle adevărul explicat de Biblie.

Sunt multe teorii nebiblice cu privire la A Doua Venire. Una dintre cele mai întâlnite astăzi este că Hristos îi va răpi pe sfinți înainte de scenele finale de haos și strâmtorare. Adesea, Biblia este folosită în mod necorespunzător în încercarea de a susține aceste doctrine.

În primul rând: Adevărul că Isus vine ca un hoț. Oamenii se gândesc la hoți ca fiind cei ce se furișează pe ascuns în casele celor care nu se așteaptă la asta. Și, prin analogie, gândesc că venirea lui Isus ca un hoț va fi tăcută și neobservată. Însă Biblia spune că revenirea lui Hristos ca un hoț va fi neașteptată și surprinzătoare. Dar nu va fi deloc tăcută.

2 Petru 3:10 Ziua Domnului însă va veni ca un hoț. În ziua aceea, cerurile vor trece cu trosnet, trupurile cerești se vor topi de mare căldură și pământul, cu tot ce este pe el, va arde.

În al doilea rând: Adevărul că la revenire, unii vor fi luați, iar alții, lăsați. Oamenii presupun că cei care vor fi „luați” vor fi duși în ceruri. Dar Isus a spus că aceia care vor fi luați sunt cei care vor pieri.

Matei 24:38-40 În adevăr, cum era în zilele dinainte de potop, când mâncau și beau, se însurau și se măritau până în ziua când a intrat Noe în corabie și n-au știut nimic, până când a venit potopul și i-a luat pe toți, tot așa va fi și la venirea Fiului omului. Atunci, din doi bărbați care vor fi la câmp, unul va fi luat și altul va fi lăsat.

Luca o spune și mai clar atunci când înregistrează răspunsul lui Isus dat când ucenicii au întrebat unde vor fi luați oamenii.

Luca 17:37 Ucenicii L-au întrebat: „Unde, Doamne?” Iar El a răspuns: „Unde va fi trupul, acolo se vor strânge vulturii.”

Biblia nu învață că venirea lui Isus ca un hoț ar însemna o răpire în „secret” înainte de necazul cel mare. Apocalipsa 16 relatează despre necaz și cele șapte plăgi. După ce au avut loc cele șase plăgi, când necazul cel mare este aproape terminat, Isus spune că venirea Lui ca un hoț este încă în viitor.

Apocalipsa 16:15 Iată, Eu vin ca un hoț. Ferice de cel ce veghează și își păzește hainele, ca să nu umble gol și să i se vadă rușinea!

Așadar, vedem că Biblia folosește imaginea hoțului ca să ilustreze importanța vegherii în vederea revenirii. Ce obrăznicie din partea lui Satana să se folosească de imaginea hoțului pentru a-i face pe oameni să creadă că, de fapt, ei nu trebuie să vegheze și să fie pregătiți pentru că ei vor fi răpiți înainte de necazul cel mare!

6. Cei care cred în răpirea secretă susțin de obicei și că necazul cel mare urmează răpirii. Explică în propriile tale cuvinte cum Apocalipsa 16:15 contrazice această idee.

7. Dacă „unul este luat”, iar „altul, lăsat”, de ce se adună vulturii în jurul celui „luat”?

A Doua Venire este „binecuvântata nădejde” a creștinilor. Pentru ei va fi o zi de eliberare, de reîntâlnire și restaurare fizică. Dar majoritatea oamenilor – inclusiv cei care se numesc creștini – vor fi triști și speriați când va apărea Hristos.

Apocalipsa 1:7 Iată că El vine pe nori. Și orice ochi Îl va vedea; și cei ce L-au străpuns. Și toate semințiile pământului se vor boci din pricina Lui! Da, Amin. Apocalipsa 6:16 Și ziceau munților și stâncilor: „Cădeți peste noi și ascundeți-ne de Fața Celui ce șade pe scaunul de domnie și de mânia Mielului.”

Isus a spus clar că revenirea Lui va fi vizibilă. El folosește mai multe ilustrații pentru a o descrie. Una dintre ele este fulgerul de pe cer.

Matei 24:27 Căci, cum iese fulgerul de la răsărit și se vede până la apus, așa va fi și venirea Fiului omului.

Isus știa că mulțimea de hristoși mincinoși care vor veni nu vor putea contraface o apariție atât de cuprinzătoare, care să fie vizibilă pe întregul glob. Fie demoni sau oameni, ei pot apărea doar într-un loc sau altul, sau se pot arăta într-un loc secret. În principiu, dacă ai aflat că undeva, cineva pretinde că este Isus, nu este Domnul Isus – nu trebuie să mergi!

Matei 24:24-26 Căci se vor scula hristoși mincinoși și proroci mincinoși, vor face semne mari și minuni, până acolo încât să înșele, dacă va fi cu putință, chiar și pe cei aleși. Iată că v-am spus mai dinainte. Deci, dacă vă vor zice: „Iată-L în pustie”, să nu vă duceți acolo! „Iată-L în odăițe ascunse”, să nu credeți.

Odată cu inventarea filmărilor video, unii falși mesia sau falși hristoși au fost filmați de adepții lor. Uneori reporterii le-au luat interviuri acestor lideri și celor care îi urmau. Hristos ne previne să nu ne expunem acestor înșelăciuni. Acest lucru ar fi o invitație pentru diavol să insufle îndoieli și nedumeriri care vor lucra ca rugina care consumă încrederea în adevărul pentru acest timp. Când adevăratul Isus vine, cei care au fost înșelați de hristoșii falși vor realiza deodată că acel „Isus” pe care ei l-au primit era un amăgitor. Pentru ei, venirea lui Isus va fi o surpriză totală și, într-un sens, va fi ca venirea unui hoț. Nu este necesar ca cineva să fie surprins de evenimente. Dumnezeu ne-a dat mesajul revenirii lui Hristos, iar în lecția următoare vom studia ce spune Biblia despre pregătirea pentru acest eveniment.

1 Tesaloniceni 5:4 Dar voi, fraților, nu sunteți în întuneric, pentru ca ziua aceea să vă prindă ca un hoț.

8. De ce vor plânge cei mai mulți oameni la revenirea lui Hristos?

9. La ce pericol ne expunem dacă mergem să vedem pe cineva care pretinde că este Mesia?

Condus de o motocicletă

Sunt lucrător Gospel Outreach în nordul Indiei. Într-o zi am primit un telefon de la radioul nostru, Adventist World Radio (AWR). Mi-au povestit despre un ascultător al AWR pe nume Dinakar.* Am fost solicitat să încerc să găsesc satul lui Dinakar și mi s-a spus că acel om este încarcerat. Nu mi-au dat nicio adresă. M-am rugat lui Dumnezeu și am pornit cu motocicleta în căutarea acelui om.

După ce am întrebat cam cincizeci de oameni, nu am găsit pe nimeni care să îl cunoască pe Dinakar; atunci, obosit, m-am așezat la umbra unui copac să mă odihnesc. Chiar atunci a venit la mine un om și m-a întrebat dacă poate să mă ajute cu ceva. I-am spus că îl caut pe Dinakar. Mi-a recomandat să merg într-un anume sat, dar nu era sigur că l-aș fi găsit pe Dinakar.

Când am încercat să întorc motocicleta și să plec spre acel sat, ghidonul motocicletei s-a întors în direcția opusă. Așa că am mers cam un km în direcția în care motocicleta dorea să merg și am întrebat pe un vânzător de la un magazin despre Dinakar. Vânzătorul mi-a spus că-l cunoaște și că ar fi la închisoarea de stat, care se afla la 100 km distanță. El mi-a dat totuși adresa domiciliului lui Dinakar, care nu se afla prea departe.

În acea seară am ajuns la casa lui Dinakar, unde am întâlnit-o pe mama sa și m-am prezentat ca fiind pastor adventist de ziua a șaptea. Era fericită să afle că sunt pastor. Mi-a povestit despre problemele pe care ea și familia ei le aveau și că soțul și doi fii erau în închisoare, acuzați de omor.

Dinakar era fiul mai tânăr. Într-o zi, pe când era în închisoare, a găsit frecvența radio a postului AWR. Speranța i-a fost reînviată când a auzit despre Isus Hristos, singurul Salvator, care poate ierta păcatele. El era foarte interesat și a ascultat acest radio zilnic. Apoi a scris o scrisoare la AWR spunând că vrea să cunoască mai mult despre Isus Hristos. Când a primit o scurtă permisie pentru a merge acasă, i-a spus mamei despre acest post de radio și a încurajat-o și pe ea să-l asculte. Nu după mult timp, au început să creadă în Hristos și au dorit să-și predea viața în mâna Lui.

Am început să vizitez casa lui Dinakar și am făcut studii biblice cu mama lui. După trei luni, fiul ei a fost eliberat din închisoare, fiind gata și el pentru botez. Astăzi, întreaga sa familie este botezată, împreună cu aproape 40 de familii din vecinătate. În fiecare Sabat, 40-50 de oameni se adună pentru închinare. Ei se roagă ca în curând să poată avea o clădire în care să se poată aduna.

O lucrare completă

Te pregătești pentru venirea lui Isus? Cauți tu în toate acțiunile tale gloria lui Dumnezeu? Mă tem că mulți care pretind că au religia lui Hristos sunt nepăsători și vor fi găsiți nepotriviți când destinul lor va fi hotărât.

Acum, Isus pledează pentru noi în Sanctuar. Tu poți veni acum la El, și El îți va da putere. El te va curăța de păcate, dacă cu adevărat te pocăiești de ele și cu umilință și dorință sinceră cauți iertarea Sa. El îți cunoaște slăbiciunea și este gata să îți arate compasiune, chiar dacă ai fi păcătuit mult împotriva Lui. Este posibil ca unii dintre voi să aibă defecte care par să fie greu de corectat și de învins. Poți să te simți descurajat uneori, crezând că este imposibil să trăiești religia; dar nu renunța. Fii hotărât să obții victoria asupra propriei persoane. Poți trăi conform mărturisirii tale de credință. Poți trasa un exemplu prietenilor și cunoscuților, cărora li se va confirma că religia poate fi trăită și că tu ești un creștin în faptă și adevăr, pentru că ei vor vedea că religia corectează greșelile, te face blând și umil și te eliberează de infatuare, vanitate și mândrie.

Nu ai putere în tine însuți să-ți biruiești defectele. Chiar dacă iei decizii bune și faci promisiuni de a realiza multe în propria putere, prin ispite, vei fi curând abătut. Dar aceasta nu trebuie să te descurajeze. Există Cineva la care poți apela pentru putere și harul Său îți va fi suficient. Poți să-I spui slăbiciunea ta. Cel care a murit pentru tine va fi mereu gata să îți asculte rugăciunea sinceră de ajutor, de a învinge defectele și de a deveni un creștin sincer care dă slavă lui Dumnezeu.

Nu uita să te rogi. Rugăciunea în taină este prea mult neglijată. Mă tem că lucruri mărunte îți ocupă mintea și te determină să neglijezi această datorie importantă. Voi toți puteți găsi timp de rugăciune și atunci când vă rugați să aveți credință că Isus vă aude și că veți primi tăria de care aveți atâta nevoie. Puterea vă este pusă la dispoziție și poate fi obținută; dar numai dacă o doriți cu toată inima și o cereți. Trupul trebuie să aibă hrană pentru a trăi. La fel și sufletului îi este adesea necesară primirea unei porții de hrană spirituală pentru a înflori și a purta roadele spiritului: blândețe, umilință, răbdare etc. Primind zilnic putere din cer, puteți spune cu bucurie că jugul lui Hristos nu este greu și sarcina Sa este ușoară.

Religia neîntinată dă sănătate, libertate și fericire sufletului, însă trăirea în păcat aduce sclavie acum, și la urmă, pieire. Nu există plăcere mai mare decât aceea de a-I sluji lui Dumnezeu și de a avea conștiința curată; nu există pace reală dacă nu vine de la Dumnezeu.

Dragi tineri, faceți o lucrare completă! Nu serviți lui Dumnezeu cu inima împărțită. Urmați blândul exemplu; studiați viața și caracterul Lui și luptați să-I fiți asemenea. Trăiți pentru gloria lui Dumnezeu și încercați să fiți ascultători de adevăr așa cum îl auziți de la părinții voștri și de la slujitorii lui Dumnezeu. Studiați mult Biblia și păstrați-vă conversațiile pure și sfinte. Rugați-vă singuri de cel puțin trei ori pe zi și nu doar atât, ci și în timpul lucrului țineți-vă inima îndreptată în sus spre Dumnezeu pentru a primi putere și har și pentru a face totul pentru gloria lui Dumnezeu. Făcând așa, puteți combate gândurile inutile, și astfel nu va mai fi loc pentru ispitele vrăjmașului.

Este natural pentru o tânără să fie veselă și vioaie și să uite pe Dumnezeu; de aceea este nevoie de dublă veghere. Veghează în orice moment, păstrând mintea îndreptată spre Dumnezeu în loc de a o ține ocupată cu vestimentația și în loc să permiți ca mândria să locuiască în inimă. Caută lepădarea de sine; fii sfântă; fă ca mintea și conversațiile tale să se îndrepte asupra subiectelor cerului.

Mereu ar trebui să fie o diferență totală între urmașii blândului și umilului Isus și cei din lume. Cei care-L urmează pe Hristos vor alege mai degrabă suferința și lepădarea de sine și vor avea astfel aprobarea Sa, suportând mai degrabă batjocura și neplăcerea din partea acestei lumi mândre. Ei însă vor avea gloria, nemurirea și viața eternă în cer. Aceia care aleg să fie ca lumea, care îi urmează obiceiurile și care caută aprobarea ei aici vor stârni neplăcerea lui Dumnezeu, vor pierde cerul și gloria nemuritoare și vor suferi moartea a doua.

Tineri prieteni, ce alegere veți face? Veți alege să trăiți o viață de lepădare de sine aici, să urmați religia lui Isus pe care o mărturisiți cu gura, să fiți deosebiți față de lume și să moșteniți nemurirea? Sau veți amâna pregătirea, veți trăi cu inima împărțită în ce privește cauza lui Dumnezeu, având doar numele de creștin și doar o formă de evlavie, și astfel să dezonorați mărturisirea voastră, iar apoi, în ziua mâniei lui Dumnezeu, care este aproape, să fiți cântăriți în balanță și găsiți prea ușori și, ca urmare, să fiți dați afară și pierduți pentru veșnicie?

Pentru creștinul cu inima curată, există bucurie și consolare, despre care lumea nu pricepe nimic. Pentru ei, acesta este un mister. Speranța creștină este nemuritoare și glorioasă. Atinge profunzimea și este o ancoră pentru suflet: sigură și neclintită. Iar când va veni furtuna mâniei lui Dumnezeu peste cei răi, speranța sa nu va scădea, căci se va ascunde în refugiul lui tainic: în Dumnezeu. – The Youth’s Instructor, 1 mai 1854

1. Care sunt cele două lucruri pe care trebuie să le facem dacă vrem ca Isus să ne curețe de păcate?

2. Suntem noi suficient de puternici pentru a învinge singuri propriile defecte?

3. Cum putem obține puterea de care avem atâta nevoie?

4. Ce ne dă religia neîntinată?

5. Ce ne va aduce cea mai mare plăcere în viață? 

6. Cum putem să nu mai lăsăm „loc pentru ispitele vrăjmașului”?

7. Există o diferență totală între tine și ceilalți oameni de la mall? Sunt prietenii tăi de pe Facebook urmași ai blândului și umilului Isus?

8. Ai amânat pregătirea pentru revenirea lui Isus? Vei alege acum să trăiești fiecare zi cu Isus?

Nu din întâmplare: lopătarii

Există șase tipuri de lopătari, dar singurul care poate fi găsit în emisfera vestică este de departe cel mai colorat. Este vorba despre lopătarul roz american, o pasăre de apă cu picioare lungi și negre, cu gheare roz-închis, cu pene roz cu alb, coadă portocalie și cu cap pleșuv verzui-alb.

Toate aceste culori speciale care fac această pasăre înaltă de 75 cm să arate cu adevărat exotic ar putea să te facă să crezi că este un flamingo. Dar fiți atenți. Este ceva foarte special la lopătar, nu din întâmplare. Este ciocul unic care arată ca o lingură sau o lopată, de la care, desigur, i se trage și numele. Ciocul lung al lopătarului se îngustează la centru, apoi se turtește și se lățește aproape 5 cm la capăt.

Lopătarul roz american stă în bălți, cu apa aproape până la genunchi, își ține capul aplecat, căutând cu ciocul în apele mâloase, întorcând capul într-o parte și-n alta. Între timp, agită nămolul cu picioarele, acolo unde mâlul este gros și nimeni nu poate vedea ce se află dedesubt. Aici este tot un secret neîntâmplător. Lopătarul nici nu încearcă să vadă, pentru că el caută cu ciocul înainte și înapoi în apă, făcând mici vârtejuri în mocirlă, agitând micile creaturi ascunse acolo. Ei sunt programați să facă acest lucru cu ciocurile întredeschise. Pe măsură ce mâlul și aluviunile trec prin ciocul lor, extremitățile nervilor simt vibrația micilor creaturi. Atunci când simt prada, lopătarii închid ciocul și înghit hrana.

Nu din întâmplare, orificiile nărilor lopătarului sunt plasate în partea de sus a ciocului. Astfel, el poate să respire cu ușurință în timp ce își folosește restul ciocului rotindu-l în arcuri ample în apa mâloasă și așteptând ca prada să-i ajungă în cioc.

La vremea împerecherii, femela se așază pe o creangă și ține în cioc un băț, pe care îl mișcă înspre potențialul partener, care își etalează culorile frumoase ale penelor. Când face acea mișcare, masculul percepe semnalul respectiv ca fiind indiciul prin care femela l-a acceptat ca partener. El urcă atunci lângă ea pe creangă. Nu din întâmplare, ea pune bățul cu atenție în fața ei, arătând cu aceasta că este timpul pentru a începe construirea cuibului.

Masculul aduce mai multe bețe și nuielușe care sunt aranjate cu mare atenție, pregătind locul unde vor fi 2-3 ouă pe care ea le va depune în următoarea săptămână. Cuibul este pregătit să primească mai multe păsări colorate ale căror pene se vor face roz cu dieta pe bază de creveți, adunați cu ciocurile lor în formă de lopată, dăruite de Dumnezeu. Numai mintea unui Dumnezeu creativ putea elabora o astfel de unealtă ca echipament pentru o pasăre destul de mare, dar care produce un zgomot mic, ca un mormăit făcut în apa mâloasă și plină de vegetație.

Acele sunete cred că plac auzului lui Dumnezeu. Să sperăm că și sunetele produse de noi Îi plac, mai ales când Îl lăudăm!