Avram, prietenul lui Dumnezeu

Text de memorat

„Voi sunteţi prietenii Mei, dacă faceţi ce vă poruncesc Eu.”Ioan 15:14 

Avram era confuz. Domnul îi adusese aminte nu doar o singură dată că urmaşii lui vor stăpâni ţara Canaan, dar el şi Sarai erau bătrâni şi tot nu aveau copii. Cum îşi putea ţine Domnul promisiunea? În cele din urmă, Avram a hotărât că, atunci când va muri, îi va lăsa toată averea sa slujitorului său credincios, Eliezer. Dar, când a vorbit cu Domnul despre acest lucru, a aflat că nu acesta era planul Lui. Într-o noapte, Domnul şi Avram au discutat despre acea promisiune. „Mergi afară”, a zis Domnul, „şi numără stelele dacă poţi”.

Desigur că nu a putut. Apoi Domnul i-a spus că urmaşii lui vor fi asemenea stelelor, mai mulți decât poate el să numere. Avram credea ceea ce spunea Domnul şi nu mai considera că Eliezer va fi moștenitorul său. Însă tot se întreba în ce fel își va ține Domnul promisiunea. Domnul i-a reamintit lui Avram cum îl condusese şi cum avusese grijă de el de când ieșise din Ur, cu mulți ani în urmă. Dar Avram încă dorea să primească un semn special, ca dovadă a faptului că țara Canaan va fi a urmașilor săi. Astfel, Domnul i-a spus că ei vor încheia un acord, specific acelor zile pentru momentul în care doi oameni se învoiau asupra unui lucru foarte important. Era asemenea unui jurământ solemn pe care îl face cineva la tribunal. Avram a protejat atent jertfele toată ziua, dar, când a venit noaptea, a adormit profund şi a avut un coșmar. În vis se făcea că era într-un întuneric aşa de apăsător, încât aproape îl simțea. Acel întuneric era o profeție referitoare la ceea ce avea să li se întâmple urmașilor săi în viitor. După aceasta, Avram a știut că ținutul Canaan va aparține urmașilor lui după moartea sa. De asemenea, deoarece Domnul dorește ca toți să fie salvați, le va da canaaniţilor mai mult timp pentru a alege să fie de partea Sa în războiul cu Satana.

Aplicaţie: Cum este numit Avram? Iacov 2:23 De ce? Cum poți fi şi tu un prieten al Domnului?

Anii treceau şi, dacă Avram şi Sarai aveau să aibă vreun moștenitor vreodată, acel copil încă se lăsa așteptat. În cele din urmă, Sarai era aşa de sigură că nu va avea un copil, încât a hotărât să aibă un urmaș de la una dintre slujnicele ei. Lui Avram nu i-a plăcut planul, dar, deoarece era ceva obișnuit în acele zile, a consimțit în cele din urmă. Dacă Avram l-ar fi întrebat pe Dumnezeu despre asta, nu ar fi urmat planul Sarei. Domnul știe că a fi poligam aduce nefericire, ceea ce s-a şi întâmplat.

Când Agar, slujnica Sarei, a aflat că urma să aibă un bebeluș, s-a purtat urât cu stăpâna sa, iar asta a înfuriat-o pe Sara. Însă când Sarai a dat vina pe Avram pentru tot ceea ce mergea greșit, el i-a reamintit că Agar era încă slujitoarea ei şi că trebuia să ducă la îndeplinire tot ceea ce îi cerea Sarai. Când Sarai a insistat ca Agar să o asculte, aceasta din urmă a fost prea mândră pentru a se schimba, aşa că a fugit. Nu era niciun loc sigur unde Agar să poată fugi, astfel încât trebuie să se fi simțit singură şi înspăimântată. Dar cuiva îi păsa de ea. Ce a urmat apoi? Geneza 16:7

Agar trebuie să fi fost surprinsă de faptul că Domnul a avut un mesaj pentru ea. Era adevărat că Avram se unise cu Agar, dar ce i-a cerut Domnul şi ce i-a spus să facă? Versetele 8, 9 Agar a ascultat, deși probabil că nu a fost ușor pentru ea să se întoarcă la Sarai şi să fie în continuare slujnica ei. Când s-a născut fiul ei, s-a numit Ismael, care înseamnă „Dumnezeu ascultă”. Şi Avram a fost sigur că Dumnezeu i-a dat fiul făgăduit. Avea dreptate Avram când gândea astfel despre Ismael? Desigur că nu. La 13 ani după nașterea lui Ismael, Dumnezeu i-a vorbit din nou lui Avram, şi acesta a aflat că se înșelase în ceea ce îl privea pe Ismael.

Aplicaţie: De ce ne vorbește Biblia despre păcatele oamenilor şi nu doar despre alegerile lor bune? Este nevoie uneori să facem alegeri greșite doar pentru „a-l ajuta pe Dumnezeu” să Își țină promisiunile?

Când Avram avea 99 de ani, Dumnezeu i-a schimbat numele în Avraam, iar lui Sarai în Sara, ceea ce însemna că vor fi părinții multor neamuri. Apoi, Dumnezeu a făcut o înțelegere (legământ) cu Avraam, că le va da urmașilor lui țara Canaan şi că va fi Dumnezeul lor. La acea vreme, Dumnezeu a inițiat ritualul circumciziei pentru Avraam şi urmașii săi. Acesta era un semn al promisiunii conform căreia El va fi Dumnezeul lor şi ei vor fi poporul Lui. Timp de 13 ani, Avraam a fost sigur că Ismael era fiul făgăduinței, însă Dumnezeu a lăsat să se înțeleagă foarte clar faptul că Avraam şi Sara vor fi părinții copilului promis. Avraam a avut multe lucruri care l-au preocupat, nu crezi? Într-o zi călduroasă, nu mult după acea convorbire cu Domnul, în timp ce Avraam stătea în ușa cortului său, a văzut venind trei străini. Ce a făcut el? Geneza 18:1-8 Sara era în cort, dar a auzit pe unul dintre oameni zicând ceva ce a făcut-o să râdă în sinea ei. Nu ştia că persoana care vorbise era Dumnezeu Fiul – Isus. Însă El ştia ce gândea Sara, la fel cum știe ce gândești tu în acest moment. Ce a făcut-o pe Sara să râdă? Geneza 18:9-12

Când musafirii lor le-au spus că sosise timpul să își continue călătoria, Avraam a plecat cu ei. Cum crezi că s-a simțit atunci când Domnul i-a zis că Sodoma cea nelegiuită s-ar putea să fie distrusă? Avraam îl mai salvase pe Lot şi pe familia sa o dată şi, cu toate că ei au continuat să trăiască în Sodoma cea păcătoasă, Avraam a dat dovadă de dragostea fraternă pe care Domnul dorește ca fiecare dintre noi să o avem pentru ceilalți. El L-a rugat, în umilință, pe Domnul să îi salveze pe locuitorii Sodomei. Ți-l poți imagina pe Avraam negociind cu Dumnezeu? De câte ori a schimbat Avraam în negocierea sa numărul persoanelor bune din Sodoma pentru care Domnul ar fi fost dispus să salveze acel oraș? Geneza 18:23-33

În cele din urmă, Avraam a fost sigur că mai existau cel puțin zece persoane bune în Sodoma şi că familia lui Lot şi alții care L-ar fi iubit pe Domnul vor fi în siguranță, la urma urmei. Când s-a despărțit de Domnul, Avraam s-a întors acasă. El şi Sara au avut multe lucruri la care să se gândească şi despre care să discute în acea noapte.
Aplicaţie: Crezi că Domnului i-a plăcut faptul că Avraam a mijlocit pentru oamenii din Sodoma? Îi place Domnului când vede că încercăm să îi ajutăm pe ceilalți?

Care a fost primul lucru pe care l-a făcut Avraam a doua zi după vizita Domnului, când s-a trezit? Geneza 19:27,28 Ce trist că nu au fost nici măcar zece oameni buni în Sodoma! Cu o seară înainte, doi îngeri, având înfățișarea unor oameni obișnuiți, sosiseră în Sodoma. Lot îi văzuse şi îi invitase să locuiască în casa lui. Cei doi îngeri au zis că vor dormi afară, în stradă, dar Lot a zis că nu ar fi fost în siguranță şi, în cele din urmă, i-a convins să meargă la el acasă. I-a dus pe un drum diferit de cel obișnuit, de teamă să nu îi urmărească cineva. În noaptea aceea, îngerii au văzut cât de păcătoși erau oamenii din Sodoma. Oamenii răi i-au urmărit şi au fost cât pe ce să intre cu forța în casa lui Lot. Îngerii nu doar l-au tras pe Lot în casă pentru a fi în afara oricărui pericol, dar au făcut ca mulțimea mânioasă să devină oarbă şi derutată, astfel încât nu au putut găsi ușa pentru a pătrunde în casă. În cele din urmă, oamenii păcătoși au plecat. Nu era timp de pierdut. Doar două dintre fetele lui Lot mai locuiau în casă cu el, aşa că ce i-au spus îngerii lui Lot să facă? Geneza 19:12-14

Îngerii știau că Lot şi familia lui trebuiau să se grăbească, însă aceștia erau derutați. Părea că nu credeau ceea ce se întâmpla. Cum era posibil să se grăbească să plece şi să-şi lase în urmă restul familiei, prietenii şi tot ceea ce aveau? Cum au reușit îngerii să îi scoată în cele din urmă din oraș?Geneza 19:15-17 E greu de crezut că Lot încerca să schimbe ceea ce i se spusese că trebuia să facă, dar asta s-a întâmplat. Geneza 19:18-20 Patru oameni au părăsit Sodoma, dar ce i s-a întâmplat soției lui Lot? Geneza 19:26 Familia lui Lot fusese avertizată că nu trebuia să privească înapoi. Dar chiar dacă soția lui Lot ieșise din Sodoma, inima ei rămăsese acolo, în Sodoma, cu ceilalți copii ai săi, cu prietenii ei, la casa ei frumoasă şi la tot ceea ce iubiseră atât de mult. Ce trist! Orașul Țoar era şi el un loc nelegiuit şi, în cele din urmă, unde au mers să trăiască Lot şi fetele lui? Geneza 19:30

Aplicaţie: Şi noi trebuie să ne purtăm frumos cu străinii, asemenea lui Avraam şi lui Lot. Chiar dacă au înfățișare omenească, cine ar putea fi ei? Evrei 13:2

Vestea trebuie să se fi răspândit ca focul: „Sara are un băiat! Numele său este Isaac şi acesta a venit pe lume exact când Domnul a promis că va veni!” Isaac înseamnă „râs” şi asta au făcut şi Avraam, Sara şi prietenii lor fericiți; toată lumea era încântată, adică aproape toți. De fapt, erau două persoane care nu se bucurau deloc şi, când Avraam a dat o petrecere mare în cinstea lui Isaac, Ismael şi-a arătat gelozia prin modul în care a vorbit şi s-a purtat. Asemenea lui Avraam şi Sarei, Agar fusese şi ea sigură că Ismael era fiul deosebit pe care Domnul Îl promisese. Iar acum, fiecare om din tabăra lor numeroasă a știut că Isaac – şi nu Ismael – era moștenitorul lui Avraam.

Văzând cum se purta Ismael, Sara şi-a dat seama că vor avea probleme în tabără atât timp cât el va fi acolo, astfel că ea i-a cerut lui Avraam să îi izgonească atât pe Ismael, cât şi pe mama lui. Avraam era foarte fericit datorită faptului că, prin Isaac, promisiunea Domnului s-a împlinit. Dar şi Ismael era fiul său; cum să îl izgonească? Totuși, ştia că Sara avea dreptate, iar când Domnul i-a zis să asculte de ea, aşa a făcut. Pentru Agar, ziua aceea trebuie să fi fost asemănătoare cu vremea în care fugise de la stăpâna ei, Sara, cu mulți ani în urmă, dar de data aceasta Ismael era cu ea. S-a simțit din nou singură şi neajutorată şi nu a știut ce să facă. Probabil că Avraam le dăduse destulă apă pentru a avea de băut până când aveau să ajungă la următoarea fântână, însă se părea că se rătăciseră. Ce înspăimântător! Ce s-a întâmplat? Geneza 21:14-21

Îți amintești care este semnificația numelui „Ismael”? Acesta înseamnă „Dumnezeu ascultă” şi Dumnezeu a ascultat-o pe Agar. Ea se gândise că Ismael va muri acolo, însă nu a fost aşa şi, după cum promisese Domnul, urmașii lui au fost mulți. Aceștia trăiesc încă în zona numită Orientul Mijlociu. E bine de știut că, înainte de a muri, Ismael a ales să Îl iubească, să aibă încredere şi să asculte de Dumnezeu, aşa cum fusese învăţat. După ce a murit Avraam, mulţi ani mai târziu, el şi Isaac s-au ocupat împreună de înmormântarea lui Geneza 25:7-9

Aplicaţie: Putem avea întotdeauna încredere în Domnul că Își va ține promisiunea, chiar dacă nu știm cum va face acest lucru?

Avraam şi Lot aveau păreri foarte diferite cu privire la lucrurile importante. Lot voia să devină bogat şi, deși nu îi plăcea nelegiuirea din Sodoma, el a ales să locuiască în apropierea Sodomei. El considera că acolo putea să devină mai bogat. Soția şi copiii l-au convins pe Lot să se mute în Sodoma. Ei își doreau să locuiască într-o casă frumoasă, nu într-un cort, şi să se bucure de agitația şi distracția lumească ce se găseau în oraș. Avraam era foarte diferit. El ştia că orașele nu sunt locuri bune şi sigure pentru a trăi cu familia şi a-ți crește copiii. Din momentul în care el şi Sara părăsiseră Haranul, ei trăiseră mai mult în corturi decât în case. Casele sunt adesea înghesuite în orașe, iar acest lucru face ca familiile copiilor credincioși ai lui Dumnezeu să locuiască aproape de vecini lumești şi de influențe rele. Avraam însă le spusese multor canaaniţi despre adevăratul Dumnezeu şi unii dintre ei aleseseră să I se închine. Acele persoane care se închinau Domnului erau întotdeauna bine-venite să se alăture în tabăra mare şi paşnică a lui Avraam, în care trăiau mai mult de o mie de oameni. În fiecare zi, ei se adunau la jertfa de dimineață şi de seară. Lui Avraam îi făcea plăcere să îi protejeze pe acești credincioși de închinarea la idoli. El nu își dorea ca ei să fie în compania unor persoane ce ar fi putut să îi ispitească să se întoarcă la obiceiurile lor vechi.

Lui Isaac îi plăcea viața în natură. El a învățat să îngrijească plantele şi animalele şi a cutreierat câmpiile pline de iarbă unde pășteau turmele lor. S-a bucurat de aerul proaspăt şi curat şi de briza ce se simțea de-a lungul câmpurilor pline cu grâne. Cerul albastru şi norii cei pufoși erau frumoși la vedere. Poate că noaptea, Isaac şi Avraam priveau cerul înstelat, care le amintea de promisiunea Domnului că urmașii lor vor fi atât de mulți încât va fi imposibil să fie numărați. Avraam şi Sara erau fericiţi privindu-şi fiul prețios crescând. Știau că învăța să iubească, să aibă încredere şi să asculte de Dumnezeu şi că într-o zi urma să devină un conducător credincios şi loial pentru Domnul.

Aplicaţie: Îți prețuiești părinții atunci când te protejează de prieteni şi de activități lumești?