Înainte de început

Text de memorat

„Înainte ca să se fi născut munţii şi înainte ca să se fi făcut pământul şi lumea, din veşnicie în veşnicie, Tu eşti Dumnezeu!” Psalmii 90:2

Este momentul să începem călătoria noastră de-a lungul celor 6 000 de ani de istorie a lumii noastre. Sunteți pregătiți? Veți avea nevoie de harta voastră, Biblia. Dar, înainte de a o deschide, asigurați-vă că Îi cereți Duhului Sfânt să fie cu voi. La urma urmei, drumul pe care călătoriți trece prin țara dușmanului, iar Biblia vă va ajuta să nu vă rătăciți și să ajungeți la destinație. Acesta este cel mai important scop al vieții voastre. De fapt, acum ne aflăm foarte aproape de acea destinație.

Pentru început, deschideți Biblia la prima carte. Care este numele acesteia? Numele Geneza înseamnă începuturi și vom găsi o mulțime de începuturi în ea. Apoi, citiți primele trei cuvinte din primul capitol. Care sunt acestea? Geneza 1:1 „La început, Dumnezeu...” Haideți să ne oprim aici. Înainte de a continua, trebuie să ne gândim la niște întrebări la care nici adulții nu sunt siguri cum trebuie să răspundă.

Ce ai răspunde dacă cineva te-ar întreba: „Cine este Dumnezeu?” Că Dumnezeu este o singură persoană? Că este mai mult de o persoană? Că a avut un început? Că nu a avut un început? Ai spune că este minunat și puternic? Sau ce ai spune dacă cineva te-ar întreba: „Dumnezeu te iubește tot timpul?” I-ai spune că te iubește atât timp cât ești bun și Îl asculți? Că El ține cu atenție o înregistrare a tuturor păcatelor? Că îți este cam teamă de El, deoarece, adesea, faci ceva greșit înainte de a-ți da seama?

Te simți vreodată ca și când nu ești destul de bun pentru a merge la cer? Te ispitește Satana să faci unele lucruri despre care știi că Domnul ți-a spus să nu le faci – lucruri pe care știi că nu le vei face în cer? Ești uneori ispitit să fii descurajat deoarece pare atât de greu să fii bun? Simt tot la fel și unii dintre prietenii tăi? Săptămâna aceasta, vom începe să fim mai bine familiarizați cu Dumnezeu, care este cel mai bun Prieten al nostru, și cu felul în care El ne ajută să fim liberi de dușmanul nostru cel mai de temut.

Te-ai oprit să te gândești că tot ceea ce este în lumea noastră are un început? Nici nu ne putem imagina un lucru fără început. De aceea, uneori este dificil pentru noi să înțelegem cum este Dumnezeu. Nu putem înțelege totul despre minunatul nostru Dumnezeu, dar sunt unele lucruri pe care le știm: Dumnezeu nu a avut niciodată un început. Dumnezeu a existat dintotdeauna, Dumnezeu există și Dumnezeu va exista pentru veșnicie. Veșnicie este un alt mod de a spune pentru totdeauna. Dumnezeu a fost dintotdeauna și va fi o veșnicie. Psalmii 90:2  Oamenii nu pot fi în mai mult de un loc în același timp. Dar lucrul acesta este posibil pentru Dumnezeu. Psalmii 139:7–10

Dumnezeu știe totul, absolut totul. Nu a fost niciodată un timp în care Dumnezeu să nu știe totul, în trecut, în prezent sau în viitor. Psalmii 147:5 Dumnezeu este Atotputernic. Nimic nu este prea greu de făcut pentru El – absolut nimic! Ieremia 32:17,27

Mai este un alt lucru foarte important despre Dumnezeu, care trebuie amintit: Când vorbim despre Dumnezeu, noi vorbim, de fapt, despre trei persoane: Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul (numit, de asemenea, și Isus sau Hristos) și Dumnezeu Duhul Sfânt. Ei fac planuri împreună, lucrează împreună și sunt întotdeauna de acord unul cu celălalt. Totuși, Ei sunt trei persoane diferite. Matei 3:16,17 Cel mai bun lucru dintre toate este că fiecare dintre Ei ne iubește la fel și mult mai mult decât ne putem imagina noi! Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul (Isus) și Dumnezeu Duhul Sfânt lucrează împreună, în orice mod, pentru a ne ajuta să găsim singura cale sigură și să
rămânem pe ea. Ei vor să ne conducă și să ne păzească până la sfârșit, pentru că vor să fie împreună cu noi, din nou. „Dumnezeu este dragoste.” Aceasta este cea mai bună definiție a lui Dumnezeu. Biblia folosește multe alte cuvinte pentru a ne ajuta să înțelegem ce înseamnă că Dumnezeu este dragoste: milos, îndurător, plin de har, blând, sfânt, înțelept, perfect, umil, răbdător, adevărat, curat, credincios, puternic, neprihănit, drept și bun.

Aplicație: Dacă cineva te-ar întreba cum este Dumnezeu, ce ai spune? Ce lucruri minunate știm cu siguranță despre Dumnezeu, chiar dacă nu le putem înțelege?

La începutul studiului, am citit primele trei cuvinte din Geneza și am învățat lucruri foarte importante despre Dumnezeu. Când spunem că noi credem în Dumnezeu, afirmăm că noi credem în Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul (Isus) și Dumnezeu Duhul Sfânt. Sunt trei persoane reale. Le numim Dumnezeu, Dumnezeire sau Trinitate. Așa cum știți, prefixul „tri” înseamnă trei. Un triunghi are trei laturi, dar împreună formează un tot. Un tripod are trei picioare, dar împreună alcătuiesc un singur obiect. Și Trinitatea semnifică trei persoane importante. Fiecare dintre ele este Dumnezeu și împreună sunt un singur Dumnezeu. Deuteronomul 6:4

Vechiul Testament scris în limba ebraică veche avea patru denumiri pentru Dumnezeu, iar înțelesul fiecărui nume ne spune ceva în plus. Unul dintre aceste nume era atât de sacru la evrei, încât nu Îl pronunțau. În schimb, rosteau unul din celelalte nume atunci când vorbeau despre El. În anumite Biblii, acel nume foarte sacru este scris cu majuscule astfel: DOMNUL sau DUMNEZEU (YAHWEH).

Acum citește al treilea cuvânt din Geneza 1:1 . Care este acesta? Apoi citește Ioan 1:1-4,14 . Cine sau ce este „Cuvântul”? Care persoană din Dumnezeul nostru Trinitar (trei persoane în una) a creat lumea? Biblia este numită „Cuvântul”. Dar Ioan, de asemenea, Îl numește pe Isus „Cuvântul”. Geneza și Evanghelia după Ioan ne ajută să-L înțelegem pe Dumnezeu și planul Său minunat și dezinteresat de a ne salva. El vrea să ne ducă la cer pentru a trăi împreună pentru veșnicie. El detestă faptul că este separat de noi din cauza păcatului. Poți găsi cuvintele, în acele texte, care ne spun că Isus, Dumnezeu Fiul, a înfăptuit întreaga creație, în tot universul?

Isus este și a fost întotdeauna Dumnezeu. De când a venit în lumea noastră, El are natură umană pe care o va păstra pentru totdeauna. El este în același timp Dumnezeu și om. Noi nu putem înțelege acest lucru, însă este adevărat. Când Isus a devenit om, El ne-a oferit o imagine perfectă a lui Dumnezeu. Când știm cum este Isus, vom ști, de asemenea, și cum este Dumnezeu Tatăl. Ioan 14:8,9
Aplicație: Cum poți fi mai respectuos față de Numele sfânt al lui Dumnezeu și față de Cuvântul Său?

A mai creat oare Isus, Dumnezeu Fiul, și altceva, în afară de lumea noastră? Da. A creat milioane de îngeri frumoși și perfecți, înainte de a crea milioane de lumi perfecte și locuitorii perfecți care să trăiască în ele. Evrei 1:1,2 Unul din îngerii pe care Isus i-a creat se numea Lucifer. El era cel mai frumos, cel mai talentat și cel mai înțelept dintre toate milioanele de îngeri și de oameni pe care Dumnezeu Fiul i-a creat. Numele lui înseamnă „fiu al zorilor” sau „luceafăr”. Isaia 14:12 Dumnezeu l-a făcut pe Lucifer conducătorul îngerilor și el era fericit să Îi slujească lui Dumnezeu în acea misiune importantă.

Niciun înger sau vreo persoană din univers nu se puteau gândi la ceva care să îi facă mai fericiți decât erau deja. Lui Lucifer îi plăcea să dirijeze corul îngerilor. El putea cânta atât de frumos! Putea să cânte la orice instrument în mod perfect și să îi învețe pe alții să facă la fel. Ce orchestre minunate a dirijat el! Cât trebuie să îi fi plăcut să călătorească instantaneu din cer înspre o lume sau spre alta! Putea zbura mult mai rapid decât poți citi tu acest paragraf. Era frumos? Da – mai frumos decât îți poți imagina! Era cel mai luminos dintre toți îngerii. Doar Dumnezeu era îmbrăcat cu mai multă strălucire decât el.
Aplicație: Vrea Dumnezeu ca și tu să fii fericit? Într-o bună zi, dacă Îi vei fi credincios Domnului, vei vedea îngerii și celelalte lumi.

Lucifer a fost foarte fericit încă din ziua în care a fost creat. El era perfect și absolut fericit. Îl iubea pe Dumnezeu și iubea pe orice înger și pe toți locuitorii celorlalte lumi. Și toți ceilalți îl iubeau pe el. Era ajutorul special al lui Dumnezeu și conducătorul îngerilor. Aveau cu toții încredere în el. Cât de fericiți erau!

Nu știm cât a trăit Lucifer înainte ca ceva teribil să fi început să se întâmple. Poate că au trecut sute de ani, poate mai mult timp sau mai puțin. Nimeni nu știe. Ezechiel 28:12-15 descrie cât de frumos și de perfect era Lucifer. Dar ce s-a întâmplat astfel încât acesta să se schimbe? Citește versetul 15. Fără niciun motiv, Lucifer a început să aibă gânduri ciudate. La început, nu a spus nimănui ce gândea. Dar Dumnezeu, care știe totul, știa exact ce gândea acest înger frumos.

Lucifer se întreba de ce el nu putea avea aceeași putere pe care Dumnezeu Fiul o avea. De fapt, dorea ca toată lumea să îl onoreze așa cum Îl onorau pe Dumnezeu Fiul. Ce nebunie! El nu era un creator ca Dumnezeu Fiul și nu ar fi putut fi niciodată. Dar el devenea din ce în ce mai gelos pe Dumnezeu Fiul și râvnea poziția Lui. Dumnezeu Fiul (Isus) a discutat cu Lucifer și l-a avertizat cât de periculoasă era gândirea lui. Când toată lumea era la fel de fericită cât putea și el să fie, nu era cerul cel mai bun loc ce putea exista? Lucifer știa că lucrul acesta era adevărat, dar devenise mândru și încăpățânat. Acum voia să schimbe ordinea din cer, astfel încât el să aibă puterea pe care doar Fiul lui Dumnezeu o avea și, implicit, să fie egal cu Acesta. În cele din urmă, a sosit timpul ca toți îngerii să audă confirmarea că nimeni nu putea vreodată să Îi ia locul Fiului lui Dumnezeu. Astfel, Dumnezeu Tatăl i-a chemat pe toți îngerii în fața tronului Său veșnic. A fost o reuniune impresionantă. Dumnezeu Fiul a stat alături de Tatăl Său pe tronul minunat și strălucitor, iar lumina din jurul Lor era orbitoare. Milioane de îngeri erau acolo în timp ce Tatăl spunea că, prin voia Sa, Fiul Său a creat toți îngerii, precum și toate celelalte lumi. Curând, El urma să creeze și lumea noastră. Acesta era un motiv suficient pentru toți îngerii și pentru locuitorii tuturor lumilor create să se închine și să asculte de Dumnezeu Fiul.

Dintr-odată, toți îngerii s-au închinat înaintea Lui. Cu bucurie, ei au cântat cântece maiestuoase și emoționante de laudă și dragoste la adresa Sa. Lucifer s-a închinat și el, iar pentru puțină vreme, inima lui s-a umplut de dragoste. O parte din el dorea cu adevărat să Îi fie credincios Domnului. Dar o altă parte din el dorea să rămână pe calea pe care pornise și, în curând, simțămintele de mândrie au devenit mai puternice. În cele din urmă, Lucifer a plecat de lângă tronul Domnului și, cu toate că știa că ar fi trebuit să se întoarcă și să fie fericit cu locul pe care Domnul i-l dăduse, era prea mândru să o facă.
Aplicație: Ce fel de alegeri faci atunci când ești mândru sau încăpățânat? Cum poți lua hotărâri bune? Proverbe 8:13; Proverbe 16:18

Dumnezeu a fost milos şi a așteptat sperând că Lucifer se va întoarce de la gândurile lui de nemulțumire. Însă nu s-a întors. El gândea despre sine însuși că este la fel de important ca Dumnezeu Fiul. Se gândea că poate să facă un plan, astfel încât să îşi croiască propriul drum. Urma să funcționeze planul Său? Isaia 14:12-14
Făcuse ultima sa alegere, iar Dumnezeu ştia că nu o va schimba niciodată. A fost cumplit de trist! Acum, Lucifer nu se mai prefăcea. Şi-a folosit mintea minunată pentru a încerca în mod inteligent să îi convingă pe îngeri că nu mai erau liberi. El i-a întrebat cum puteau să fie fericiți din moment ce trebuiau să se închine și să asculte de Dumnezeu Fiul? El nu mai avea de gând să facă asta şi nici nu credea că altcineva trebuia să se închine lui Dumnezeu şi să asculte de Legea Sa. Spunea că el ştie cum să gestioneze totul în universul lui Dumnezeu.|

La început, îngerii au fost şocaţi şi derutaţi. Să asculte de Lege? Să fie liberi? Care Lege? Nici nu se gândiseră vreodată că nu erau liberi. Şi nu se gândiseră niciodată înainte că ceea ce făceau ei era de fapt doar împlinirea unei legi. Făcuseră dintotdeauna doar ce le plăcea să facă. Întotdeauna a fost pace şi fericire în cer. Nimeni nu fusese niciodată nefericit. Şi nimeni nu se gândise vreodată că trebuia să asculte de o lege.

Dar Lucifer era foarte convingător. Pe măsură ce timpul trecea, unul câte unul, îngerii s-au hotărât pe cine să creadă și au ales de partea cui să fie. Cei mai mulți au ales să Îi rămână loiali lui Dumnezeu Tatăl şi Fiului Său. Acei îngeri loiali au încercat din răsputeri să îl convingă pe Lucifer şi pe îngerii care credeau ca el că acesta nu spunea adevărul. Dar aproape o treime dintre îngeri au ales să se răzvrătească. În cele din urmă, numele lui Lucifer a fost schimbat în Satana, crudul înșelător. El Îl ura pe Isus, Dumnezeu Fiul, atât de mult, încât împreună cu îngerii lui a luptat împotriva lui Isus și a îngerilor rămași credincioși. Îți poți imagina un război în cer? Cine crezi că a câștigat? Biblia ne spune că Dumnezeu Fiul, numit și Mihail, și îngerii credincioși au câștigat. Apocalipsa 12:7-9 Satana nu era capabil să preia conducerea în cer. O, cât de mulțumitori putem fi!

Aplicație: Dacă oamenii ar fi cu adevărat altruiști, s-ar certa, s-ar lupta sau s-ar urî? Cum va fi familia ta diferită (cum se va schimba în bine familia ta) pe măsură ce Îl vei lăsa pe Isus să te ajute să devii altruist?