O simplă carte?

Text de memorat

„Sfințește-i prin adevărul Tău: Cuvântul Tău este adevărul.” Ioan 17:17

Te rog, ia-ți Biblia și privește-o! Arată ca orice altă carte, nu-i așa? Aceasta are coperţi și pagini în interiorul acestora. Coperţile pot fi tari sau moi,
pot fi negre, maro sau albe. Dacă ai primit-o cadou, poate că are numele tău inscripționat pe copertă. Dacă însă nu ai numele trecut pe prima pagină sau pe copertă, ce ar fi să îl scrii chiar acum cu cerneală? Ar trebui, de asemenea, să îți scrii adresa și numărul de telefon – dar cu creion, astfel încât să poţi schimba sau şterge uşor, dacă este nevoie. Dacă îţi vei pierde Biblia vreodată, oricine o va găsi ţi-o va putea înapoia, dacă vei avea scrise în ea informaţiile necesare.|

Este Biblia ta mult mai mult decât o simplă carte? Da. Ea este cel mai valoros lucru pe care îl deții. Dacă îţi vei folosi cu grijă Biblia, o vei putea folosi mulți ani la rând şi va deveni mai valoroasă pentru tine cu fiecare zi care trece. Săptămâna aceasta vom începe să învăţăm despre Biblie. De ce este Biblia cea mai importantă carte scrisă vreodată? Ea spune istoria adevărată a unui real şi teribil război început în cer de un înger perfect, numit Lucifer. Ea ne spune cum a ajuns el să fie Satana şi cum a început războiul în lumea noastră. Şi totodată ne arată cum acesta încearcă să atragă de partea lui cât mai mulţi oameni. 

În același timp, Biblia ne arată cum este Dumnezeu cu adevărat. Ea ne vorbește despre Isus şi despre planul Său de a-i lăsa pe oameni să aleagă să se elibereze din sclavia celui rău. Ea ne relatează cum a câştigat Isus războiul şi ce anume face El în acest moment pentru a-i ajuta pe oameni să fie pe drumul cel bun. Adesea, noi numim acest război „marea luptă dintre Hristos şi Satana”.

Orice persoană care a trăit vreodată pe pământ este parte a acestui război. Și tu ești implicat în acest război. Biblia este singura carte de încredere care ne
ajută să rămânem în tabăra lui Dumnezeu. Acest lucru este de o importanță majoră.
Aplicație: Eşti atent cu Biblia ta? De ce este Biblia importantă pentru tine?

Cum poate avea Biblia trei funcții diferite în același timp? Biblia este ca o hartă, pentru că arată singurul drum sigur pe care oamenii pot călători spre cer. Ea ne arată cum să rămânem pe cale şi promite că, atât timp cât o vom face, vom fi cu Isus, de partea care trebuie, în războiul cu Satana. Cine este calea? Ioan 14:6

Biblia este, de asemenea, o lumină care a început să lumineze în lumea noastră acum mult timp. Lumina continuă să strălucească din ce în ce mai tare, îndeplinindu- și misiunea până la sfârșitul timpului. Duşmanul a încercat să o diminueze, dar de fiecare dată lumina a devenit mai puternică, şi mai mulţi oameni au putut găsi calea cea bună. Ia-ți Biblia şi citeşte Psalmii 119:105 şi Proverbe 4:18 . Biblia este și o bibliotecă ce conține 66 de cărți. Unele cărţi sunt, de fapt, poveşti interesante despre oameni, locuri şi lucruri care s-au întâmplat acum mult timp în urmă. Altele vorbesc despre ceea ce se va întâmpla în viitor. Toate cărţile vorbesc despre războiul dintre Satana şi Dumnezeu şi despre oamenii care sunt nevoiți să aleagă de partea cui să fie în acest război. Ele ne vorbesc și despre promisiunile pe care Dumnezeu le face acelora care aleg să fie de partea Lui şi ne avertizează despre ceea ce li se va întâmpla acelora care aleg să fie de partea lui Satana.

Mergi la cuprinsul Bibliei tale. Vei vedea că cele 66 de cărţi sunt împărţite în două secţiuni. Cărţile Vechiului Testament au fost scrise înainte de Hristos şi cele ale Noului Testament au fost scrise după Hristos. Câte cărţi sunt în fiecare secţiune? Toate cele 66 de cărţi ale Vechiului şi Noului Testament sunt importante. Fiecare carte ne ajută să le înțelegem pe celelalte. Împreună, ele formează o carte care ne spune tot ceea ce avem nevoie să ştim despre Dumnezeul nostru minunat și ne ajută să ne asemănăm mai mult cu El.
Aplicaţie: De ce ar trebui să studiem această carte minunată în fiecare zi? Psalmii 119:9-11

Iată patru lucruri interesante despre Biblie: 

1. Nu există nicio altă carte pe care atât de mulţi oameni să o iubească şi pentru care să fie gata să îşi dea viaţa.
2. Nu există nicio altă carte pe care atât de mulţi oameni să o urască şi să îşi dorească să o distrugă.
3. Nu este nicio altă carte pe care să o aibă atât de mulţi oameni, dar pe care să nu o fi citit-o.
4. Nu există nicio altă carte despre care atât de mulţi oameni să spună că o cred, dar despre care să ştie atât de puţine lucruri.

Când Isus era pe pământ, aveau oamenii Noul Testament? Nu. Atunci, Noul Testament nu fusese încă scris. Ei aveau doar Vechiul Testament. Oamenii care studiau Vechiul Testament citeau promisiunile despre venirea lui Mesia. Dar când a venit, câţi au crezut că El era Acela? Încearcă doar să îți imaginezi! Noi avem şi Vechiul, şi Noul Testament. Isus doreşte ca noi să le studiem pe ambele, la fel cum El, la rândul Său, a studiat Vechiul Testament în copilărie. Poţi fi sigur că Satana nu vrea ca noi să facem asta. De ce? Pentru că oricine crede întreaga Biblie va şti că cel rău îi dezamăgeşte pe oameni. Va şti, de asemenea, că Dumnezeu face tot ce poate pentru a-i salva pe oamenii pe care îi iubeşte atât de mult.
Aplicaţie: Întoarce-te la primul paragraf din lecţia de astăzi. Din care grup faci tu parte? Fii cinstit! Încercuieşte grupul căruia ai vrea să aparții: 1,2,3,4.

Dacă te vei uita în partea de sus a paginii, vei vedea că cele 66 de cărți ale Bibliei sunt împărțite în mai multe grupe. Câte grupe sunt? Zece. Câte cărți sunt în prima grupă? Încearcă să le enumeri fără să te uiți. Acum uită-te la cronologia de pe pagina următoare. Acele cinci cărți au fost scrise de Moise, care a trăit la mai
bine de 2 400 de ani după ce Dumnezeu crease lumea noastră. Tot ce a scris el chiar s-a întâmplat, iar oamenii despre care a scris el au fost la fel de reali ca și tine. Geneza, întâia carte a Bibliei, vorbește despre prima parte a istoriei lumii noastre. Ea ne spune cum a fost făcută lumea noastră, cine a făcut-o, cum arăta ea și pentru cine a fost făcută. Ne povestește cum a mințit cel rău cu privire la Dumnezeu și cum a fost el în stare să distrugă lumea noastră. Mai bine ca oricare altă carte, Geneza ne vorbește despre planul perfect al lui Dumnezeu de a ne elibera de Satana, astfel încât să putem fi în siguranță, cu Domnul, de partea câștigătoare, în războiul împotriva celui rău.

Cărțile pe care Moise le-a scris vorbesc despre oamenii speciali pe care Dumnezeu i-a ales să fie misionari pentru toți ceilalți oameni din lume. Acei oameni deosebiți au promis că vor asculta de Cele Zece Porunci minunate ale lui Dumnezeu. I-au învățat acești oameni pe păgânii din jurul lor despre Dumnezeu? Și-au păstrat ei promisiunea de a asculta de Cele Zece Porunci ale lui Dumnezeu? Vom afla lucrul acesta abia când vom ajunge la acea parte a istoriei. Celelalte cărți
ale Bibliei vorbesc despre judecători, regi, profeți și apostoli și, în mod special, despre Isus în timpul pe care l-a petrecut pe pământ. Aceste cărți ne repetă de multe ori că Satana a încercat să distrugă planul minunat al lui Dumnezeu de a ne salva și ne relatează cum acesta a eșuat de fiecare dată.

Cu fiecare încercare eșuată, mai mulți oameni aflau despre Dumnezeu și treceau de partea Lui în războiul împotriva celui rău. Acum, uită-te la cronologia din josul paginii. Ne apropiem de sfârșitul acestui război teribil? Da. Isus a vorbit despre lucrurile care se vor întâmpla aproape de vremea revenirii Sale, iar multe dintre acestea s-au întâmplat deja. De asemenea, Biblia ne spune cum se va încheia războiul cu Satana. Datorită lucrurilor pe care Isus a reușit să le înfăptuiască, păcatul va dispărea în curând, pentru totdeauna. Fiecare persoană care este de partea lui Dumnezeu va trăi veșnic cu El. Ioan 3:16
Aplicaţie: Dacă încă nu știi numele primelor cinci cărți ale Bibliei, ce ai zice să le memorezi chiar astăzi?

Am stabilit deja că Biblia este adevărată și că Biblia însăși afirmă că este adevărată. Dar cum putem fi siguri de acest lucru? Unii oameni cred că unele părți din Biblie sunt adevărate, iar altele nu. De exemplu, mulți oameni cred că a durat milioane de ani pentru ca lumea noastră să fie creată, cu toate că Biblia spune că a fost nevoie doar de șase zile. Este oare adevărat tot ceea ce este scris în Biblie? Da, cu siguranță. Sunt diferite căi prin care ne putem convinge de acest lucru.

Arheologia dovedește că Biblia este adevărată. Unii oameni spun că Biblia este o poveste inventată, deoarece unele lucruri despre care se vorbește în ea nu se găsesc scrise în cărțile de istorie. Dar, pe măsură ce se fac săpături în tot felul de orașe vechi, sunt găsite scrieri care dovedesc că Biblia are dreptate de fiecare dată.

Profeția biblică se dovedește întotdeauna adevărată. Toate cărțile Vechiului Testament au fost scrise cu sute de ani înainte de nașterea lui Isus. Totuși, acestea dau multe detalii despre timpul în care urma să Se nască Isus: locul în care Se va naște, cum Se va naște, cât de mult va trăi, ce va face și când va muri. S-au întâmplat toate aceste lucruri după cum au spus profeții? Da, s-au întâmplat. Vom învăța despre aceste profeții, dar și despre multe alte lucruri. Ele ne ajută să avem siguranța că tot ce este scris în Biblie este adevărat.

Concordanța dintre scriitorii Bibliei dovedește că aceștia au fost inspirați de Dumnezeu. Vă întrebați cum de au știut scriitorii Bibliei ce să scrie? Cele 66 de cărți ale Bibliei au fost scrise de 40 de persoane diferite, care au trăit în perioade de timp diferite și în locuri diferite. Totuși, ce a scris unul dintre ei a fost în acord cu ce a scris celălalt. S-a mai întâmplat vreodată ca 40 de oameni diferiți să scrie aceleași gânduri? Desigur că nu. Așadar, cum de a știu fiecare dintre ei ce să scrie? Citește răspunsul în Biblie, la 2 Timotei 3:16 și 2 Petru 1:21 . Biblia este adevărată în totalitate. Nu-i așa că e grozav să afli că fiecare părticică din ea este adevărată? Psalmii 119:160
Aplicaţie: Să presupunem că cineva te-ar întreba dacă Biblia este adevărată. Ce i-ai răspunde?

Dacă Biblia ar fi într-o singură limbă și dacă nu ai cunoaște acea limbă, ai putea să citești în ea mesajul lui Dumnezeu pentru tine? Dacă ai vorbi doar spaniola, chineza, franceza sau indiana și dacă Biblia ar fi doar în engleză, ai putea-o citi? Nu, nu ai putea. Oamenii care au scris Biblia cunoșteau limbile engleză, spaniolă sau chineză? Nu. Fiecare dintre ei a scris în limba pe care o cunoștea, de regulă iudaică sau greacă. Dar alți oameni care știau acele limbi au făcut, cu multă grijă, traduceri.

Bibliile pe care le folosim acum sunt copii ale unor copii, deoarece nu mai există nici măcar o carte originală a Bibliei de care să se știe ceva. Când Biblia a fost tradusă pentru prima dată în limba engleză, aceasta era mult diferită de ceea ce este astăzi. Literele, ortografia și chiar înțelesurile unor cuvinte s-au schimbat de-a lungul timpului. Acest lucru se întâmplă în majoritatea limbilor. Cea mai veche versiune a Bibliei care este încă folosită în multe biserici vorbitoare de limbă engleză este versiunea King James (KJV). Aceasta a fost tipărită pentru prima dată acum aproape 400 de ani și a fost revizuită acum aproximativ 240 de ani. Prin urmare, ea are unele litere și reguli de ortografie diferite de ceea ce folosim noi astăzi. De exemplu, Luca 18:16 spunea „suferă copilașii la Mine”, dar astăzi spunem „lăsați copilașii să vină la Mine”. Și Luca 18:41 spunea „ce te doare, ca eu să îți fac?”, dar astăzi spunem „ce vrei să fac pentru tine?”. Folosind cuvinte pe care le știm și pe care le înțelegem, facem ca cititul și studiul Bibliei să devină mai ușoare. Deseori, oamenii nu știu semnificația unor cuvinte care erau folosite cu sute de ani în urmă. Ce versiune a Bibliei ai tu? Poți găsi această informație pe prima sau pe a doua pagină a Bibliei tale. Alte versiuni ar trebui să spună aceleași lucruri ca și cele scrise în Biblia ta, chiar dacă unele cuvinte pot fi diferite. Dar, indiferent ce versiune folosești, amintește-ți că cea mai importantă traducere a Bibliei este felul în care ceilalți văd Cuvântul lui Dumnezeu pus în practică în viața ta. 1 Corinteni 3:2,3

Săptămâna viitoare vom începe studiul Bibliei. Vom începe cu primele cuvinte, iar ultimul studiu se va încheia cu ultimele cuvinte ale Bibliei. Nu vrei să pierzi nimic din acest studiu. Dumnezeu are să ne învețe multe lucruri interesante și importante, lucruri pe care El le-a descoperit profeților. Amos 3:7 Vom învăța despre multe dintre acestea prin poveștile așezate cronologic în Biblie.

Aplicaţie: Cum traduci tu Cuvântul lui Dumnezeu? Ești un creștin adevărat sau doar te prefaci că ești? Îl vei ruga pe Dumnezeu să te ajute să fii un traducător mai bun?