Profeţii credincioşi ai lui Dumnezeu

Text de memorat

„Încredeți-vă în Domnul Dumnezeul vostru și veți fi întăriți; încredeți-vă în prorocii Lui, și veți izbuti.” 2 Cronici 20:20

Dumnezeu i-a spus lui Baruc, scribul lui Ieremia, să nu umble după lucruri mari în Iuda pentru că, foarte curând, întreaga țară va fi pustiită. Și așa a fost. Asta se întâmplă în capitolul 45 al cărții Ieremia. De la capitolul 46 la 51, Dumnezeu spune ce vor păți popoarele care au fost vrăjmașele lui Israel și Iuda, ceea ce arată că Dumnezeu are cunoștință de toate păcatele, iar acestea, mai devreme sau mai târziu, au consecințe.

În aceste capitole sunt enumerate mai multe popoare vrăjmașe, dar despre Babilon se vorbește mai mult decât despre oricare altul. Dumnezeu i-a spus lui Ieremia că, mai târziu, Babilonul va fi nimicit. Și așa a fost. Când s-au întâmplat toate acestea, mulți oameni ai lui Dumnezeu erau încă în Babilon. Iar în profeția aceasta, El le-a spus să părăsească Babilonul înainte de distrugerea lui. „Fugiți din Babilon” – a spus El – „și fiecare să-și scape viața, ca nu cumva să pieriți în pieirea lui! (...) Dar acum voi răsplăti Babilonului (...) tot răul pe care l-au făcut.” (Ieremia 51:6,24)

În Vechiul Testament, Babilonul este un tip sau un simbol al Babilonului spiritual descris în cartea Apocalipsa. Exact așa cum oamenii din vechiul Babilon aveau religii păgâne, oamenii din Babilonul spiritual au religii false. Și înainte ca Babilonul spiritual să fie distrus, Dumnezeu Își cheamă poporul să părăsească aceste religii false, așa cum Le-a spus credincioșilor Lui să iasă din Babilonul vechi și păgân. Dumnezeu nu vrea să avem nimic de-a face cu lucrurile numite „religioase” sau „creștinești,” dar care sunt de fapt lumești. Apocalipsa 18:2,4

Ar mai fi multe de învățat din cartea Ieremia. Pe măsură ce o vei studia în viitor, vorbește cu Dumnezeu despre ea, iar El îți va „vesti lucruri mari, lucruri ascunse, pe care nu le cunoști”. (Ieremia 33:3) Înainte să trecem mai departe de cartea Ieremia, mai citește o făgăduință pe care Dumnezeu i-a dat-o ca să o scrie. Ieremia 31:33

Aplicație: Această făgăduință este și pentru noi. Atunci când păcatele ne sunt iertate și continuăm să ne gândim la ceea ce a făcut Isus pentru noi (Psalmii 16:8), Duhul Sfânt sădește dragostea lui Dumnezeu și legea Lui în mințile noastre. Mai apoi, putem spune ceea ce a spus și Isus despre asta în Psalmii 40:8,9.

Ieremia a fost numit „profetul lacrimilor” fiindcă ceea ce s-a întâmplat cu Ierusalimul și cu poporul lui Iuda l-a întristat foarte mult. El a scris despre sentimentele sale în cartea Plângerile lui Ieremia, care este următoarea carte după Ieremia.

Actul plângerii arată manifestarea suferinței după ce se întâmplă ceva trist, iar în această carte scurtă, Ieremia a descris suferința pe care a simțit-o din cauza lucrurilor pățite de Ierusalim și de locuitorii ei. Dar el știa că o consecință a păcatelor lor și că lui Dumnezeu îi părea rău pentru ei. Asta trebuie să ne amintim și noi. Citește Plângerile lui Ieremia 3:31-33.

Este Ieremia un profet mare sau unul mic? Uită-te la ilustrația de mai sus, cu cărțile din Biblie, și vei vedea că cele două cărți ale lui sunt trecute în rândul celor scrise de profeții mari. Sunt profeții mari mai importanți decât cei mici? Nu. Profeții lui Dumnezeu sunt deopotrivă importanți. Profeții mici sunt considerați așa deoarece cărțile scrise de ei sunt mai scurte decât cele scrise de profeții mari.

De-a lungul timpului acoperit de istorisirile biblice, Dumnezeu Și-a trimis profeții pentru a-l avertiza și a-l ajuta pe poporul Său. Cei despre care învățăm noi sunt doar câțiva dintre ei. Mulți profeți care au scris cărți nu se găsesc în Biblie. Așa stau lucrurile și cu Ellen White, care a scris multe cărți.

Satana a încercat întotdeauna să-i convingă pe oameni că mesajele scrise de profeții din Biblie nu sunt cu adevărat importante. Iar acum încearcă să convingă oamenii că nici mesajele transmise de Dumnezeu prin Ellen White nu sunt importante. Să fii profet al lui Dumnezeu nu este ușor. Citește câteva dintre lucrurile îngrozitoare prin care au trecut unii dintre ei. Evrei 11:36,37

Aplicație: Mesajele profeților lui Dumnezeu ne învață că pentru oamenii care trăiseră înaintea potopului timpul expirase. La fel au stat lucrurile și pentru locuitorii Ierusalimului, înainte să fie distrusă cetatea. De asemenea, timpul expiră și pentru noi, cei care trăim înainte de revenirea lui Isus.

Isaia, primul dintre profeții mari, era tânăr atunci când Dumnezeu a început să-i transmită mesaje despre Iuda și Ierusalim. Acest lucru s-a întâmplat cu mai bine de 100 de ani înainte ca Ieremia să fie chemat ca profet. Am învățat deja despre o parte din lucrarea lui Isaia, dar sunt mai multe lucruri de învățat din profețiile lui.

Într-o zi, după ce a avut o viziune a slavei și puterii lui Dumnezeu, Isaia a simțit că nu era destul de bun pentru a fi profetul lui Dumnezeu. Cum i-a dat Dumnezeu curajul de care avea nevoie? Isaia 6:1-7 Apoi, când Dumnezeu a întrebat „Pe cine să trimit?”, Isaia a răspuns: „Iată-mă, trimite-mă!” El a început să lucreze, știind că Dumnezeu era cu el.

Dar mesajele lui Isaia nu i se adresau doar lui Iuda. Atât avertizările, cât și făgăduințele din aceste mesaje sunt pentru toți oamenii – din zilele acelea de demult și până la venirea lui Isus. În întreaga Biblie ni se spun multe despre războiul dintre Dumnezeu și Satana, însă în cartea Isaia regăsim câteva detalii importante. Ni se spune despre răzvrătirea lui Lucifer, care a dus la începerea războiului din cer (14:12-14), și despre sfârșitul acestuia, prin distrugerea păcatului și crearea unui Nou Pământ (65:17).

Prin cuvinte pline de putere, Isaia l-a citat pe Dumnezeu, spunând: „Eu sunt Domnul și nu este altul.” El a creat cerurile și pământul (45:18). Iar porunca legată de Sabat mărturisește că El a făcut toate acestea în șase zile (Exodul 20:11). Cu astfel de cuvinte simple, de ce s-ar mai mira cineva, încercând să afle cum a ajuns pământul așa? Fiind marele nostru Creator, credeți că Dumnezeu gândește cum gândim noi? Nu. El ne spune prin Isaia că gândurile Sale sunt la fel de sus de ale noastre cum sunt cerurile față de pământ. (Isaia 55:8,9)

Aplicație: Și totuși, acest Creator puternic se gândește la tine. Ba mai mult, El îți spune și ce fel de gânduri are cu privire la tine. Citește Ieremia 29:11.

Lucrarea pe care a făcut-o Isaia pentru poporul lui Iuda nu a fost una ușoară. Cei mai mulți oameni se străduiau din greu să fie religioși, dar nu-L cunoșteau cu adevărat pe Dumnezeu. Ei își aduceau jertfele fără să-L cunoască pe Mesia. Citește ce a spus Dumnezeu despre închinarea lor. Isaia 29:13

Acest verset descrie religia celor mai mulți oameni care mergeau la templu să se închine pe vremea când Isus a fost pe pământ. Crezi că poate fi atribuită și oamenilor care merg la biserică în ziua de azi? Acest tip de închinare este numit uneori „joaca de-a biserica.” Oamenii aceștia nu I se închină lui Dumnezeu pentru că Îl iubesc. Ei spun că Îl iubesc pe Dumnezeu, dar, de fapt, iubesc alte lucruri mult mai mult. Una dintre profețiile lui Isaia a fost dată în legătură cu Cirus, a cărui oștire avea să cucerească mai târziu Babilonul. În această profeție i s-a spus pe nume, deci cu mai bine de 100 de ani înainte să se nască. Isaia 45:1,4

Isaia este numit „profetul Evangheliei” deoarece a scris foarte mult despre venirea lui Isus. Vom aborda unele dintre aceste profeții când vom studia viața Domnului Isus. Profeții au avut necazuri la fel ca toată lumea, iar când Isaia a trecut prin momente grele a fost încurajat prin amintirea viziunii în care L-a văzut pe Dumnezeu și a auzit îngerii cântând. (Isaia 6:1-3)

Ai auzit despre manuscrisele de la Marea Moartă? Acestea sunt role de piele și papirus care au fost descoperite în peșterile aflate în apropiere de Marea Moartă. În prima peșteră, unde au fost găsite o parte din acestea în 1947, a fost descoperită și o copie completă a cărții lui Isaia. Aceasta a fost scrisă în ebraică, cu mai bine de 100 de ani înainte de nașterea lui Isus. Acest pergament reprezintă copia cea mai veche a cărții lui Isaia și datează de peste 2.000 de ani. Cu toate acestea, nu există diferențe importante între ea și ceea ce este scris în cartea Isaia din Biblia noastră – deși cartea Isaia a fost copiată de mână de multe ori și a fost tradusă în numeroase limbi, de atunci până astăzi.

În aceste peșteri au fost găsite multe pergamente. Printre acestea se numără și copiile complete ale cărții Ieremia și alte patru cărți.

Aplicație: Aceste manuscrise sunt o demonstrație că, de-a lungul a mii de ani, Cuvântul lui Dumnezeu nu s-a schimbat. Lăudat să fie Dumnezeu! Isaia ar striga cu voce tare: „Cuvântul Dumnezeului nostru rămâne în veac!” (Isaia 40:8)

Probabil că atunci când a fost dus în captivitate în Babilon, Ezechiel era tânăr. El a fost obligat să meargă sute de kilometri împreună cu mii de prizonieri. Cei mai mulți dintre ei erau fie bărbați puternici și curajoși, pe care împăratul Babilonului îi putea folosi în timp de război, fie meșteri talentați care puteau contribui la diferite lucrări, precum construirea de clădiri.

Ezechiel spune despre el însuși că era preot și nu menționează că ar fi lucrat altceva. Cartea lui urmează celor două scrise de Ieremia: Ieremia și Plângerile lui Ieremia. Dumnezeu l-a chemat ca să avertizeze și să dea mângâiere exilaților din Babilon. În cartea Ezechiel, la fel ca în multe cărți profetice, Dumnezeu folosește simboluri și modele. Un simbol este ceva ce este folosit pentru a reprezenta altceva, ca de exemplu, imaginea vulturului care e simbol al Statelor Unite. O tipologie poate fi un simbol și poate reprezenta ceva ce se va întâmpla în viitor. De exemplu, jertfirea mielului în slujba de la templu era un model al crucificării lui Isus în viitor.

Prima viziune a lui Ezechiel a fost compusă în întregime din simboluri, dar a fost atât de minunată, încât el s-a prăbușit cu fața la pământ după ce a avut-o. Înainte să învățăm semnificația ei, citește-o în Ezechiel 1:1-28.

Poate că ești confuz din cauza acestor simboluri ciudate. Așa a fost și Ezechiel la început. Acele roți din viziune erau conduse de mâna de sub aripile celor patru făpturi vii, care reprezintă heruvimi sau îngeri. Mâna aceasta care controla roțile reprezintă voința lui Dumnezeu de a rezolva problemele complexe și încâlcite spre binele poporului Său (Romani 8:28). Poporul Lui este în siguranță câtă vreme alege să se încreadă în Dumnezeu și să lucreze împreună cu El.

Făpturile vii care alergau înainte și înapoi, ca niște fulgere de lumină, simbolizează viteza cu care Evanghelia va fi propovăduită în cele din urmă în toată lumea. Cât de minunat!

Aplicație: Vrei să faci parte din această lucrare încântătoare? Noi toți facem parte din marea familie a lui Isus, iar Dumnezeu vrea ca oamenii plăcuți Lui să lucreze împreună. Indiferent că suntem acasă, la școală sau la lucru, trebuie să învățăm să cooperăm în timp ce ajutăm la transmiterea mesajului de dragoste al lui Dumnezeu în întreaga lume.

Va accepta și va crede toată lumea mesajul final al lui Dumnezeu care va fi răspândit în lume? Nu. Dar noi trebuie să transmitem mesajul oamenilor, „fie că vor asculta, fie că nu vor asculta”. Cât de importantă este această datorie? Citește Ezechiel 3:11,18,19.

La fel ca pe vremea lui Ezechiel, mulți oameni vin și stau în locul unde este predicat Cuvântul lui Dumnezeu. Dar cei mai mulți oameni care aud mesajul lui Dumnezeu nu cred în avertizările Lui și nici nu fac ce spune El (Ezechiel 33:31,32). În timp ce majoritatea nu va lua aminte la mesajul final transmis lumii, sunt și mulți care vor ține cont de el. Cei care sunt „morți” în viețile lor de păcat (Efeseni 2:1) sunt simbolizați de oasele uscate pe care le-a văzut Ezechiel în una dintre viziunile lui. Ce s-a întâmplat cu acele oase uscate? Ezechiel 37:1-10

Ce simbol grafic! Așa cum oamenii morți pot reveni la viață doar prin puterea lui Dumnezeu, tot așa numai Dumnezeu ne poate schimba inimile nelegiuite și ne poate da gânduri și dorințe ca ale Lui (Ezechiel 36:26,27). Acea „oaste mare” de oameni, care fuseseră precum „oasele uscate”, va primi o nouă viață de la Duhul Sfânt. Aceștia vor alege să-I fie loiali lui Dumnezeu, iar El le va da dorința și puterea de a I se supune. Apoi, acești oameni vor ajuta la transmiterea mesajului final al lui Dumnezeu către lume. Adevărul supus testului din acel mesaj final va fi despre păstrarea Sabatului, care este un semn al celor care Îi sunt loiali lui Dumnezeu. Ezechiel 20:12

Fiecare va avea oportunitatea de a alege dacă se va supune legii lui Dumnezeu și va păzi a șaptea zi, Sabatul, sau se va supune legii omului și va păzi prima zi, duminica. Cum putem avea noi o minte reînnoită de Duhul Sfânt, ca să fim însemnați că aparținem pentru totdeauna lui Dumnezeu? Învățând ca în fiecare zi să iubim lucrurile pe care Isus le iubește și prin păzirea Sabatului ca zi de închinare. Romani 12:2; Coloseni 3:2

Aplicație: De ce nu încerci asta? Roagă-te în fiecare zi ca Dumnezeu să-ți dea o inimă nouă. Vorbește cu Dumnezeu și studiază Cuvântul Său. Gândește-te la El, învață despre dragostea Lui minunată și încearcă să-I fii plăcut prin tot ce faci. Curând, vei observa că mintea îți este schimbată și că lucrurile lumești care îți plăceau nu vor mai fi importante pentru tine. Cât de minunat este să ai o astfel de minte!