2024. június 20., csütörtök

Az Úr erős karja

„Úgy, hogy bízvást mondjuk: Az Úr az én segítségem, nem félek; ember mit árthat én nékem?” (Zsid 13:6)

Csak akkor ismered meg Isten erejét, ha szembefordulsz az árral. Nem könnyű mindenkivel ellentétes irányba haladni. Bár nehezen ismered be, de a többség elképesztő erővel tud hatni az irányultságodra és a meggyőződéseidre. A körülötted levő emberek befolyása általában képes elaltatni az éberségedet és a figyelmedet. 
Az igazgatónő határozott kijelentést tett az érettségi vizsgám előtt: „Ha nem jelensz meg a szombatra kitűzött testnevelés-vizsgán, elbukod az érettségit!” Édesanyám odahaza épp az ellenkezőjét állította: „Imádkozunk, és az Úr péntekig válaszolni fog az imánkra!” Péntek reggel az osztályfőnöknőm az atlétika pályán rótta a köröket, és amikor meglátott, felkiáltott: „Doru, te ma fogsz vizsgázni!” 
Tényleg azt gondolod, hogy az ember meg tudja hiúsítani az isteni napirendet? Egyáltalán megéri hallgatni azok szavára, akik nem ismerik az Úr hatalmát? Azt gondolod, hogy a környezetedből bárki is képes lenne fölborítani a mennyei tervet? Talán már tudod a választ. Az isteni segítség többet ér bármilyen emberi próbálkozásnál. Nincs okod megrendülni a külső körülmények miatt. Az Ő segítsége abban az esetben biztosított számodra, ha elhatározod, hogy Istennel lépsz be az élet színterére. 
Imádkozz, hogy erős maradj a nehéz pillanatokban! 

Kihívás: Adj hálát az Úrnak a naponta kapott segítségért!