2021. október 17., vasárnap

Tíz hízott ökör

„Mivel megtartottad az én béketűrésre intő beszédemet, én is megtartalak téged a megpróbáltatás idején.” (Jel 3:10)

Salamon udvarának pompájáról és bonyolult szervezési formájáról sokat írtak a krónikások. A királyt meglátogató uralkodókat vagy uralkodónőket csodálatba ejtette mindaz, amit az udvarában láttak. Imában kért és kapott bölcsessége Salamont nem csak kiváló társaságbeli emberré, hanem megfontolt bíróvá, remek szervezővé és bátor katonává tette.

A királyi udvarban több ezer ember élt és dolgozott. A hatalmas államapparátus ellátása érdekében csak étkezési céllal naponta tíz ökröt és több száz juhot kellett levágni. Képzeld el, hogy nagyjából három tonna húst készítettek és fogyasztottak el minden nap!

Salamon tudta, hogy ha hatékonyságot és lojalitást vár el, nem számíthat olyan munkásokra, akik otthonról hozott elemózsiát esznek. Tudatában volt annak, hogy a szolgák a közös étkezés alatt válnak családtagokká. Minden jel arra utal, hogy Salamon igen fejlett csapatépítési ismeretekkel rendelkezett. Az embereket semmi sem hozza össze jobban egy közös étkezésnél.

Az összes szolga a király asztalánál evett, ami hatalmas megtiszteltetés volt számukra. Így könnyű volt lojálisnak lenni, hiszen családtagnak érezhették magukat.

Nyilvánvaló, hogy ahol jelen van Isten Lelke, ott vezetést és bölcsességet nyújt. Dicsérendő Salamon alázatos magatartása, mivel ő bölcsességet és hozzáértést kért. Arrogáns módon visszaélhetett volna a helyzetével, ám ezt a hibát nem követte el. Az alázat bölcsességet von maga után. Az egyetemes történelem a föld egyik legbölcsebb emberének és természetesen remek királynak nevezi Salamont.

Elmélkedésre: Valójában tudatlan, balga ember az, aki önmagát bölcsnek tartja. Ha valaki alázatos és Istentől kér bölcsességet, megkapja azt nagyon sok más ajándékkal együtt. Az isteni csomag sokkal több mindent tartalmaz, mint gondolnánk vagy kérnénk. Ő sosem ad kevesebbet annál, amit kérünk.