2021. október 23., szombat

EGYSÉG A CSALÁDBAN ÉS A GYÜLEKEZETBEN

„Mert miképpen egy testben sok tagunk van, minden tagnak pedig nem ugyanazon cselekedete van: Azonképpen sokan egy test vagyunk a Krisztusban, egyenként pedig egymásnak tagjai vagyunk.” (Róm 12:4–5)

Az apostolok idejében az üdvösség egysége a mennyből alászálló Szentlélek jelenléte által valósult meg. Itt a földön egy Isten által elismert láthatatlan „testet” képeztek, amihez csatlakozhattak mindazok, akiket az Úr elhívott Isten megismerésére, akiket Ő vezérelt, és akiknek a szívében munkálkodott.
A közösség egységét a hívők felismerték és megvalósították, s ezáltal mindenki számára láthatóvá vált.
A testről gondoskodni kell. Ez a gondoskodás a különböző testrészek által történik, vagyis mindannyian a krisztusi ajándék mértéke szerint kaptuk a kegyelmet (Eféz 4:7). Mivel a szükségletek eltérőek, a szolgálat is különböző. Viszont minden a Fejtől indul el, minden Tőle függ. Micsoda kegyelem! Tehát nem az emberre lett bízva a Krisztus „testéről” való gondoskodás, hanem magára Krisztusra, noha az emberi eszközt felhasználja az áldás eszközeként.
Az ajándékokat a Szentlélek nem egy helyre összpontosítva, egyetlen személyben egyesítve adja, hanem a szó legtágabb értelmében véve osztja egyeseknek egyféleképpen, másoknak pedig másféleképpen. „Ha pedig az egész egy tag volna, hol volna a test? Így azonban sok tag van ugyan, de egy test” (1Kor 12:19-20). Továbbá pedig: „Mert amiképpen a test egy és sok tagja van, az egy testnek tagjai pedig, noha sokan vannak, mind egy test, azonképpen a Krisztus is” (12. v.).
A test tehát egy, de sok testrésze van. Legyen azonban bármilyen sok és bármennyire eltérő szereppel és hivatással rendelkező testrész, ez a sokaság és különbözőség nem árt a test egységének. Ellenkezőleg, amilyen szép és harmonikus az emberi mozgás, olyanképpen minden egyes testrész a maga megfelelő helyét tölti be a testben, a Teremtő akarata alapján!
Adja az Úr, hogy teljesedjen ránk, a testvéreinkre és testvérnőinkre vonatkozóan is az apostol imája: „Titeket pedig gyarapítson az Úr, és tegyen bőségesekké az egymás iránt és mindenki iránt való szeretetben…” (1Thess 3:12).
Felhívás: Imádkozz ma gyülekezeted diakónusaiért!
Andrei Dinţă, Észak-erdélyi Egyházterület

Napnyugta: B 18:18, CT 18:08, IS 18:07, MS 18:20, CJ 18:23, SM 18:25, DJ 18:28, AR 18:34