2021. július 31., szombat

A MÁSODIK NAGY VALLÁSI ÉBREDÉS AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKBAN (I)

„Bánjátok meg azért és térjetek meg, hogy eltöröltessenek a ti bűneitek, hogy így eljöjjenek a felüdülés idei az Úrnak színétől.” (ApCsel 3:19)

Az észak-amerikai földrészen 1800 és 1840 között söpört végig a második nagy vallási ébredési hullám. Legjelentősebb hatásai közül megemlítjük a mértékletességet (követelték a dohányés a tejtermékek fogyasztásának korlátozását, és „reform-ruházatot” vezettek be); a rabszolgák felszabadítását és a nők jogait (különösen a kaukázusi népcsoporthoz tartozó nők kezdtek közszereplői státuszt kapni). A második vallási ébredés sikerei közül pedig két kulcsfontosságú elemet említünk meg: az utazó prédikátorok és a tábori összejövetelek megjelenését. Mindez a gyülekezetek szervezéssel kapcsolatos leleményességét tanúsítja. A missziómunka folyamatos változáson ment keresztül, amihez fiatal erőre és akaratra volt szükség, mivel abban az időben nagyon sokan vándoroltak be az Egyesült Államokba. Az ifjak nélkülözhetetleneknek bizonyultak a szolgálatban, amiért fizetésképpen egy igás állatot és mezőgazdasági termékeket kaptak.

A Metodista és a Baptista Egyházban nagyon sok ifjú számára ezek az évek fordulópontot jelentettek. Megérintették őket William Miller biblikus bizonyítékai, és elhatározták, hogy elfogadják ezeket a tanításokat, korábbi felekezeteik nyomásának dacára is.

A változás legjobb időszaka az ifjúkor. Azok az ifjak, akik hűségesek maradtak a Szentíráshoz, képesen voltak változást előidézni a nagy csalódást átélt, irányt vesztett hívők lelkében, s így a kis csoportból világszéles egyházat létrehozni, amely magasztos eszményképpel rendelkezik, és folyamatos lelki megújulást él át.

Imádkozz a gyülekezeted fiataljaiért!

Felhívás: Javasold a gyülekezeted bizottságának, hogy szervezzen egy olyan evangelizációs kampányt, amelynek szónokai a gyülekezet ifjai legyenek!

Nicu Mărie, Dél-erdélyi Egyházterület

Napnyugta: B 20:41, CT 20:30, IS 20:44, MS 20:54, CJ 20:59, SM 21:06, DJ 21:50, AR 21:06