2023. április 1., szombat

TESTI FEJLŐDÉS

„A kisgyermek pedig növekedék és erősödék lélekben, teljesedve bölcsességgel, és az Isten kegyelme vala ő rajta.” (Lk 2:40)

Jézus testi és lelki fejlődéséről árulkodnak e szavak: „A kisgyermek pedig növekedék és erősödék.” Gyermek- és ifjúkorban kell a legnagyobb figyelmet fordítani a testi fejlődésre. A szülőknek jó szokások kialakítására kell megtanítaniuk a gyermekeket az evéssel, az ivással, a ruházkodással és a mozgással kapcsolatosan, melyek által az egész életükre kiható egészség alapjait fektethetik le. A testet különös módon kell ápolni, hogy erői ne lankadjanak el, és a fejlődés elérje a legmagasabb szintet. Ez olyan előnyöket szerezhet a gyermekeknek és az ifjaknak, amelyek segítségével, a fizikai állóképesség és a megfelelő vallásos nevelés mellett, hasonlóvá válhatnak Krisztushoz, és erős lelkületre tehetnek szert.
Sokan állítják, hogy a testi egészség megőrzéséhez önző vágyaikat is ki kell elégíteniük. Igaz, hogy a test jó fejlődéséhez, valamint ahhoz, hogy az elme és a test megújuljon, életerőt nyerjen, változatos tevékenységekre van szükség, viszont ez a cél nem a balga szórakozással érhető el, elhanyagolva a napi teendőket. Ifjaink tevékeny elméjét és karjait fel kell használni, mert ha nem hasznos feladatokra fordítjuk, amelyek áldásul szolgálhatnak az embereknek, akkor olyan dolgokra lesznek elpazarolva, amelyek hátrányosan fogják érinteni mind a testet, mind az elmét. – Youth’s Instructor, 1893. július 27.
Jézus gyermek- és ifjúkorában dolgozott, ez értelmét és testét is fejlesztette. Nem élt vissza fizikai képességeivel, hanem úgy élt, hogy minden téren a legjobbat nyújthassa, s így tökéletesen megőrizze testi és lelki erőit. – Jézus élete, 72. o.
Élete és természetes egyszerűsége hozzájárult testi egészségének és határozott, tiszta jellemének kialakulásához. – Youth’s Instructor, 1873. szeptember 1.
Testileg és lelkileg példát adott arra, hogy milyen életet gondolt el Isten az ember számára a törvényeinek való engedelmeskedés által. – Jézus élete, 50. o.

Ellen G. White

Napnyugta: B 19:42, CT 19:32, IS 19:38, MS 19:50, SM 19:57, CJ 19:58, DJ 19:51, AR 20:01