2022. január 28., péntek

ISTENI VEZETŐ

„Azért az ő gyümölcseikről ismeritek meg őket.” (Mt 7:20)

A keresztényeknek az Úr szőlőskertjének gondozását kell a legfontosabb feladatuknak tekinteniük. Ebben a szőlőskertben mindenkinek az Úrtól kapott helye és feladata van. Munkánk sikere az isteni Vezetővel való személyes kapcsolatunkon múlik.
Az Úr Jézus Krisztus kegyelmének, szeretetének és a földön élő gyülekezetével való gyöngéd kapcsolatának meg kell mutatkoznia művének növekedése és a világszéles evangelizáció által! Az igazság és szentség mennyei alapelveinek egyre szembetűnőbben kell meglátszania Krisztus követőinek életében! Nagyobb önzetlenségnek és szerénységnek kell megmutatkoznia az üzleti ügyekben, mint ahogyan az a pünkösd napi Szentlélek-kitöltetés óta a történelem során érvényre jutott! Az önző, világi vállalkozások sikerének a legkisebb benyomást sem szabad tennie azokra az emberekre, akik várják, munkálják és imában kérik a Megváltó Jézus Krisztus eljövetelét a menny felhőiben, hatalommal és dicsőséggel!
Mint nép nem vagyunk készen az Úr megjelenésére. Ha bezárnánk lelkünk világra tekintő ablakait, a mennyre irányulókat pedig kitárnánk, intézményeink világító fényforrásokként ragyognának a világban. Fénylő és ragyogó világosság lehetne minden gyülekezeti tag, ha a mának szóló nagyszerű, felemelő és nemesítő igazságok szerint élne. Isten népe mindaddig nem találhat tetszésre előtte, amíg nincs betöltekezve a Szentlélek erejével. Olyan tisztának és igaznak kell lennie egymáshoz való kapcsolatuknak, hogy szavaik, szeretetük és tulajdonságaik által Krisztussal való egységüket igazolják. Jelekként és csodákként kell élniük a világban, értelmesen haladva előre a munka minden területén. A mű különböző részeinek olyan összhangban kell lenniük egymással, hogy az egész egy jól működő gépezetként működjön. Amikor ez megtörténik, nyilvánvalóvá lesz Krisztus megváltásának öröme. Akkor majd nem fognak helytelen benyomást kelteni azok, akik ugyan világosságot nyertek az igazságot illetően, egymással való kapcsolatukban viszont nem érvényesítik annak alapelveit, és az Úr munkáját nem úgy végzik, hogy az az Ő dicsőségére legyen. – Szemelvények, 1. köt., 113. o. 

Elmélkedésre: Mi haszna ismernem az igazságot, ha nincs meg bennem Krisztus szeretete?