2022. június 27., hétfő

ÓMEGA A JELENÉSEKBŐL

„Mikor pedig láttam őt, leesém az ő lábaihoz, mint egy holt.  És reám veté az ő jobbkezét, mondván nékem:  Ne félj; én vagyok az Első és az Utolsó!”  (Jel 1:17)

Jézus, aki a szombatot is adta, és megmutatta, hogyan kell megtartanunk a nyugalomnap szentségét, a Teremtés könyvében az Alfa, aki lépésről lépésre vezérelt bennünket az idők során, testet öltött, majd élő áldozatként megváltotta az elbukott világot. Elítélték, holott semmi elítélendő nem volt benne. Pilátus mondta róla: „Nem találok benne semmi bűnt.” Jézus mégis önmagát adta a halálra, mivel népe irigyelte és gyűlölte Őt. Gonosztevőként halt meg a Golgotán, sírba helyezték, de harmadnapra feltámadt, és a Józseftől kölcsönkapott sírbolt fölött kijelentette: „Én vagyok a feltámadás és az élet.” Felment az Atyához, most pedig a mennyei törvényszéken Ő a mi Védőnk.  Krisztus az Óés Újtestamentumon végighúzódó vörös fonál. „Hamar eljövök, és az én jutalmam velem van, hogy megfizessek mindenkinek, amint az ő cselekedete lesz. Én vagyok az Alfa és az Ómega, a kezdet és a vég, az első és utolsó. Boldogok, akik megtartják az ő parancsolatait, hogy joguk legyen az életnek fájához, és bemehessenek a kapukon a városba. De kinn maradnak az ebek és a bűbájosok, és a paráznák és a gyilkosok, és a bálványimádók és mind, aki szereti és szólja a hazugságot. Én, Jézus küldöttem az én angyalomat, hogy ezekről bizonyságot tegyen néktek a gyülekezetekben. Én vagyok Dávid ama gyökere és ága: ama fényes és hajnali csillag. És a Lélek és a menyasszony ezt mondják: Jövel! És aki hallja, ezt mondja: Jövel! És aki szomjúhozik, jöjjön el; és aki akarja, vegye az élet vizét ingyen” (Jel 22:12-17).  Itt van tehát az Alfa a Teremtés könyvéből, valamint az Ómega a Jelenésekből. Áldás lett megígérve mindazok számára, akik megtartják Isten parancsolatait, és készek együtt munkálkodni Ővele a harmadik angyal üzenetének hirdetésében. „Én, Jézus küldöttem az én angyalomat, hogy ezekről bizonyságot tegyen néktek a gyülekezetekben. Én vagyok Dávid ama gyökere és ága: ama fényes és hajnali csillag” (Jel 22:16). Mindenkire érvényes az, amit Krisztus az Ótestamentumban kijelentett. – Review and Herald, 1897. június 8.    

Elmélkedésre:  Pontosan mit jelent ma számomra, hogy Jézus az első és az utolsó?