Din criză în criză

Text de memorat

„Căci așa vorbește Cel Preaînalt, a cărui locuință este veșnică și al cărui Nume este sfânt: «Eu locuiesc în locuri înalte și în sfințenie, dar sunt cu omul zdrobit și smerit, ca să înviorez duhurile smerite și să îmbărbătez inimile zdrobite.»” Isaia 57:15

Prorocul lui Dumnezeu l-a avertizat pe împăratul Ahab că va fi omorât dacă o să-și conducă armata împotriva Siriei, însă acesta și-a urmat planul cu încăpățânare. Împăratul Iosafat i s-a alăturat împreună cu armata lui. În bătălie, Ahab a purtat o armură obișnuită. Acest lucru l-a salvat, pentru că nimeni nu l-a recunoscut. Însă Iosafat era îmbrăcat cu hainele lui de împărat, și acest lucru i-a făcut pe soldații sirieni să creadă că el era împăratul lui Israel. Din cauză că purta acele haine împărătești, Iosafat aproape și-a pierdut viața. 2 Cronici 18:29-32

Ce s-a întâmplat când un soldat sirian, care nu țintea pe nimeni în mod special, a tras cu arcul și l-a nimerit pe Ahab la încheieturile armurii? 2 Cronici 18:33,34 În timpul vieții lui Ahab, Dumnezeu i-a dat acestuia numeroase șanse să treacă de partea Sa în războiul dintre El și Satana. Experiența cu Ilie i-a arătat cine era adevăratul Dumnezeu. De ce parte a ales să fie, în cele din urmă? Îți amintești câteva dintre alegerile lui greșite?

Dumnezeu l-a cruțat pe Iosafat, deși acesta greșise când l-a vizitat pe Ahab. În drum spre casă, i-a ieșit în față un alt profet adevărat. Ce i-a spus acesta și cum i-a arătat Iosafat că el avea o inimă diferită de a lui Ahab? 2 Cronici 19:2-4 Într-o zi, lui Iosafat i s-a spus că împotriva lui Iuda veneau armatele reunite a trei popoare. Ce le-a spus Dumnezeu, când el și poporul s-au rugat și au cerut ajutor? 2 Cronici 20:17

În ziua următoare, Iosafat i-a spus poporului câteva cuvinte foarte importante – cuvinte pe care trebuie să le reținem. Cine a condus armata în bătălie? 2 Cronici 20:20,21 Ce s-a întâmplat în ziua aceea a fost uimitor. Două dintre armatele inamice au distrus-o pe a treia. După aceea, cele două armate s-au nimicit între ele. 2 Cronici 20:22-24

Nu uitați de această bătălie importantă, deoarece, chiar înainte de întoarcerea lui Isus, vor avea loc din nou victorii minunate. Puterile a trei mari vrăjmași vor plănui să distrugă poporul lui Dumnezeu (Apocalipsa 16:13,14).

Aplicație: Ispitele lui Satana își vor pierde puterea asupra noastră, dacă ne rugăm lui Dumnezeu și Îi cântăm imnuri de laudă.

După ce bunul împărat Iosafat a murit, fiul său, Ioram, a devenit următorul împărat al lui Iuda. El a domnit timp de opt ani și s-a căsătorit cu Atalia, fiica nelegiuitului împărat Ahab și a soției sale, Izabela. În loc să urmeze exemplul bunului său tată, Ioram a adoptat calea soției și a părinților ei păgâni. 2 Cronici 21:6

Ahazia, fiul lui Ioram, a fost al șaselea împărat al lui Iuda și a condus poporul doar un an înainte să fie rănit și să moară. Asemenea tatălui său, și el a ascultat de oamenii cu concepții greșite. 2 Cronici 22:3,4 După moartea lui Ahazia, mama sa nelegiuită, Atalia, i-a omorât pe copiii acestuia (propriii nepoți) și pe oricine ar fi putut încerca să pretindă tronul. După aceea, s-a încoronat împărăteasă peste Iuda, devenind al șaptelea conducător (și singura femeie). Atalia nu știa că Ioas, care avea doar un an și era unul din fiii lui Ahazia, fusese salvat și că mătușa lui, Ioșabeat, l-a ascuns în templul din Ierusalim.

Mătușa lui era soția lui Iehoiada, marele- preot de la templu. Aceștia știau că Ioas trebuia să ajungă împăratul lui Iuda și voiau să-l învețe cum să fie un împărat bun. Așadar, în timp ce Atalia făcea ce știa ea mai bine pentru a conduce oamenii la închinarea la idoli, Ioas învăța să-L iubească pe Dumnezeu și să I se închine Lui. Când micul Ioas avea șapte ani, Iehoiada, unchiul său, a hotărât să le spună despre el bătrânilor din Iuda. I-a lăsat să-l vadă, apoi le-a cerut să-l facă împărat, iar aceștia au căzut repede de acord.

Iehoiada a făcut planuri cu grijă și în secret. Totul a fost organizat pentru a-l încorona într-o anumită zi pe micul prinț. Când a sosit timpul, preoții, soldații și conducătorii poporului erau cu toții pregătiți. Știau exact ce să facă. După aceea, micul Iosia a ieșit în față pentru a fi încoronat al optulea împărat al lui Iuda. În jurul lui stăteau soldați înarmați, gata să-l păzească. Aflată în palatul din apropiere, împărăteasa Atalia nu știa ce se întâmplă.

Aplicație: A fost Ioram înțelept când a ales să se căsătorească cu o femeie păgână?

În curtea templului din Ierusalim, micul Ioas era pe cale să fie încoronat împărat al lui Iuda. Bunica lui nelegiuită, Atalia, era conducătoarea regatului și, cu toate că se afla în palatul din apropiere, nu avea cunoștință despre întâmplările care aveau loc.

Apoi, dintr-odată, a auzit strigăte de bucurie: „Trăiască împăratul!” Strigătele se auzeau dinspre templu, așa că s-a grăbit să meargă acolo ca să afle ce se întâmpla. 2 Cronici 23:11-13 Iehoiada, marele-preot, le-a spus soldaților să o ducă afară. Curând, viața ei plină de păcate s-a sfârșit. Oamenii au promis să scape de idoli și să I se închine lui Dumnezeu. Ceea ce s-a întâmplat după aceea dovedea că vorbiseră serios. 2 Cronici 23:16,17

Pe măsură ce a crescut, Ioas a încercat să repare templul pustiit de Atalia cu închinarea la idoli. El a tocmit muncitori care lucrau neîncetat. Împăratul a pus și o ladă la intrarea în templu, unde oamenii puteau să pună bani pentru repararea acestuia. Și, bineînțeles, Iehoiada l-a ajutat în toate felurile în care a putut. Dar, în cele din urmă, unchiul Iehoiada a murit la vârsta de 130 de ani. După asta, Ioas s-a schimbat. S-a întâlnit cu o parte dintre căpeteniile lui Iuda, despre care era ușor să-ți dai seama că nu-și schimbaseră inimile și nu I se închinau cu adevărat lui Dumnezeu. Ioas i-a ascultat, iar aceștia l-au convins să părăsească templul lui Dumnezeu și să se închine la idoli. 2 Cronici 24:17,18

Dumnezeu S-a întristat. Cum putea El să-l mai binecuvânteze pe împăratul Ioas? Dumnezeu a trimis proroc după proroc ca să întoarcă poporul pe calea cea dreaptă. Unul dintre acești proroci a fost Zaharia, fiul unchiului Iehoiada, care i-a avertizat pe Ioas și pe oameni. Însă în loc să-l asculte și să se pocăiască, ce a făcut Ioas? 2 Cronici 24:19-21

Locuitorii din Iuda erau foarte dezamăgiți de Ioas, mai ales de ceea ce i-a făcut lui Zaharia, fiul unchiului său. Întrucât Ioas Îl părăsise pe Dumnezeu, Acesta nu-l mai putea proteja. El a permis ca o armată mică de sirieni să înfrângă oștirea numeroasă a lui Iuda. În cele din urmă, Ioas a fost omorât de servitorii lui.

Aplicație: Să nu uităm niciodată că, atunci când Îl părăsim pe Isus, groapa cu păcate în care vrea să ne împingă Satana nu are fund. Cât de trist este Dumnezeu când se întâmpla lucrul acesta! Cât de mult dorește El să ne țină departe de groapa aceasta!

Înainte să moară, Ioas a mânjit tot ce făcuse bun, iar când Amația, fiul lui, a ajuns al nouălea împărat al lui Iuda, a făcut la fel. El a început bine, dar mai târziu a făcut alegeri care nu au fost bune. Amația nu I-a rămas loial lui Dumnezeu. Ozia, fiul lui Amația, a fost cunoscut și cu numele de Azaria și avea doar 16 ani când a ajuns al zecelea împărat al lui Iuda. Probabil că învățase deja câteva lecții din greșelile tatălui său, căci el a crezut în Dumnezeu și în prorocii Lui, iar Dumnezeu l-a binecuvântat. 2 Cronici 26:5

Ar fi fost minunat dacă Ozia ar fi fost bun în cei 52 de ani cât a fost împărat. Dar cu câțiva ani înainte de moartea lui, a făcut ceva foarte rău. Ce a făcut și ce anume l-a determinat să procedeze astfel? 2 Cronici 26:16 Preoții au fost șocați de ceea ce a făcut Ozia, dar când au insistat ca el să părăsească templul, Ozia s-a înfuriat. Brusc, preoții s-au îngrozit văzând ce se întâmpla cu fața lui Ozia. Când și-a atins fruntea, și Ozia s-a îngrozit. De ce? 2 Cronici 26:17-20

După moartea lui Ozia, tronul a fost ocupat de Iotam (al 11-lea împărat al lui Iuda), care a ales să facă numai lucrurile bune pe care le-a făcut tatăl său. Dar pentru că nu au fost distruse locurile unde se făcea închinarea la idoli, regatul lui Iuda continua să se îndepărteze de Dumnezeu. 2 Împărați 15:34,35 Ahaz, fiul lui Iotam (al 12-lea împărat al lui Iuda) a fost unul dintre cei mai răi împărați ai lui Iuda. El s-a îndepărtat de Dumnezeu și a ales să facă numai rău. El s-a închinat idolilor și a făcut aceleași lucruri rele pe care le făceau popoarele păgâne.

Dumnezeu a trimis proroci neînfricați care să-l avertizeze pe Ahaz, dar acesta a refuzat să se schimbe. Când vrăjmașii au atacat regatul Iuda, el a plătit un popor păgân ca să-l ajute, dar acest lucru nu s-a întâmplat. 2 Cronici 28:21,25 A mai fost vreo speranță de schimbare după Ahaz? Da.

Aplicație: În timpul lui Ozia, lepra era privită ca un păcat – doar o minune putea să vindece această boală. Păcatul este în continuare așa. Doar miracolul harului lui Dumnezeu ne poate vindeca de păcat. Matei 19:26

Ezechia, fiul nelegiuitului de Ahaz, a fost cât se poate de diferit de tatăl său. Al 13-lea împărat al lui Iuda a fost atât de hotărât să facă binele, pe cât a fost Ahaz să facă răul. Ce a făcut el mai întâi? 2 Cronici 29:3 Ezechia a vorbit cu preoții și leviții despre situația tristă în care se găsea Iuda. Acești conducători erau nerăbdători să-l ajute să întoarcă poporul de la închinarea la idoli la închinarea la adevăratul Dumnezeu. Ei nu voiau ca Iuda să se destrame la fel ca regatul de nord al Israelului. Împărații și locuitorii acestuia au fost nesupuși și au copiat mijloacele păgâne de închinare. Curând, aveau să fie duși în captivitate.

Curățarea și repararea templului a fost primul proiect al lui Ezechia. Toată lumea a muncit din greu și, după 16 ani, templul a fost redeschis și au fost reluate slujbele din Sfântul Sanctuar. Ezechia și căpeteniile lui Iuda au venit la templu pentru a aduce o jertfă de ispășire a păcatelor și pentru a-I cere iertare lui Dumnezeu. Când Ezechia a plănuit să sărbătorească Paștele, el a invitat tot poporul Israel. Au fost trimiși soli peste tot, îndemnând oamenii să vină. Cei mai mulți locuitori ai regatului de nord nu au fost interesați, dar au fost unii care au venit. Locuitorii din Iuda erau nerăbdători să aibă loc sărbătoarea.

În timpul săptămânii Paștelui, preoții i-au învățat pe oameni despre Dumnezeu, iar aceștia au învățat atât de mult, încât nu voiau să plece acasă, așa că au mai rămas încă șapte zile. Reforma nu s-a oprit nici după aceea. Ce au făcut oamenii, arătând astfel că erau hotărâți să-I fie credincioși lui Dumnezeu? 2 Cronici 31:1 În al șaselea an al domniei lui Ezechia ca împărat peste Iuda, asirienii au cucerit în cele din urmă regatul de nord al Israelului, inclusiv capitala acestuia, Samaria. Și, așa cum avertizaseră prorocii, israeliții au fost duși în captivitate.

Cam după opt ani, asirienii s-au întors și au invadat Iuda. Ezechia i-a dăruit aur, argint și alte lucruri de valoare împăratului Asiriei, iar asirienii au plecat fără să atace Ierusalimul. După aceea, Ezechia a făcut tot ce a putut ca să întărească Ierusalimul, în cazul în care asirienii aveau să se întoarcă.

Aplicație: Biblia spune că noi suntem templul Duhului Sfânt. Există în viața ta gunoaie de care trebuie să scapi?

Aproape de sfârșitul domniei lui Ezechia, împăratul Asiriei a invadat din nou Iuda și a trimis una dintre oștirile lui împotriva Ierusalimului. În timp ce amenința să ocupe cetatea, o căpetenie asiriană se lăuda în gura mare că făcuse o mulțime de cuceriri. Mai târziu, însuși împăratul Asiriei a trimis o scrisoare în care Îl batjocorea pe Dumnezeu, iar Ezechia a dus-o în templu și s-a rugat.

Dumnezeu i-a dat lui Isaia un mesaj pentru Ezechia, spunându-i că asirienii nu vor cuceri Ierusalimul și că împăratul se va întoarce în Asiria. Cum s-au întâmplat aceste lucruri? 2 Împărați 19:32-36 În timpul primei invazii asiriene în Iuda, Ezechia s-a îmbolnăvit foarte tare. Se pare că un abces dureros se infectase și se întinsese pe tot corpul, iar Dumnezeu i-a spus prin profetul Isaia că o să moară. 2 Împărați 20:1

Ezechia avea inima zdrobită. Înainte ca Isaia să părăsească palatul, Dumnezeu i-a trimis un alt mesaj. Care era acesta? 2 Împărați 20:5-7 Când Ezechia a cerut un semn după care va cunoaște că, într-adevăr, se va însănătoși, Dumnezeu a mutat umbra, din locul în care coborâse pe cadranul solar, cu zece trepte înapoi. Evident, mulți oameni au observat lucrul acesta pe cadranele lor solare. Până și împăratul din îndepărtatul Babilon și-a trimis oamenii ca să afle mai multe despre acest lucru și despre Dumnezeul care a făcut posibil așa ceva.

Ce șansă! Ezechia ar fi putut să-i vorbească acelui împărat al Babilonului despre Dumnezeul din cer. Cât de diferit ar fi stat lucrurile! În loc de aceasta, Ezechia le-a arătat vizitatorilor toate bogățiile, astfel încât aceștia să creadă că el era un mare împărat. Isaia i s-a înfățișat și l-a întrebat: „Ce au văzut oamenii aceia în casa ta?” Ce mesaj i-a transmis Isaia din partea lui Dumnezeu, după ce a auzit răspunsul lui Ezechia? 2 Împărați 20:15-18

Ezechia a acceptat cu umilință ceea ce spusese Dumnezeu. Așadar, Dumnezeu a spus că lucrurile acelea nu se vor întâmpla decât după moartea lui.

Aplicație: După ce primiți vizitatori, cum ați răspunde la întrebarea lui Isaia: „Ce au văzut ei în casa ta?” Ceva rău pe telefon sau în computerul vostru? În biblioteca voastră? Au văzut și au auzit lucruri care îi vor ajuta să-L cunoască și să-L iubească pe Isus mai mult, deoarece El este cu voi?