1 Ez az Ádám nemzetségének könyve. A mely napon teremté Isten az embert, Isten hasonlatosságára teremté azt.

2 Férfiúvá és asszonynyá teremté őket, és megáldá őket és nevezé az ő nevöket Ádámnak, a mely napon teremtetének.

3 Élt vala pedig Ádám száz harmincz esztendőt, és nemze fiat az ő képére és hasonlatosságára és nevezé annak nevét Séthnek.

4 És telének Ádám napjai, minekutánna Séthet nemzette, nyolczszáz esztendőre, és nemze fiakat és leányokat.

5 És lőn Ádám egész életének ideje kilenczszáz harmincz esztendő; és meghala.

6 Éle pedig Séth száz öt esztendőt, és nemzé Énóst.

7 És éle Séth, minekutánna Énóst nemzette, nyolczszáz hét esztendeig; és nemze fiakat és leányokat.

8 És lőn Séth egész életének ideje kilenczszáz tizenkét esztendő; és meghala.

9 Éle pedig Énós kilenczven esztendőt, és nemzé Kénánt.

10 És éle Énós, minekutánna Kénánt nemzette, nyolczszáz tizenöt esztendeig, és nemze fiakat és leányokat.

11 És lőn Énós egész életének ideje kilenczszáz öt esztendő; és meghala.

12 Éle pedig Kénán hetven esztendőt, és nemzé Mahalálélt.

13 És éle Kénán, minekutánna Mahalálélt nemzette, nyolczszáz negyven esztendeig; és nemze fiakat és leányokat.

14 És lőn Kénán egész életének ideje kilenczszáz tíz esztendő; és meghala.

15 Éle pedig Mahalálél hatvanöt esztendőt, és nemzé Járedet.

16 És éle Mahalálél, minekutánna Járedet nemzette, nyolczszáz harmincz esztendeig, és nemze fiakat és leányokat.

17 És lőn Mahalálél egész életének ideje nyolczszáz kilenczvenöt esztendő; és meghala.

18 Éle pedig Járed száz hatvankét esztendőt, és nemzé Énókhot.

19 És éle Járed, minekutánna Énókhot nemzette, nyolczszáz esztendőt; és nemze fiakat és leányokat.

20 És lőn Járed egész életének ideje kilenczszáz hatvankét esztendő; és meghala.

21 Éle pedig Énókh hatvanöt esztendőt, és nemzé Methuséláht.

22 És járt Énókh az Istennel, minekutánna Methuséláht nemzette, háromszáz esztendeig; és nemze fiakat és leányokat.

23 És lőn Énókh egész életének ideje háromszáz hatvanöt esztendő.

24 És mivel Énókh Istennel járt vala; eltűnék, mert Isten magához vevé.

25 Éle pedig Methusélah száz nyolczvanhét esztendőt és nemzé Lámekhet.

26 És éle Methusélah, minekutánna Lámekhet nemzette, hétszáz nyolczvankét esztendőt; és nemze fiakat és leányokat.

27 És lőn Methusélah egész életének ideje kilenczszáz hatvankilencz esztendő; és meghala.

28 Éle pedig Lámekh száz nyolczvankét esztendőt, és nemze fiat.

29 És nevezé azt Noénak, mondván: Ez vígasztal meg minket munkálkodásunkban s kezünk terhes fáradozásában e földön, melyet megátkozott az Úr.

30 És éle Lámekh, minekutánna Noét nemzette, ötszáz kilenczvenöt esztendőt; és nemze fiakat és leányokat.

31 És lőn Lámekh egész életének ideje hétszázhetvenhét esztendő; és meghala.

32 És mikor Noé ötszáz esztendős volt, nemzé Noé Sémet, Khámot és Jáfetet.