Magii Îl găsesc pe Isus

Text de memorat

„I-au adus daruri.” Matei 2:11

Materiale didactice vizuale - O Biblie, bani, parfum

Săptămâna trecută am citit despre nașterea Pruncului Isus într-un grajd. Am citit despre corul îngerilor care a intonat un cântec sublim. Când îngerii au terminat de cântat, s-au întors în cer. Îngerii erau atât de strălucitori, încât arătau ca o stea.
Departe, într-o altă țară, niște magi priveau steaua aceea. Magii au așteptat venirea lui Isus. Ei au crezut că steaua ar putea fi modul lui Dumnezeu de a le spune că Pruncul Isus S-a născut.
Mai apoi, au observat că steaua se mișca.
— Haideți să urmăm steaua! și-au spus ei unii altora. Steaua se vedea mai bine pe timp de noapte, așa că atunci au călătorit magii. Ori de câte ori călătoreau, ei mergeau după stea.
Kilometru după kilometru, magii au mers după stea până când aceasta s-a oprit deasupra frumosului Templu. Magii au crezut că oamenii de acolo aflaseră despre nașterea lui Isus.
— Unde este Pruncul Isus? au întrebat ei. Se părea însă că nimeni nu știa unde era Isus. Magii s-au întristat. Apoi, dintr-odată, steaua a strălucit puternic și a început să se miște din nou. Magii au urmat-o. Aceasta a continuat să se miște până când a ajuns deasupra locului unde Se născuse Isus. Acolo, steaua s-a oprit.
Magii au îngenuncheat și s-au închinat înaintea Pruncului Isus. Ei I-au dat lui Isus darurile frumoase pe care le aduseseră. [Deschideți darurile!]
Și noi putem să-I dăm daruri lui Isus. Când alegi să fii fericit(ă) și să îi asculți pe părinții tăi, Îi oferi un dar lui Isus. Iată cum Îl poți face pe Isus fericit!

Îți amintești ultima noastră povestire? Pruncul Isus S-a născut într-un grajd cu animale. Un înger le-a spus unor păstori despre nașterea Pruncului Isus. Mai apoi, un cor de îngeri a intonat un cântec frumos. Când îngerii au terminat de cântat, s-au întors în cer. Erau atât de strălucitori și atât de numeroși, încât arătau ca o stea scânteietoare.
Departe, într-o altă țară, niște magi priveau steaua aceea.
— E ceva special cu steaua asta, și-au spus magii unii altora. Ei au așteptat și au urmărit venirea lui Isus. S-au gândit că steaua ar putea fi modul lui Dumnezeu de a le spune că S-a născut Isus. La un moment dat, au observat că steaua se mișcă.
— Haideți să urmăm steaua, și-au spus ei. Ea ne va conduce la Pruncul Isus. Magii au împachetat daruri frumoase pentru Pruncul nou-născut, apoi au pornit la drum, urmând steaua. Aceasta se vedea mai bine pe timp de noapte, așa că atunci au călătorit magii. De fiecare dată când steaua se mișca, înaintau și ei. Magii nu au avut nicio mașină, niciun avion sau tren în care să călătorească, așa că au mers pe jos, sau poate că au mers pe cămile.
Kilometru după kilometru, magii au mers după stea până când aceasta s-a oprit deasupra frumosului Templu. În țara în care S-a născut Isus, Templul era biserica oamenilor. Magii erau foarte bucuroși. Erau convinși că oamenii de acolo știau despre nașterea lui Isus. Ce întrebare le-au pus magii oamenilor?
Citește Matei 2:2. Se părea că nimeni nu știa unde se afla Pruncul Isus. Magii s-au întristat. Oare vor fi nevoiți să se întoarcă acasă fără să-L fi văzut pe Isus? Apoi, dintr-odată, steaua a strălucit puternic și a început să se miște.
— Grăbiți-vă! Haideți să mergem după stea! au spus magii. O, cât de mult își doreau să-L vadă pe Pruncul Isus! De data aceasta, steaua cea frumoasă i-a condus la Isus. A continuat să se miște până când a ajuns chiar deasupra grajdului în care El Se născuse. Acolo, steaua s-a oprit.
Magii erau surprinși. Ei au crezut că Isus Se va naște într-un loc frumos, într-o vilă sau într-un palat. Dar, iată, Pruncul Isus Se afla într-un grajd mic, lângă animale. Iosif și Maria au fost surprinși de toate darurile frumoase pe care le aduseseră magii.
Când magii L-au văzut pe Pruncul Isus, au îngenuncheat și I s-au închinat. Apoi au deschis darurile pe care le aduseseră pentru micul Rege. [Deschideți darurile! Arătați banii și parfumul!] Te bucuri că Isus a venit ca un Prunc micuț în lumea noastră?
Mai putem noi să Îi oferim daruri lui Isus? Da, bineînțeles că putem. În fiecare Sabat, atunci când aducem darurile noastre, noi Îi aducem daruri lui Isus. Acei bani îi ajută pe alți oameni să Îl cunoască pe Isus. Când alegem să fim fericiți și să ascultăm de părinți, Îi oferim și noi un dar lui Isus. Lucrul acesta Îl face foarte fericit pe Isus. Să Îi spunem chiar acum lui Isus cât de mult Îl iubim!

„Încă din timpuri foarte vechi, credincioșii din Israel acordaseră multă grijă educației tineretului. Domnul dăduse îndrumări ca din pruncie copiii să fie învățați despre bunătatea și măreția Sa, așa cum se descoperea mai ales în Legea Sa și cum se vedea în viața poporului Israel. Cântarea, rugăciunea și învățăturile din Sfintele Scripturi trebuiau să fie adaptate pentru mintea de copil.” – Hristos, Lumina lumii, p. 69

„Dumnezeu a făcut cei doi mari luminători, şi anume: luminătorul cel mai mare, ca să stăpânească ziua, şi luminătorul cel mai mic, ca să stăpânească noaptea; a făcut şi stelele.” – Geneza 1:16

Te-ai uitat vreodată noaptea la cer? Stelele sunt foarte frumoase, mai ales atunci când scânteiază. Ele sunt atât de departe, încât par foarte mici. În realitate, ele sunt foarte mari.
Isus a creat stelele pentru ca noi să ne bucurăm de ele, dar stelele fac mai mult decât să arate drăguț. Soarele care răsare în fiecare zi peste lumea noastră este o stea. El încălzește lumea. El dă lumină pe timp de zi. Soarele ne ajută să numărăm zilele. De fiecare dată când soarele apune, trece o zi.
Și stelele au rolul lor. Ele luminează noaptea pentru ca oamenii să vadă mai bine. Dacă nu ar fi nicio stea pe cer, nopțile ar fi mult mai întunecate. Stelele îi ajută pe călători să știe în ce direcție trebuie să meargă. Steaua Nordului, de pildă, a fost întotdeauna o stea importantă pentru oamenii care navigau pe mare. Marinarii foloseau Steaua Nordului ca să afle încotro este nordul. În acest fel, ei nu se rătăceau. Magii care L-au vizitat pe Isus cunoșteau stelele care erau de obicei pe cer. Iată de ce au observat atât de repede steaua cea nouă și strălucitoare!
Isus vorbește cu noi în multe feluri. El le-a trimis magilor un mesaj important prin intermediul stelelor. El ne trimite și nouă mesaje prin intermediul soarelui și al stelelor. Mesajul Său este acela că ne iubește. Îl iubești și tu pe Isus?