Regulile fericirii

Text de memorat

„Mă iubesc şi păzesc poruncile Mele.” Exodul 20:6

Materiale didactice vizuale - Biblie; cercuri de hârtie roşie, verde şi galbenă; o piatră cu o zgârietură adâncă pe ea

Când Isus a făcut lumea noastră, le-a dat lui Adam şi Evei nişte „Reguli ale Fericirii”. Isus voia ca toată lumea să înveţe şi să respecte acele reguli. Unii oameni au uitat regulile. Isus voia ca ei să fie fericiţi, aşa că le-a dat regulile din nou. El a scris regulile pe o piatră şi i-a dat-o lui Moise. „Învaţă-i pe oameni Regulile Fericirii”, a spus Isus. „Dacă aleg să le asculte, vor fi păziţi de acţiunile lui Satana. Vor fi fericiţi.” 

Regulile Fericirii ne învaţă să Îl iubim pe Isus cel mai mult. „Ascultaţi de părinţii voştri. Nu le faceţi rău celor din jur. Spuneţi adevărul”, spun Regulile Fericirii. Ele spun, de asemenea, să nu luăm lucrurile care aparţin altora. Aţi văzut vreodată un semafor? Lumina roşie spune „Stop”. Lumina verde spune „Mergi”. Lumina galbenă spune „Ai grijă”. (Arată hârtii colorate şi repetă.) Dacă maşinile nu se opresc la lumina roşie, e posibil să se ciocnească. Semafoarele ne ţin în
siguranţă. Sunt regulile fericirii pentru drum. Avem reguli ale fericirii şi acasă. Când mami şi tati vă roagă să ascultaţi, este o regulă a fericirii. Ei nu vor să vă răniţi sau să îi răniţi pe cei din jurul vostru. Ei vor să fiţi fericiţi şi în siguranţă. Lui Satana nu îi plac Regulile Fericirii. El vrea să nu le ascultăm ca să ne facă rău. Isus vrea să fim fericiţi. De aceea a făcut Regulile Fericirii şi de aceea ar trebui să le respectăm.

Aţi vrea să Îi mulţumim lui Isus pentru Regulile Fericirii? Aţi vrea să le respectăm mereu?

Când Isus a făcut lumea noastră, le-a dat lui Adam şi Evei nişte „Reguli ale Fericirii”. Şi Avraam şi Isaac le-au învăţat. Tăticii şi mămicile care Îl iubeau pe Isus i-au învăţat pe băieţeii şi pe fetiţele lor Regulile Fericirii.  Dar unii oameni nu au învăţat Regulile Fericirii. Poporul lui Isus, care locuia în Egipt, uitase regulile. Isus voia ca ei să fie fericiţi, aşa că le-a dat regulile din nou. El a scris regulile pe două pietre şi i le-a dat lui Moise. Isus le-a scris pe piatră pentru ca nimeni să nu le poată schimba sau şterge. (Ilustrează cu o piatră.)

„Învaţă pe poporul meu Regulile Fericirii”, i-a spus Isus lui Moise. „Spune-le mămicilor şi tăticilor să îi înveţe pe băieţeii şi pe fetiţele lor. Ei vor fi fericiţi dacă ascultă de aceste reguli şi vor fi păziţi de acţiunile lui Satana.” Isus a scris primele patru Reguli ale Fericirii pe o piatră. (Numără până la patru.) Ele ne învaţă să Îl iubim pe Dumnezeu cel mai mult. Ne învaţă să ne aducem aminte de Sabat, ziua specială pe care a creat-o Isus.

Câte Reguli ale Fericirii sunt pe această piatră? Sunt şase reguli (Numără până la şase.) Ele ne învaţă cum să îi facem pe ceilalţi oameni fericiţi. Îi învaţă pe băieţei şi pe fetiţe să asculte întotdeauna de părinţi. Ne amintesc să nu le facem rău celor din jur şi nici să nu le adresăm cuvinte urâte. Ne învaţă să spunem mereu adevărul. Ne arată că nu ar trebui niciodată să luăm, nici măcar să ne dorim, lucruri care le aparţin altora. Aceste reguli sunt foarte importante. Ele sunt ca luminile semaforului pentru vieţile noastre. Aţi văzut vreodată un semafor? Lumina roşie spune: „Trebuie să te opreşti.” Lumina verde spune: „Poţi să mergi.” Şi lumina galbenă spune: „Ai grijă.”

Dacă maşinile nu opresc la lumina roşie, se pot ciocni unele de altele. Şi apoi ar fi răniţi oameni. Regulile traficului ne ajută să fim în siguranţă. Sunt reguli ale fericirii pentru drum. Avem reguli ale fericirii şi acasă. Când mami şi tati vă roagă să ascultaţi sau să nu atingeţi ceva, aceasta este o regulă a fericirii. Mami şi tati nu vor să vă răniţi. Ei vor ca voi să fiţi fericiţi, în siguranţă şi amabili. De aceea vor ca voi să fiţi ascultători. Lui Satana nu îi plac Regulile Fericirii. El vrea să ne facă rău, aşa că ne ispiteşte să fim neascultători. Dacă mami şi tati vă roagă să faceţi ceva, Satana vă ispiteşte să vă bosumflaţi şi să vă văitaţi. Isus ne iubeşte şi vrea să fim fericiţi. De aceea a făcut Regulile Fericirii şi de aceea ar trebui să le ascultăm.

Ştiţi câte reguli există? (Fă o pauză.) Zece. (Arată zece degete.) Regulile Fericirii sunt cunoscute şi sub numele de Legea lui Dumnezeu sau Cele Zece Porunci. Sunt scrise în Bibliile noastre ca să nu le uităm. Asta zice Biblia despre regulile lui Dumnezeu. (Citeşte Proverbe 29:18, ultima parte.)
Aţi vrea să Îi mulţumiţi lui Isus pentru că ne-a dat nişte reguli atât de minunate? Aţi vrea ca Isus să vă ajute să le respectaţi?

Biblia ar trebui să fie primul manual al copilului. Din această carte, părinţii trebuie să dea instrucţiuni înţelepte şi divine. Cuvântul lui Dumnezeu trebuie să fie regula vieţii. Prima lecţie pe care copiii trebuie să o înveţe este că Dumnezeu este Tatăl lor. Această lecţie ar trebui să le fie transmisă din primii ani de viaţă. Părinţii ar trebui să realizeze că sunt responsabili în faţa lui Dumnezeu să le facă fiilor şi fiicelor lor cunoştinţă cu Tatăl lor ceresc. De la început este de datoria lor să îşi înveţe copiii importanţa ascultării de legea lui Dumnezeu. Faptul că Dumnezeu este dragoste trebuie transmis prin fiecare lecţie. – The Review and Herald, 6 iunie 1899

„El ţine în mână adâncimile pământului şi vârfurile munţilor sunt ale Lui.” Psalmii 95:4
Atunci când Isus i-a dat lui Moise Regulile Fericirii, El Se afla pe un munte. Munţii sunt dealuri foarte înalte care se ridică spre cer. Munţii sunt mai înalţi decât terenul din jurul lor. Unii munţi sunt mai înalţi decât alţii – atât de înalţi încât vârfurile lor se întind până la nori. Poţi să vezi la depărtare de pe un munte.

Pentru că munţii sunt atât de înalţi, aerul poate fi rece în vârf. Mulţi munţi au zăpadă pe ei, dar alţii nu. Anumitor animale le place atât de mult să trăiască în munți, încât au primit denumiri specifice. Leul-demunte este un astfel de animal. Leii-de-munte pot sări foarte sus. Sunt, de asemenea, vânători foarte buni. Leilor-de-munte le place să fie singuri, cu excepţia mamelor care au pui.

Şi caprelor-de-munte le place să trăiască pe munţi înalţi. Ele au o blană groasă, călduroasă, care le fereşte de frig. Au şi barbă sub bărbie. Caprele-de-munte se pricep destul de bine la căţăratul pe stânci înalte. Faptul că se caţără uşor le ajută să scape de inamicii care le fugăresc. Munţii sunt speciali pentru că sunt frumoşi. Isus a făcut munţii şi toate animalele pentru ca noi să ne bucurăm de ele. Nu-i aşa că El este bun cu noi?