Dumnezeu a spălat lumea

Text de memorat

„Dumnezeu Şi-a adus aminte de Noe, de toate vieţuitoarele şi de toate vitele care erau cu el în corabie.” Geneza 8:1

Materiale didactice vizuale - Biblia; o barcă mică; apă

După ce au părăsit Grădina Edenului, Adam şi Eva au avut doi copilaşi. Numele lor au fost Cain şi Abel. Abel a învăţat să-L iubească pe Isus, dar Cain a ascultat de Satana. Într-o zi, Cain l-a rănit pe Abel atât de rău, încât Abel a murit. Adam şi Eva au fost atât de întristaţi! Cu timpul, s-au născut mai mulţi copii. Din cauza păcatului, unii dintre ei au început să le facă rău celorlalţi. Lucrurile au ajuns atât de rele, încât Isus a hotărât să spele lumea. Dar unii oameni Îl iubeau pe Isus. Unul dintre aceştia a fost Noe.  „Voi trimite o ploaie puternică!” i-a spus Isus lui Noe. „Construieşte o barcă, o arcă. Oamenii care vor alege să intre în arcă vor fi salvaţi.” Îngerii aveau să ajute animalele şi păsările să intre şi ele în arcă şi să fie salvate.

Când Noe a încercat să le spună oamenilor despre potopul care va veni, oamenii au râs de el. Nu plouase niciodată, aşa că nu l-au crezut. A durat mult până când arca a fost construită. Când a fost gata, Isus a trimis în ea animale şi păsări. Acestea aveau să fie în siguranţă în arcă. Dar singurii oameni care au ales să urce în arcă au fost Noe şi familia lui. Un înger puternic a închis uşa cea mare după ei. Apoi a venit ploaia. Oamenii de afară au încercat să intre şi ei în arcă, dar era prea târziu. Era atât de multă apă, încât arca a început să plutească. (Pune barca pe apă.) În curând, apele au acoperit pământul întreg. Doar Noe şi cei din arcă au fost salvaţi. Când potopul s-a încheiat, apele s-au retras. Isus a trimis un curcubeu minunat pe cer, ca să le arate lui Noe şi familiei lui că îi iubea. Isus te iubeşte şi pe tine şi încă trimite curcubeul ca să îl vedem. Vrei să-L iubeşti şi tu pe Isus?

După ce au părăsit Grădina Edenului, Adam şi Eva au avut doi copilaşi, doi băieţi. Primului dintre ei i-au pus numele Cain, iar celui de-al doilea, Abel. Adam şi Eva îi iubeau foarte mult pe cei doi bebeluşi. Şi Îl iubeau şi pe Isus. Ei voiau ca atât Cain, cât şi Abel să-L iubească şi să-L asculte pe Isus la fel ca
părinţii lor. Abel a ales să-L iubească pe Isus, iar Isus l-a ajutat să fie bun. Dar Cain a ales să asculte de Satana. El a devenit rău şi josnic. Într-o zi, Cain l-a omorât pe Abel, fratele lui. Abel a fost primul om care a murit. Adam şi Eva s-au întristat atât de mult!

După ce Cain l-a omorât pe Abel, Adam şi Eva au mai avut şi alţi copii. Mulţi dintre ei au ales să asculte de Satana. Ei îşi făceau rău unul altuia şi făceau o mulţime de lucruri greşite. Dar au fost şi unii oameni care L-au iubit pe Isus şi au ascultat de El. Ei au fost prietenii Lui. Noe a fost unul dintre aceştia.
Într-o zi, Isus a vorbit cu Noe. „Voi curăţa lumea prin apă”, a spus Isus. „O voi spăla de rele. Va ploua mult timp. Va fi atât de multă ploaie, încât un potop va acoperi lumea.” Noe nu văzuse niciodată ploaie, dar a fost convins că Isus spunea adevărul. Isus i-a spus lui Noe să construiască o barcă mare, ca să-i salveze pe oameni de la potop. Barca aceea mare se numea arcă. 

A ascultat Noe? (Citeşte Geneza 7:5.) A durat mult timp până când a construit arca. În timp ce Noe construia, oamenii priveau. Noe i-a avertizat: „Va veni o ploaie teribilă. Apele vor acoperi pământul.” Dar oamenii au râs de el. Ei făceau glume pe seama lui. Ei au spus: „Nu-i adevărat. Nu o să plouă. Nu a plouat niciodată şi nici nu va ploua.” Dar Noe şi familia lui au ales să se încreadă în Isus şi să Îl asculte. Când arca a fost gata, Isus a trimis toate soiurile de animale să intre în ea. A trimis şi multe păsări. Îngerii le-au îndrumat ca să intre în arcă. Noe a pus animalele şi păsările în cuşti. A pus în arcă şi multă hrană pentru ele. Aici aveau să fie toate în siguranţă.

Când totul a fost gata, Noe şi familia lui au urcat în arcă. Uşa cea mare era foarte grea, astfel că Isus şi îngerii au închis-o în urma lor. Apoi s-a pornit o furtună puternică. Erau fulgere şi tunete, nori mari, negri, şi ploaie torenţială. Oamenii care râseseră de Noe au încercat acum să intre în arcă, dar era prea târziu. Uşa nu s-a mai deschis. A plouat fără oprire timp de aproape şase săptămâni. Apele au ajuns atât de mari, încât au acoperit munţii, dar arca plutea pe deasupra. (Pune barca pe apă) Noe şi familia lui erau în siguranţă. Crezi că s-au bucurat că aleseseră să asculte de Isus? Da, cu siguranţă. Când potopul s-a încheiat şi apele s-au retras, lumea noastră nu mai era atât de frumoasă ca la început.

Isus a promis că niciodată apele nu vor mai acoperi pământul. El a aşezat un curcubeu pe cer ca să ne aducă aminte de promisiunea Lui. Curcubeul ne arată că Dumnezeu ne iubeşte. Vrei şi tu să-I spui lui Isus că Îl iubeşti?

Este adevărat că Hristos trebuie să fie Modelul pentru copiii noştri. El a fost supus părinţilor Săi; dar Hristos este şi Modelul tatălui, iar dragostea Sa duioasă trebuie să fie manifestată prin agentul Său omenesc. Tatăl trebuie să fie în stare să spună: „Ajung mare prin bunătatea Ta.” Hristos este Modelul desăvârşit atât în ce priveşte comportamentul exterior, cât şi în ce priveşte harul interior, deoarece El este blând şi smerit cu inima. Trestia frântă nu o zdrobeşte şi nu stinge mucul care mai arde încă. El Se bucură să-i vadă pe copii şi pe tineri fericiţi. El nu a rostit niciodată vreun cuvânt nepoliticos sau lipsit de amabilitate. – The Signs of the Times, 14 mai 1894

Ai văzut vreodată un curcubeu? Este ca o pictură care se întinde peste cer. Are multe culori minunate. Poţi să spui câteva dintre culorile curcubeului? (Pauză) Aşa este. Roşu, oranj, galben, verde, albastru, indigo şi violet. Acestea sunt culorile curcubeului. Când sunt toate amestecate, ele formează lumina albă. Când strălucesc singure, formează curcubeul. Nu este minunat? Nu poţi atinge curcubeul. Nu poţi ajunge la capătul lui. El se întinde peste cer. (Întinde mâinile ca un arc).

Curcubeul se formează atunci când într-o parte a cerului străluceşte soarele, iar în cealaltă plouă. Când soarele străluceşte printre picăturile de ploaie,curbează lumina şi formează un curcubeu. În minunata natură creată de Dumnezeu, curcubeul apare după ploaie. Pentru că aerul din preajma cascadelor este atât de umed, atât de plin de particule de apă, şi acolo se formează adesea curcubeie. Biblia spune că există un curcubeu în cer. (Apocalipsa 4:3) Probabil că lui Isus Îi place curcubeul, de aceea a vrut să avem şi noi unul aici! Când este furtună, totul devine întunecat şi ud. Când tună, este şi mult zgomot. Curcubeul este ca o promisiune că după orice furtună se va arăta soarele din nou. Isus te iubeşte. El va avea grijă de tine când se întâmplă lucruri rele. Curcubeul este doar una dintre căile prin care Isus îţi spune: „Te iubesc.”