Timotei, tânărul misionar

Text de memorat

„Au primit Cuvântul cu toată râvna și cercetau Scripturile în fiecare zi, ca să vadă dacă ce li se spunea este așa.” Faptele apostolilor 17:11

Timotei era un băiat care a crescut în Listra. Tatăl lui era grec, mama lui era evreică, iar ei Îl iubeau pe Dumnezeu foarte mult. De pe vremea când Timotei începea să înțeleagă, mama lui, Eunice, și bunica lui, Lois, l-au învățat din Biblie. Bineînțeles, Biblia pe care o aveau ei este ceea ce noi numim Vechiul Testament. Aceasta este partea Bibliei scrisă înainte să Se nască Isus. Faptele apostolilor 16:1; 2 Timotei 1:5.

Timotei cunoștea aceleași întâmplări din Vechiul Testament pe care și tu le știi și se bucura să le asculte, la fel cum te bucuri și tu. El Îl iubea pe Dumnezeu și se închina în Sabat la fel ca tine. Dar Timotei nu știa încă despre Isus. Știa că Dumnezeu a promis că-L va trimite pe Mesia cândva, dar Timotei nu știa că Mesia venise deja. El nu știa că Isus  era Mesia. Erau mulți oameni păgâni în Listra și probabil aveau multe sărbători păgâne interesante. Dar încă de când era mic, Timotei a hotărât să-I fie credincios lui Dumnezeu și să asculte de Cele Zece Porunci.

Când Pavel și Barnaba au venit în Listra, Timotei, mama lui și bunica lui i-au auzit vorbind despre Isus. Studiind ce au spus profeții în Biblie, și-au dat seama că ceea ce predicau Pavel și Barnaba era adevărat. Și, împreună cu alți câțiva, au crezut în Isus. În timp ce Pavel și Barnaba erau în Listra, ceva l-a făcut pe Timotei să înceapă să se gândească la ce avea să fie când va fi mare. Mâine vom afla ce s-a întâmplat.
 

Gândeşte-te:

E posibil ca ceea ce făceau păgânii din Listra să fi fost o ispită pentru Timotei? Care sunt câteva ispite interesante pentru tine? Ce faci în privința lor?

Timotei îi admira foarte mult pe Pavel și pe Barnaba. Poate a și văzut minunea făcută de Pavel în Listra, când ologul a fost vindecat. Faptele apostolilor 14:8-10.

Fără îndoială, Timotei știa cât de încântați fuseseră oamenii păgâni în acea zi. Crezuseră că Pavel și Barnaba erau doi dintre zeii lor care au coborât la ei. Poate Timotei a privit mulțimea cu preoții lor păgâni, încercând să-i onoreze pe Pavel și pe Sila – chiar să le aducă jertfe. Poate l-a auzit pe Pavel strigând tare peste zgomotul mulțimii, spunându-le oamenilor să nu facă aceasta.

Dar oameni răi au venit din Antiohia și i-au întors pe locuitori împotriva acestor curajoși misionari. Oamenii s-au înfuriat așa de tare încât au aruncat cu pietre în Pavel până au crezutcă a murit. Apoi l-au scos afară din cetate. Faptele apostolilor 14:19.

Aceia care-I erau credincioși lui Isus, inclusiv Timotei, au mers acolo unde zăcea Pavel. Stând în jurul trupului lui, poate rugându-se și plângând, ce s-a întâmplat dintr-odată? Faptele apostolilor 14:20.

Pavel avea sânge și vânătăi peste tot, dar era în viață. El chiar credea că e o onoare specială să sufere pentru Isus. Aceasta l-a impresionat pe tânărul Timotei și l-a făcut să se gândească că vrea să devină și el misionar curajos pentru Isus.

Gândeşte-te:

Te-ai gândit vreodată să devii misionar curajos pentru Isus? Trebuie să pleci de acasă ca să faci aceasta?

Când Pavel și Barnaba au hotărât să se întoarcă pentru a-i vedea pe credincioșii vizitați în prima lor călătorie, Barnaba l-a luat pe tânărul Marcu cu el în Cipru, iar Pavel l-a luat pe Sila cu el în alte locuri.

Una din cetățile unde au mers Pavel și Barnaba a fost Listra, unde au aruncat cu pietre în Pavel și unde locuia Timotei. Cât de bucuros a fost Pavel să afle despre credincioșii din Listra că-I fuseseră credincioși lui Isus! Pavel nu a uitat de Timotei. El era sigur că Dumnezeu are o lucrare specială pentru el. De asemenea, impresia lăsată asupra minții lui Timotei când Pavel a fost aproape omorât cu pietre devenea tot mai puternică. Acum era sigur că dorește să fie misionar pentru Isus.

Pavel a cercetat cu atenție tot ce putea afla despre Timotei. Curând a aflat cât de bine l-au învățat mama și bunica lui din Biblie. Și știa că Timotei Îl iubea cu adevărat pe Isus.

Imaginează-ți cât de încântat a fost Timotei când Pavel i-a cerut să meargă cu el. Putea fi un misionar adevărat, chiar dacă era tânăr. Și imaginează-ți cât de bucuroase trebuie să fi fost mama și bunica lui Timotei că acesta poate să fie cu Pavel! Timotei și-a împachetat lucrurile de care avea nevoie pentru călătorie. Și-a luat rămas bun de la părinți și de la bunică și a mers cu Pavel și cu Sila.

Gândeşte-te:

Timotei ar fi putut fi îngrozit de lucrurile care i s-au întâmplat lui Pavel încât să nu mai dorească niciodată să devină misionar. De ce nu trebuia să-i fie frică? Matei 28:18-20; Iosua 1:9.

Pavel și Sila aveau un nou lucrător cu ei. În timp ce călătoreau, Pavel și Sila au făcut tot ce au putut pentru a-l ajuta pe Timotei să devină un misionar puternic pentru Isus. Pavel a ajuns să-l iubească pe Timotei ca pe un fiu.

Timotei nu avea talente extraordinare, dar Îl iubea pe Isus și își dorea să devină ca Isus. Când nu știa ce să facă, îi cerea sfatul lui Pavel.

A fost întotdeauna ușor să fie misionar cu Pavel? Oh, nu! Timotei a aflat în curând că, pe oriunde mergeau, oamenii încercau să le facă necazuri. Timotei și doctorul Luca au mers cu Pavel și cu Sila la Filipi, cetatea unde dregătorii i-au băgat pe Pavel și pe Sila în închisoare. Și din nou Timotei a putut să vadă cât de puternic era Isus.

După ce au plecat din Filipi, misionarii au ajuns într-o cetate numită Tesalonic. Pavel a predicat plin de curaj în Sabat, în sinagogă, iar mulți oameni au ales să-L urmeze pe Isus.

Dar, ca de obicei, erau și unii care nici măcar nu studiau profețiile, ca să vadă dacă Pavel predica adevărul.

Gândeşte-te:

Cred și astăzi oamenii lucruri greșite fără să afle din Biblie care este adevărul? Care sunt câteva dintre lucrurile pe care oamenii le cred, dar care nu sunt în Biblie?

În urma predicării lui Pavel și a lui Sila din Tesalonic, mulți oameni au crezut în Isus. Dar erau și mulți care nu credeau. Iar cei care nu credeau doreau să-i împiedice pe Pavel și pe Sila să predice. Au adunat o gloată de oameni care fac necazuri, care au întărâtat mulțimea, strigând lucruri rele despre Pavel și Sila. Când s-a adunat o mulțime, au mers la casa lui Iason, unde credeau că se află misionarii. Plănuiau să-i scoată pe Pavel și pe Sila afară în mulțime. Faptele apostolilor 17:5.

Când mulțimea a ajuns la casa lui Iason, nu i-au găsit pe Pavel și pe Sila acolo. Aceasta i-a înfuriat foarte tare pe conducătorii gloatei. Deci, ce au făcut? Faptele apostolilor 17:6,7. Nu știm dacă Timotei era printre cei care au fost târâți înaintea dregătorilor cetății, dar putem fi siguri că știa ce se întâmplă.

Ceea ce conducătorii gloatei au spus i-a tulburat pe dregătorii cetății, dar l-au lăsat pe Iason și pe ceilalți să se întoarcă acasă. Până la urmă, ei îi căutau pe Pavel și pe Sila. Faptele apostolilor 17:8,9.

Noilor credincioși le era frică de și mai multe necazuri, așa că i-au trimis noaptea pe Pavel și pe Sila în Bereea. Și-au luat ei liber câteva zile? Nu! Au mers direct la lucru pentru Isus. Satana nu-i putea opri. Versetul 10. Oamenii din Bereea nu erau ca oamenii din Tesalonic. În ce fel erau ei diferiți? Faptele apostolilor 17:11,12.

Gândeşte-te:

Adevărații credincioși ai lui Isus trebuie să știe de ce ascultă de El. Trebuie să știe ce ne spune Biblia să facem. Poți să explici cuiva de ce ții sâmbăta? Ai memorat porunca în care ni se spune să facem așa?

Pavel și Sila erau bucuroși că bereenii studiau cu așa atenție. Dar nu a durat mult și au fost din nou în pericol. Conducătorii gloatei din TesaTesalonic au aflat curând că Pavel și Sila erau în Bereea, deci nu foarte departe. Așa că au hotărât să meargă și ei în Bereea și să tulbure și să ațâțe noroadele împotriva lui Pavel, așa cum făcuseră în Tesalonic. Faptele apostolilor 17:13.

Timotei l-a urmat pe Pavel în Bereea, așa că au putut lucra împreună acolo. Dar când liderii gloatei din Tesalonic au ajuns și au ațâțat o mulțime de oameni împotriva lui Pavel, ce au făcut repede creștinii? Faptele apostolilor 17:14. Pavel a fost dezamăgit că a trebuit să-l lase pe Timotei în urmă. De fapt, Pavel a sperat chiar că se va întoarce în Tesalonic. Dar, în loc de a fi acolo, era pe drumul spre îndepărtata Atena, o cetate importantă din Grecia.

Unii din noii credincioși din Bereea au mers cu Pavel. Probabil i-a învățat mai multe despre Isus în timp ce călătoreau. Îngerii vegheau micul grup și, când Pavel a ajuns în siguranță în Atena, noii credincioși s-au întors în Bereea. Ce mesaj au luat aceștia cu ei?

Gândeşte-te:

Când Timotei a fost tânăr, ca și tine, el a învățat să iubească Biblia. Înveți și tu să iubești Biblia? Ai vrea să studiezi mai mult din Biblie în fiecare zi, la fel cum a făcut Timotei când a fost de vârsta ta?

Davy scrie o scrisoare – partea 1

Acum mult timp, trăia un băiețel al cărui nume nu-l cunoaștem, așa că-l vom numi Davy. Davy avea două surori mai mici. Din cauză că tatăl lui Davy murise, mama lui era văduvă, iar ei erau foarte săraci. De fapt, erau așa de săraci, încât, deși mama lucra din greu, ea nu putea să cumpere suficientă mâncare pentru familie.

Mama nu le spusese copiilor cât de gravă era situația. De multe ori, ea plângea întrebându-se ce să facă. Își dorea ca Davy să continue să meargă la școală, dar știa că acesta va trebui să renunțe la școală și să meargă la lucru. Aveau nevoie de bani astfel încât să poată cumpăra suficientă mâncare pentru familie.

Într-o zi, ea a găsit un loc de muncă pentru el la un magazin din apropierea locului unde trăiau. Acum trebuia să-i spună lui Davy. Când s-a întors de la școală în acea dupăamiază, Davy a găsit-o pe mama lui dragă plângând.
– Mama, de ce ești așa de tristă? a întrebat el în timp ce și-a întins brațele în jurul ei pentru a o îmbrățișa.
– Oh, Davy, rosti mama printre suspine, așa de mult mi-am dorit ca tu să continui să mergi la școală. Dar suntem săraci, e nevoie să lucrezi pentru a ne ajuta, altfel nu vom avea ce să mâncăm! Apoi i-a spus despre locul de muncă pe care l-a găsit pentru el.

Oh, cât de mult își dorea și Davy să continue școala! Dar, deși era foarte dezamăgit, a zâmbit în timp ce-și îmbrățișa mama.
– Mamă, nu te îngrijora, i-a spus el voios. Voi face tot ce pot pentru a fi un bun angajat. Mama era încă tristă, dar recunoscătoare că Davy era așa de voios și de neegoist și că dorea să fie de ajutor. Și chiar a doua zi, Davy s-a dus la lucru.

La magazinul unde lucra, Davy a învățat repede ce trebuia să facă și de îndată a început să facă tot ce putea pentru ca șeful să fie mulțumit. 
– Davy! l-a strigat șeful, iar Davy s-a grăbit să afle ce dorea acesta. Te rog, du această scrisoare la poștă și trimite-o! a spus șeful în timp ce-i dădea lui Davy un plic. Acest plic era adresat și timbrat, gata de a fi trimis.
– Da, domnule, a spus Davy politicos, în timp ce lua scrisoarea.

Apoi s-a grăbit spre oficiul poștal. Dirigintele de poștă îl cunoștea pe Davy și i-a zâmbit când acesta i-a înmânat scrisoarea. Davy i-a spus despre locul lui de muncă. Dirigintele de poștă l-a ascultat, apoi, în timp ce se uita la scrisoarea pe care Davy i-a dat-o pentru a o trimite, a spus:
– Nu e minunat că, dacă scriem adresa corectă și aplicăm timbrul potrivit pe scrisori, ele pot ajunge oriunde în lume? Davy a dat din cap. Era minunat. 
Dar, în timp ce se gândea la aceasta pe drumul de întoarcere la magazinul unde lucra, i-a venit o idee minunată. Tot restul zilei, în timp ce lucra din greu, s-a gândit la această idee. În cele din urmă, a hotărât să o încerce. Dorea să o încerce chiar a doua zi.
(Va urma)