Misionari pentru Isus

Text de memorat

Vă las pacea, vă dau pacea Mea… Să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte. Ioan 14:27

Vă las pacea, vă dau pacea Mea… Să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte. Ioan 14:27

Iubește Dumnezeu pe toată lumea? Da! Dar pe vremea apostolilor mulți oameni nu credeau așa. Dacă tu ai fi fost acolo și nu erai evreu, ai fi fost dintre neamuri. Iar mulți evrei care nu credeau în Isus erau siguri că neamurile nu vor intra în Împărăția lui Dumnezeu. Dar urmașii lui Isus învățau că acest lucru nu era adevărat.

În zilele apostolilor, mulți evrei trăiau în alte țări, aproape în toate cetățile. Când cei care credeau în Isus au părăsit Ierusalimul și au plecat pentru a locui în alte părți, ei au devenit misionari. Ei le-au spus altora despre Isus, astfel încât mulți, atât dintre neamuri, cât și dintre evrei, au crezut în El. Apoi, oriunde mergeau acești noi credincioși, le spuneau și altora despre Isus. Așa fac misionarii.

Una dintre cetățile în care locuiau credincioșii era marea și importanta cetate Antiohia. În curând, mulți oameni din Antiohia au crezut în Isus. Faptele apostolilor 11:20,21.

Când conducătorii din Ierusalim au auzit despre mulțimea de credincioși din Antiohia, l-au trimis pe Barnaba să-i ajute. Faptele apostolilor 11:22. Barnaba era fericit să vadă cum Dumnezeu binecuvânta biserica din Antiohia. Ce s-a întâmplat când a predicat oamenilor de acolo? Faptele apostolilor 11:23,24. Nu a durat mult timp și Barnaba și-a dat seama că biserica avea nevoie de și mai mult ajutor și s-a gândit cine ar fi persoana potrivită pentru această lucrare. În partea următoare a lecției noastre vom afla despre cine este vorba.
 

Gândeşte-te:

Ce fac misionarii? Pot copiii să fie misionari? Cum?

Barnaba era în Antiohia și avea nevoie de ajutor. Tot mai mulți oameni doreau să afle despre Isus, așa că Barnaba avea nevoie de ajutor pentru a-i învăța și pentru a predica. S-a gândit la cineva care ar fi fost ajutorul potrivit, și acesta era Saul.

Dar Saul era în altă cetate, la mulți kilometri depărtare. Va putea Barnaba să-l găsească? S-a hotărât să încerce, și chiar l-a găsit. Saul s-a întors în Antiohia cu Barnaba, iar Dumnezeu a binecuvântat învățarea și predicarea lor. Cum au început cei din Antiohia să-i numească pe cei care deveneau urmași ai lui Isus? Faptele apostolilor 11:25,26.

Preoții nu doreau ca oamenii să devină creștini, dar timp de un an întreg, Barnaba și Saul au lucrat împreună în Antiohia și mulți oameni au devenit creștini. Iar acei creștini, la rândul lor, i-au învățat și pe alții despre Isus.

Duhul Sfânt le-a spus liderilor bisericii din Antiohia că Barnaba și Saul trebuiau să fie lucrătorii speciali ai lui Dumnezeu. Cum au fost ei hirotoniți pentru lucrarea pe care trebuiau să o facă? Faptele apostolilor 13:2,3.

Bărbații care au fost hirotoniți în felul acesta trebuiau să-L iubească cu adevărat pe Isus din toată inima. Trebuiau să fie conducători buni și exemple bune, oameni pe care toată lumea să-i respecte. Dumnezeu dorea ca ei să-i învețe pe oameni din Biblie și să-i ajute să se pregătească pentru a-L întâlni pe Isus în curând.

Gândeşte-te:

Cuvântul „creștin” se trage de la numele Christos (Hristos), nu-i așa? Când oamenii spun că sunt creștini, spun, de fapt, că ei cred în Isus și că-L urmează, că doresc să fie ca El. Dar sunt așa toți oamenii care spun că sunt creștini?

După ce au fost hirotoniți, Barnaba și Saul au mers în multe locuri ca misionari. Faptele apostolilor 13:3.

Misionari fiind, nu le-a fost ușor. Uneori că- lătoreau cu barca, iar alteori trebuiau să meargă mulți kilometri pe drumuri prăfuite și singuratice. Le-a fost de multe
ori foame, sete și au fost obosiți. Dar nu s-au plâns. Au predicat în sinagogi, spunându-le oamenilor despre Isus, și mulți au crezut în El.

Într-un loc, un dregător roman, numit proconsul, a vrut să știe ce predicau Barnaba și Saul. Ei erau bucuroși să-i spună proconsulului despre Isus, dar Satana a încercat să-i oprească. El a folosit un bărbat pe nume Elima, care era profet fals și vrăjitor (Un vrăjitor face magie cu ajutorul lui Satana). Proconsulul credea în Elima. El nu știa că ce îi spunea Elima venea de la Satana. Faptele apostolilor 13:6,7.

Elima i-a auzit pe Barnaba și pe Saul povestindu-i proconsulului despre Isus, așa că a încercat să-l împiedice pe proconsul să creadă ce spuneau apostolii.Faptele apostolilor 13:8.
Saul s-a uitat direct la Elima, iar Duhul Sfânt i-a spus lui Saul exact ce să-i spună. Ce s-a întâmplat? Faptele apostolilor 13:9-12.

Gândeşte-te:

Satana a pierdut încă o luptă. Ești bucuros că Isus este mai puternic decât Satana?

Barnaba și Saul erau cu adevărat misionari. Dar misionari fiind, nu le-a fost întotdeauna ușor. Satana făcea tot ce putea ca oamenii să nu creadă în Isus. Dar tot mai mulți deveneau creștini.

Ai observat ce scrie în Faptele apostolilor 13:9 despre numele lui Saul? Saul avea două nume, iar Pavel era cel de-al doilea nume. În restul întâmplărilor despre Saul, Biblia îl numește Pavel, și la fel vom face și noi. Într-un Sabat, într-o altă cetate, numită Antiohia, Pavel și Barnaba au mers în sinagogă. Conducătorii sinagogii au întrebat dacă aveau ceva să le spună oamenilor. Faptele apostolilor 13:14,15.

Crezi că această oportunitate de a propovădui evanghelia i-a bucurat pe Pavel și pe Barnaba? Oh, da! Ei erau bucuroși să le spună acelor oameni despre Isus. Faptele apostolilor 13:16. Pavel a ținut o predică impresionantă. El a arătat din Vechiul Testament că Isus a fost adevăratul Mesia și că El este singurul care ne poate mântui.
Ascultătorii erau convinși că Pavel spunea adevărul. Ce s-a întâmplat după ce Pavel și-a terminat predica? Faptele apostolilor 13:42-44.

Cât de mișcător! Vestea cea bună despre Isus se răspândea. Și, bineînțeles, lui Satana nu-i convenea. Nu a durat mult până ce liderii religioși i-au făcut necazuri, iar Pavel și Barnaba au trebuit să plece.Faptele apostolilor 13:49,50.

Gândeşte-te:

Alegeri. Alegeri. Peste tot oamenii alegeau, nu-i așa? Nu asta fac și oamenii de azi?
 

Din Antiohia, Pavel și Barnaba s-au dus la Iconia, iar în Sabat s-au dus la sinagogă, unde au predicat despre Isus. Dar la fel ca în Antiohia, aceia care au hotărât să nu creadă în Isus le făceau necazuri. Faptele apostolilor 14:1,2.

De data aceasta, Pavel și Barnaba au continuat să predice și să-i învețe pe oameni. Iar Isus a făcut minuni prin ei.Faptele apostolilor 14:3.

În timp ce oamenii priveau și ascultau, unii din ei au crezut în Isus, în timp ce alții nu. Aceia care nu au crezut s-au unit cu conducătorii și chiar au plănuit să-i omoare pe Pavel și pe Barnaba.Faptele apostolilor 14:4,5. Prietenii lor i-au avertizat despre planurile dușmanilor, așa că au plecat de îndată în alte cetăți. Au continuat ei să predice și să învețe? Oh, da! Faptele apostolilor 14:6,7.

Una dintre cetățile în care au mers a fost Listra. În Listra nu era nicio sinagogă, iar mulți oameni de acolo erau păgâni. Dar unii i-au ascultat pe Pavel și pe Barnaba când le-au povestit despre Isus. Într-o zi, pe când Pavel le spunea despre Isus, a văzut un olog ascultându- l cu atenție. Acel om nu a mers niciodată, iar Pavel putea să vadă că el credea lucrurile minunate pe care i le spunea despre Isus. Deci ce a făcut Pavel? Ce s-a întâmplat? Faptele apostolilor 14:8-10.

Gândeşte-te:

Când păgânii au văzut minunea, la ce s-au gândit? Vom afla mâine.

Prin slujirea lui Pavel, Isus tocmai vindecase un olog din Listra. Și în timp ce păgânii strigau de încântare, Pavel și Barnaba s-au dus să se odihnească puțin. Dar, dintr-odată, au auzit de afară muzică și țipete.

Când Pavel și Barnaba au mers să vadă ce se întâmpla, au auzit că oamenii îi strigau cu nume de zei păgâni. Acei oameni păgâni care au văzut minunea s-au gândit că doi dintre zeii lor s-au coborât din cer. Iar oamenii erau înnebuniți de încântare. Preoții lor au venit să aducă jertfe pentru a-i onora pe Pavel și pe Barnaba. Cât de ciudat! Faptele apostolilor 14:11-13.

Pavel și Barnaba și-au sfâșiat hainele pentru a arăta ce simțeau despre cele întâmplate. Și grăbindu-se spre mulțime, Pavel a strigat: „Nu suntem zei; suntem oameni ca și voi. Noi am venit să vă spunem despre adevăratul Dumnezeu.” Faptele apostolilor 14:14,15. În cele din urmă, oamenii au oprit sărbătoarea, dar nu a fost ușor.Faptele apostolilor 14:18.

Mai târziu, aceiași oameni care au vrut să li se închine au hotărât să-l omoare pe Pavel. De ce? De cine s-a folosit Diavolul pentru a schimba gândurile acelor oameni păgâni?Faptele apostolilor 14:19.

Dar unii oameni din Listra L-au acceptat pe Isus și Îi erau credincioși. Acum Domnul Isus a mai făcut o minune. Cum a arătat El că era timpul ca Pavel să continue să fie un misionar puternic? Faptele apostolilor 14:20. A doua zi, Pavel și Barnaba au plecat din Listra.

Gândeşte-te:

Spune tot ce știi că s-a întâmplat cu Pavel și cu Barnaba din povestirile de săptămâna aceasta. Cum a arătat Isus că El era cu ei așa cum a promis că va face? Mai este Isus cu misionarii Lui curajoși de astăzi?

Johnny era de unul singur într-un vagon desprins, care rula în jos, pe o cale ferată în vale. Un tren rapid venea spre el pe aceleași șine, iar Johnny și-a dat seama că va fi o coliziune teribilă. Cu siguranță va fi omorât, se gândea el, la fel ca mulți alți oameni din trenul rapid care se îndrepta spre el. Ce ar putea face? Dintr-odată, Johnny s-a gândit la ce i-a spus mama lui, s-a plecat pe genunchi și s-a rugat. „Te rog, Isuse, ajută-mă! Te rog, fă ceva!” Pe când Johnny se ridica de pe genunchi, a văzut felinarul roșu de semnalizare lângă soba din vagon. Iar felinarul de semnalizare era aprins.

Repede, l-a luat și a alergat pe platforma de la capătul vagonului. Flutura felinarul în sus și-n jos, acesta fiind semnalul de alarmă.

Oh, ce mult își dorea ca cineva din trenul rapid să-l vadă! Fochistul de pe trenul rapid se uita de-a lungul șinei. Când a văzut lumina roșie mișcată sus și jos, și-a dat seama că ceva nu e în regulă.

– Pericol în față! i-a strigat fochistul mecanicului. Mecanicul a acționat frânele și a oprit trenul cât a putut de repede. În timp ce vagonul lui Johnny se apropia, a fost deviat pe o linie laterală, lângă trenul rapid și, curând, s-a oprit în siguranță. Pericolul trecuse. Johnny tremura în timp ce se gândea la cât de repede a ascultat Isus rugăciunea sa. Johnny privea pasagerii ieșind în grabă din trenul expres și le-a auzit vocile speriate care întrebau: „Ce s-a întâmplat?”

Când pasagerii au aflat, cu toții s-au întors să se uite la curajosul Johnny, care stătea cu felinarul roșu pe platforma vagonului. Apoi au aplaudat iar și iar. Știau că Johnny le-a salvat viețile. Dar Johnny știa că, de fapt, Isus era Cel care l-a ajutat să facă aceasta.

Trenul rapid l-a dus pe Johnny înapoi la stație, unde tatăl său privea și aștepta îngrijorat. Oh, cât de recunoscător era tatăl când l-a văzut pe Johnny în siguranță!
Curând, un băiețel fericit împreună cu tatăl său se grăbeau spre casă mână în mână. În acea seară, Johnny, mama și tata I-au mulțumit lui Isus pentru că a trimis îngerii Lui să răspundă rugăciunii lui Johnny, care avea opt ani. Au știut că Isus l-a ajutat să se gândească așa de repede cum să balanseze felinarul care a salvat atâtea vieți.

Cel mai probabil nu vom avea moduri atât de palpitante de a salva atâția oameni precum Johnny în acea seară. Dar, dacă învățăm să fim de ajutor în fiecare zi, Îl facem pe Isus fericit. Și aceasta îi va face și pe alți oameni fericiți. Înveți și tu cum să fii de mare ajutor?