A umbla cu Dumnezeu partea 2

Text de memorat

Când am primit cuvintele Tale, le-am înghițit; cuvintele Tale au fost bucuria și veselia inimii mele, căci după Numele Tău sunt numit, Doamne, Dumnezeul oștirilor!. Ieremia 15:16

Devoționalele sunt pline de putere, deoarece ne oferă acces la toate resursele cerului prin rugăciune și prin studiul Bibliei. Pentru că Biblia este Cuvântul lui Dumnezeu, prin ea primim o putere supranaturală în viața noastră. Ceea ce îi este imposibil omului să facă, devine posibil prin puterea lui Dumnezeu.

Filipeni 4:13 Pot totul în Hristos care mă întărește.

Gândește-te la ce au făcut oamenii tineri și cei bătrâni prin credința în cuvântul Domnului.

Evrei 11:33-35 Prin credință au cucerit ei împărății, au făcut dreptate, au căpătat făgăduințe, au astupat gurile leilor, au stins puterea focului, au scăpat de ascuțișul sabiei, s-au vindecat de boli, au fost viteji în războaie, au pus pe fugă oștirile vrăjmașe. Femeile și-au primit înapoi pe morții lor înviați; unii, ca să dobândească o înviere mai bună, n-au vrut să primească izbăvirea care li se dădea și au fost chinuiți.

Chiar dacă acestea sunt consemnări străvechi, Cuvântul lui Dumnezeu nu și-a pierdut deloc din putere de-a lungul mileniilor. Prin Cuvântul Său reușesc tinerii să facă fapte importante azi pentru Dumnezeu. Să ascultăm Cuvântul Domnului trebuie să fie prioritatea noastră zilnică. Aceia care vor lucra cu îndrăzneală pentru Dumnezeu vor căuta Cuvântul Lui de la răsăritul zorilor.

Cum putem avea devoționale consistente în fiecare dimineață?

Unii se împiedică de trezirea de dimineață devreme. Ei vor să se trezească, dar dimineața se simt atât de obosiți, încât hotărăsc să se trezească devreme a doua zi. Dacă ajung să facă vreun devoțional, o fac în grabă, încercând să nu întârzie la școală sau la lucru. O astfel de atitudine nu ne va aduce nicio putere supranaturală pentru a trăi. Slăbiciunea garantată constă în încrederea în propriile forțe.

Psalmii 127:1,2 Dacă nu zidește Domnul o casă, degeaba lucrează cei ce o zidesc; dacă nu păzește Domnul o cetate, degeaba veghează cel ce o păzește. Degeaba vă sculați de dimineață și vă culcați târziu ca să mâncați o pâine câștigată cu durere, căci preaiubiților Lui El le dă pâine ca în somn.

V-ar fi de ajutor să vă gândiți că ziua voastră începe seara. Alegeți o oră potrivită de culcare, în funcție de programul vostru și de numărul de ore de somn de care aveți nevoie, și faceți un obicei de a vă băga în pat la acea oră. Vă va fi mai ușor, după aceea, să vă treziți dimineața. Iar atunci când este timpul să vă treziți, ridicați-vă din pat. Nu vă întoarceți pe partea cealaltă ca să vă culcați la loc.

Proverbele 26:14: Cum se învârtește ușa pe țâțânile ei, așa se învârtește leneșul în patul lui.

Dumnezeu știe că ne este greu să ne trezim de dimineață, așa că Se oferă să ne ajute. Roagă-L să te ajute să te trezești! Iar atunci când o face, răspunde la chemarea Sa!

Isaia 50:4 „Domnul Dumnezeu... mă trezește în fiecare dimineață, El Îmi trezește urechea, să ascult cum ascultă niște ucenici.

Atunci când ne trezim înaintea altora, putem să practicăm devoționalul în liniște, într-un loc izolat și personal din care nu-i vom deranja pe cei care dorm.

Proverbele 27:14 Binecuvântarea aproapelui cu glas tare dis-de-dimineață este privită ca un blestem.

Cum putem avea o viață de rugăciune semnificativă?

Când oamenii se întâlnesc prima dată, ar putea să întâmpine dificultăți privind începerea unei conversații. Adesea, aceasta este problema când încercăm prima dată să învățăm cum să ne rugăm.
Iată câteva sugestii:

Noi putem cere în rugăciune iertarea păcatelor, influența Duhului Sfânt, un temperament asemănător cu al lui Hristos, înțelepciune și putere să facem lucrarea Lui și orice făgăduință pe care ne-a promis-o; apoi, trebuie să credem că primim toate acestea și să-I aducem mulțumiri lui Dumnezeu pentru cele primite. - Educație, p. 258

Pe măsură ce căutăm să-i ajutăm pe alții, vom avea la dispoziție mai multe subiecte pentru rugăciune.

Când oamenii se retrag din viața socială, departe de sfera îndatoririlor creștine și de purtarea crucii, când încetează să mai lucreze cu zel pentru Domnul, care a lucrat cu zel pentru ei, atunci nu mai au pentru ce să se roage și pierd simțământul nevoii de rugăciune. - Calea către Hristos, p. 101

Cea mai mare lucrare pe care o putem face în lume este să-i aducem slavă lui Dumnezeu trăind o viață asemănătoare caracterului lui Isus. —Mărturii pentru biserică, vol. 6, p. 439
Întrebări de reflecție

1. Gândește-te la câteva dintre lucrurile care, de obicei, îi țin treji pe tineri noaptea. În afară de faptul că îi lipsesc de timpul de dormit, cum mai pot dăuna aceste activități?

2. Gândește-te la programul tău zilnic. Trebuie să-l modifici, ca să-ți faci timp pentru un devoțional de calitate? Dacă așa stau lucrurile, atunci modifică-l după cum este cazul, începând cu o oră potrivită de somn.

3. Folosind planul general sugerat în cartea Educație, p. 258, scrie o rugăciune, la computer sau pe o foaie de hârtie, personalizând-o potrivit cu nevoile și cu circumstanțele tale actuale.

4. Ce ar trebui să faci, dacă descoperi că nu ai niciun motiv pentru care să te rogi și nicio motivație să practici devoționalul?

Este o lege a minții să devenim interesați de orice activitate căreia îi dedicăm timp și atenție. O persoană interesată de activități sportive, de filme sau de jocuri video va dedica timp acestora.

Cum putem ști că timpul și atenția tânărului Ieremia se îndreptau spre Scriptură? Din faptul că era interesat de ea.

Ieremia 15:16 Când am primit cuvintele Tale, le-am înghițit; cuvintele Tale au fost bucuria și veselia inimii mele, căci după Numele Tău sunt numit, Doamne, Dumnezeul oștirilor!

Însă Biblia necesită mai mult decât timp și atenție. Avem nevoie de ajutor din cer ca să o putem înțelege.

Spiritul cu care veți cerceta Scripturile va determina cine va fi lângă pentru a vă ajuta. Îngerii luminii vor fi alături de cei care, cu inima smerită, vor căuta călăuzirea divină. Dar dacă veți deschide Biblia... cu un sentiment de autosuficiență..., Satana va sta lângă voi și vă va prezenta afirmațiile directe ale lui Dumnezeu într-o lumină pervertită. - Slujitorii Evangheliei (ediția din 1892), p. 127.

Atunci când ne predăm lui Isus fără nicio rezervă și ne dedicăm timpul și atenția studiului Bibliei, se va întâmpla ceva minunat:

Cartea care mai înainte părea să nu fie atractivă, deoarece descoperea adevăruri care mărturiseau împotriva păcătosului, acum ajunge să fie hrană pentru suflet, bucurie și mângâiere pentru viață. - Solii pentru tineret, p. 274

Predarea de care vorbeam mai sus nu va face ca studiul sârguincios să-și piardă importanța, ci, dimpotrivă, va deveni un efort productiv.

La fel cum straturile de minereu prețioase sunt ascunse în adâncul pământului, și bogățiile spirituale sunt ascunse în pasajele scrierilor sfinte, iar pentru a descoperi sensul ascuns al Cuvântului lui Dumnezeu este necesar să dăm dovadă de efort intelectual și de o dedicare însoțită de rugăciune. - The Review and Herald, 10 noiembrie 1891

O adevărată cunoaștere a Bibliei nu poate fi dobândită decât cu ajutorul aceluiași Duh prin care a fost dat Cuvântul. Iar pentru a câștiga această cunoaștere trebuie să trăim conform ei. Avem datoria de a ne supune tuturor lucrurilor pe care le poruncește Cuvântul lui Dumnezeu. — Educație, p. 189

Să nu fii niciodată mulțumit cu studiul făcut în locul tău de pastor, de un părinte sau de vreun intructor.

Vouă, celor care ați încetat să fiți studenți ai Bibliei și care v-ați lenevit intelectul, v-aș spune... să începeți de îndată să vă utilizați mintea cu sârguință. Declarați în puterea lui Isus: Voi studia pentru veșnicie; îmi voi supune temperamentul leneș. După aceea, cu mai multă seriozitate decât oricând, dedicați-vă lucrării lui Dumnezeu și studiului cuvântului Său. - The Review and Herald, 6 aprilie 1886 „O adevărată cunoaștere a Bibliei nu poate fi dobândită decât cu ajutorul aceluiași Duh prin care a fost dat Cuvântul. Iar pentru a câștiga această cunoaștere trebuie să trăim conform ei. Avem datoria de a ne supune tuturor lucrurilor pe care le poruncește Cuvântul lui Dumnezeu.” - Educație, p. 189

Pe măsură ce studiezi, scrie cu propriile cuvinte ceea ce înveți. Acest lucru te va ajuta să îți organizezi gândurile și va face să îți fie mai ușor să ții minte și să-i înveți și pe alții ceea ce ai aflat. De asemenea, încearcă să vezi care dintre ideile oferite de Biblie îți pot fi de ajutor peste zi; analizează aceste gânduri pe tot parcursul zilei. Pe măsură ce se ivește oportunitatea, împărtășește ceea ce înveți; acest lucru te va ajuta să îți amintești și să urmezi ideile studiate.

Întrebări de reflecție

5. De ce este atât de important să studiem Scriptura cu spiritul corect?

6. De ce studiul Bibliei nu este atât de atractiv pentru o persoană neconvertită? De ce este atât de atractiv pentru o persoană convertită?

7. Ce ar trebui să faci dacă realizezi că depinzi de alți oameni pentru a studia Biblia?

8. Scrie în cuvintele tale cum poți aplica sugestiile menționate în ultimele trei paragrafe ale acestei secțiuni.

Biblia ne dă multe exemple minunate despre oameni care au prețuit devoționalul zilnic petrecut alături de Dumnezeu. Acestea sunt exemple de binecuvântări de care Dumnezeu vrea să ne bucurăm.

Timp de trei sute de ani, Enoh a umblat în comuniune continuă cu Dumnezeu. Chiar dacă trăia în mijlocul apostaziei, el I-a rămas credincios lui Dumnezeu. Enoh a fost atât de mult pe placul lui Dumnezeu, încât a fost înălțat la cer, ca un model pentru universul ceresc despre cum vor fi oamenii lui Dumnezeu la sfârșitul timpului.

În ciuda faptului că avea o îndeletnicire extrem de profitabilă și de solicitantă, prioritatea lui Avraam rămânea îndeplinirea devoționalelor de dimineață și seară. Iar Dumnezeu l-a făcut părintele celor credincioși.

Daniel, un student de excelență, și-a menținut viața devoțională pe tot parcursul anilor de studii. Acesta a fost secretul succesului lui în școală și în cariera care a urmat. Viața sa devoțională a ajuns să fie atât de bogată și de importantă pentru el, încât ar fi ales mai degrabă să moară decât să-și abandoneze practica devoțiunii zilnice – un model pentru cei care vor trăi în timpul strâmtorării.

Isus este Exemplul suprem în ceea ce privește viața devoțională.

Marcu 1:35 A doua zi dimineața, pe când era încă întuneric de tot, Isus S-a sculat, a ieșit și S-a dus într-un loc pustiu. Și Se ruga acolo.

Isus Își lua puterea din aceste ore de devoțional cu Dumnezeu. În fiecare dimineață, trecea prin îndatoririle zilnice cu înțelepciune, pentru a identifica răul și căutând putere ca să i Se opună.

Deși a fost păstor, muzician, soldat, fugar și împărat, David nu a lăsat nimic să-l despartă de devoționalele lui.

Psalmii 55:17 Seara, dimineața și la amiază, mă voi ruga și voi striga, și El va auzi glasul meu. Psalmii 63:6 Mă gândesc la Tine în timpul priveghiurilor nopții.

David a descoperit că devoționalele îl pregăteau pentru confruntarea cu ispitele din fiecare zi.

Psalmii 119:11 Strâng Cuvântul Tău în inima mea, ca să nu păcătuiesc împotriva Ta!

Pe măsură ce devoționalele de dimineață ne vor îndruma pe parcursul zilei, vom deveni „împlinitori ai Cuvântului, nu numai ascultători” (Iacov 1:22).

Iacov 1:23-25 Căci, dacă ascultă cineva Cuvântul și nu-l împlinește cu fapta, seamănă cu un om care își privește fața firească într-o oglindă și, după ce s-a privit, pleacă și uită îndată cum era. Dar cine își va adânci privirile în legea desăvârșită, care este legea slobozeniei, și va stărui în ea, nu ca un ascultător uituc, ci ca un împlinitor cu fapta, va fi fericit în lucrarea lui.

La fel ca David și Ieremia, vom descoperi că cea mai frumoasă perioadă din zi va fi atunci când vom practica devoționalul.

Psalmii 119:103 Ce dulci sunt cuvintele Tale pentru cerul gurii mele! Mai dulci decât mierea în gura mea!

Întrebări de reflecție

9 Citește Hristos, Lumina lumii/Viața lui Iisus, pp. 90, 362, 363. Gândește-te la viața devoțională a lui Isus. Cum ai putea să urmezi mai îndeaproape exemplul Lui? Studiu suplimentar: Solii pentru tineret, pp. 246-268

Audio: Sidonia Ungureanu

Studiul 2, 2-8 octombrie

Lesson image

Trimestrul 4, 2021

Contra curentului