1 Ha valakinek az áldozata békeáldozat, és marhát mutat be áldozatul, akár hímet, akár nőstényt, hibátlant áldozzon az Úr előtt.

2 Tegye a kezét áldozatának a fejére, és vágja le a kijelentés sátrának a bejáratánál. Áron fiai, a papok pedig hintsék a vért körös-körül az oltárra.

3 Azután a békeáldozatból mutassa be az Úr nak tűzáldozatul a kövérjét, amely a beleket borítja: mindazt a kövérjét, ami a beleken van,

4 a két vesét, a rajtuk és a vékonyán levő kövérjét meg a májon levő hártyát, amelyet a veséknél kell lefejteni.

5 Áron fiai füstölögtessék el ezt az oltáron, rátéve az égőáldozatra a tűzre rakott fán: kedves illatú tűzáldozat ez az Úr nak.

6 Ha valaki juhfélét akar békeáldozatul bemutatni az Úr nak, akár hímet, akár nőstényt, hibátlant áldozzon.

7 Ha juhot akar áldozatul bemutatni, vigye az Úr színe elé.

8 Tegye a kezét áldozatának a fejére, és vágja le a kijelentés sátra előtt, Áron fiai pedig hintsék annak a vérét körös-körül az oltárra.

9 Azután a békeáldozatból mutassa be az Úr nak tűzáldozatul a kövérjét, az egész farkát, amelyet a farkcsigolyánál válasszon le, meg azt a kövérjét, amely a beleket borítja: mindazt a kövérjét, amely a beleken van,

10 a két vesét, a rajtuk és a vékonyán levő kövérjét meg a májon levő hártyát, amelyet a veséknél kell lefejteni.

11 Füstölögtesse el ezt a pap az oltáron: tűzáldozat ez, az Úr eledele.

12 Ha valaki kecskét akar áldozni, vigye oda az Úr elé.

13 Tegye kezét annak a fejére, és vágja le a kijelentés sátra előtt, Áron fiai pedig hintsék a vért körös-körül az oltárra.

14 Azután mutasson be abból áldozatot tűzáldozatul az Úr nak: a kövérjét, amely a beleket borítja: mindazt a kövérjét, amely a beleken van,

15 a két vesét, a rajtuk és a vékonyán levő kövérjét meg a májon levő hártyát, amelyet a veséknél kell lefejteni.

16 Füstölögtesse el ezeket a pap az oltáron: kedves illatú tűzáldozat ez, az Úr eledele. A kövérje mind az Úr é.

17 Örök rendelkezés legyen ez mindenütt, ahol laktok, nemzedékről nemzedékre: se kövérjét, se vért ne egyetek!