Isus Se înalţă la cer

Text de memorat

„Mă voi întoarce.” Ioan 14:3

V-a fost frică vreodată? După moartea lui Isus, ucenicilor le-a fost frică. Într-o seară, erau toți împreună, rugându-se și întrebându-se ce să facă. Apoi, dintr-odată, Isus a venit în mijlocul lor.
— Nu vă temeți! le-a spus Isus.
Ucenicii s-au bucurat să-L vadă. Când Isus era cu ei, nu se temeau de nimic.
— Voi merge la cer în curând, le-a spus Isus. Dar vă voi trimite un Mângâietor. El va fi mereu cu voi și vă va ajuta să fiți curajoși. Isus a rămas cu ei timp de câteva zile. Într-o zi, Isus le-a cerut să meargă într-un loc anume ca să le poată vorbi înainte de înălțare.

— Mă voi întoarce într-o zi, le-a promis Isus. Voi veni cu toți îngerii Mei și voi purta o coroană frumoasă. Atunci îi voi lua la cer pe cei ce aleg să asculte de Mine și să Mă iubească. Cât timp sunt plecat, vreau să le vorbiți și altora despre dragostea Mea, a spus Isus. Mai apoi, Isus a început să Se înalțe la cer. Îngerii au venit să-L întâmpine și să-L conducă la Tatăl.

— De ce priviți la cer? i-au întrebat doi îngeri pe ucenici. Isus va reveni. Lucrul acesta i-a bucurat nespus pe ucenici.
— Trebuie să fim pregătiți pentru revenirea Lui, au spus îngerii. Și trebuie să le spunem și altora despre Isus. Isus este în ceruri acum, dar va reveni curând. Vreți să ne găsească pregătiți?

Materiale didactice vizuale: O Biblie

V-a fost frică vreodată? După moartea lui Isus, ucenicilor le-a fost frică. Ei s-au temut că oamenii răi, care L-au omorât pe Isus, vor veni să le facă și lor rău. Isus înviase, dar ucenicii nu credeau lucrul ăsta – cel puțin, nu încă.

Într-o seară, ucenicii se rugau. Erau în camera în care luaseră cina cu Isus înainte ca oamenii răi să-L prindă. Ușa era încuiată, iar ucenicii se întrebau ce să facă. Mai apoi, Isus a venit în mijlocul lor.
— Nu vă temeți! le-a spus Isus.
Ucenicii s-au bucurat să-L vadă. Când Isus era cu ei, nu le era frică.
— Trebuie să merg la cer în curând, le-a spus Isus. Dar nu vă voi lăsa singuri. Vă voi trimite un Mângâietor care va fi mereu cu voi. El nu va pleca niciodată și nu vă va lăsa singuri. Vă va ajuta să le spuneți oamenilor despre Mine. Vă va ajuta să fiți curajoși.

Înainte ca Isus să Se înalțe la cer, a stat cu ucenicii câteva zile. Apoi, într-o zi, Isus le-a cerut ucenicilor să se întâlnească cu El într-un anumit loc.
— Aduceți-i și pe ceilalți prieteni ai Mei! le-a spus Isus. El voia să vorbească cu toți înainte de înălțarea Sa. Ucenicii și prietenii lui Isus au mers la locul stabilit.
— Într-o zi voi reveni, le-a promis Isus. Voi aduce toți îngerii cu Mine și voi purta o coroană frumoasă. Îi voi lua la cer pe toți oamenii care M-au iubit și au ales să trăiască cu Mine în veșnicie, a promis Isus. Cât timp sunt plecat, vreau să le spuneți și altor oameni cât de mult Îi iubesc. Isus dorea ca toți să știe că i se pot opune lui Satana. El dorea ca oamenii să știe că Îi pot aparține și că, într-o zi, pot locui în cer cu El. Mai târziu, Isus i-a condus pe ucenici pe Muntele Măslinilor. Acolo, în timp ce vorbea, Isus a început să Se înalțe la cer. Ucenicii L-au urmărit în timp ce Se înălța din ce în ce mai sus. Apoi, un nor de îngeri L-a înconjurat și nu L-au mai văzut.

Isus Se întorcea la casa Lui din cer. Ucenicii încă priveau în sus. Dintr-odată, cineva a început să le vorbească. S-au uitat de jur împrejur. Doi îngeri, care arătau ca doi oameni îmbrăcați în haine albe, stăteau lângă ei. Ce le-au spus îngerii ucenicilor? Citiți Faptele 1:10,11.

Cuvintele blânde ale îngerilor i-au liniștit pe ucenici. Erau bucuroși să știe că Isus va reveni, așa cum făgăduise.
— La revenirea Sa, Isus trebuie să ne găsească pregătiți, le-au spus ei. Și trebuie să spunem și altora despre Isus. Isus este în ceruri acum, dar Se va întoarce curând. Nu Îl putem vedea, dar putem să Îl rugăm să ne ajute să fim pregătiți pentru revenirea Lui. Vreți să fim pregătiți?

„Educația spirituală a copilului începe în cămin. Mama, ca primul învățător, ar trebui să își învețe copiii cum să se roage, punându-i să repete după ea o rugăciune simplă. Mântuitorul este prezent în căminele celor care își învață copiii să se roage pentru ca binecuvântarea Lui să fie peste ei. Puterea salvatoare a harului lui Dumnezeu va fi oferită unor asemenea tați și mame.” – The Review and Herald, 23 iunie 1903

„Eu Mă duc să vă pregătesc un loc.” – Ioan 14:2

Dacă mergeți vreodată la un râu, la un lac sau la ocean, veți putea vedea cocostârci. Există multe feluri de cocostârci și tuturor le place să trăiască în apropierea apei. Știți de ce? Deoarece se hrănesc cu pește și alte vietăți din apă.

Un cocostârc poate fi foarte răbdător. Poate sta nemișcat perioade lungi de timp, până când un pește înoată suficient de aproape de el ca să îl poată prinde. Vedeți ce picioare lungi au cocostârcii? Deoarece are picioare atât de lungi, cocostârcul poate sta în apă adâncă fără să se ude pe corp.

De obicei, masculul are pene foarte frumoase și îi place să le arate. Ce ziceți, sunt frumoase? Când vine vremea ca masculul și femela să aibă pui, ei construiesc un cuib mare din paie. Nu își fac cuibul aproape de pământ. Puii nu ar fi în siguranță acolo. Din acest motiv, îl construiesc sus, în vârful unui copac.

Până își construiesc un cuib mare, cocostârcii au mult de lucru. Dar nu le pasă. Vor ca puii lor să crească într-un loc bun. Isus le-a spus prietenilor Săi că Se duce să le pregătească un loc, pentru ca să locuiască împreună cu El. Acea casă se numește cer și este și pentru tine.