Olimpiada de Cunoștințe Biblice

Ce făcea Isus, atunci când a fost găsit de părinții Lui  în Templu, în mijlocul învățătorilor?

Selectează răspunsul corect:

Întrebare aleatorie
Luca 2:46

După trei zile, L-au găsit în Templu, șezând în mijlocul învățătorilor, ascultându-i și punându-le întrebări.

Răspuns corect: asculta și punea întrebări

deschide Biblia