1 Pustiul și țara fără apă se vor bucura; pustietatea se va înveseli și va înflori ca trandafirul;

Pustia şi ţara fără ape se vor bucura. Capitolul acesta prezintă un tablou inspirat şi inspirator al pământului în starea lui refăcută. Regiunile aride şi pustii ale lumii actuale nu vor mai exista.

Trandafirul. Ebr. chabaşşeleth, considerat de unii a însemna narcisa, o florare sălbatică populară din Palestina. Alţii au identificat-o cu şofranul sau brânduşa. Versetele 1 şi 2 descriu frumuseţea şi desfătarea unei ţări care înfloreşte din nou după ce a fost scăpată de blestemul păcatului.


2 se va acoperi cu flori și va sări de bucurie, cu cântece de veselie și strigăte de biruință, căci i se va da slava Libanului, strălucirea Carmelului și a Saronului. Vor vedea slava Domnului, măreția Dumnezeului nostru.

Libanului. Munţii Liban, Muntele Carmel şi câmpia Şaronului erau vestite pentru verdeaţa şi pentru frumuseţea lor. În cap. 33,9 un blestem a despuiat aceste regiuni de vegetaţia lor aducândule într-o stare de sălbăticie. Acum, totuşi, ele vor fi readuse de Dumnezeu la frumuseţea lor edenică (vezi cap. 41,19; 55,12.13; 65,10).


3 Întăriți mâinile slăbănogite și întăriți genunchii care se clatină.

Întăriţi. Solii lui Dumnezeu trebuie să-şi încurajeze semenii să privească înainte cu încredere la slava pământului înnoit şi să se încreadă în puterea Lui de a-i elibera din această lume blestemată prin păcat.


4 Spuneți celor slabi de inimă: „Fiți tari, și nu vă temeți! Iată Dumnezeul vostru, răzbunarea va veni, răsplătirea lui Dumnezeu; El însuși va veni și vă va mântui.”

Răzbunarea va veni. Adică, asupra vrăjmaşilor, dar pentru a-Şi mântui poporul credincios (vezi Matei 25,32.34.41). Înfrângerea vrăjmaşilor poporului lui Dumnezeu pregăteşte calea pentru eliberarea acestuia, iar cunoscând aceasta, copiii Lui pot prinde curaj şi nădejde (vezi Isaia 25,9; Ioan 14,1-3; Tit 2,13).


5 Atunci se vor deschide ochii orbilor, se vor deschide urechile surzilor;

Ochii orbilor. Făgăduinţa aceasta se va adeveri atât literal cât şi figurat. Oamenilor care sunt orbi din punct de vedere spiritual (cap. 6,9.10) li se vor deschide ochii spirituali şi li se vor destupa urechile înţelegerii lor morale. Pe pământul înnoit toate deficienţele fizice vor fi de asemenea vindecate.


6 atunci șchiopul va sări ca un cerb, și limba mutului va cânta de bucurie; căci în pustiu vor țâșni ape, și în pustietate, pâraie;

Vor ţâşni ape. Lucrul acesta se va realiza atât literal cât şi figurat (vezi v. 5). Cu privire la aplicaţia figurată vezi Psalmi 46,4; Zaharia 13,1; Ioan 4,10; 7,37, iar cu privire la împlinirea literală vezi Ezechiel 47,1-12; Apocalips 22,1.2.


7 marea de nisip se va preface în iaz, și pământul uscat, în izvoare de apă. În vizuina care slujea de culcuș șacalilor vor crește trestii și papură.

Pământul uscat. Fertilitatea şi frumuseţea vor caracteriza chiar şi acele regiuni ale pământului care acum sunt sterpe şi neroditoare. Şacalii. Vezi comentariul la cap. 13,22.


8 Acolo se va croi o cale, un drum, care se va numi Calea cea sfântă: niciun om necurat nu va trece pe ea, ci va fi numai pentru cei sfinți; cei ce vor merge pe ea, chiar și cei fără minte, nu vor putea să se rătăcească.

O cale. Vezi comentariul la cap. 11,16; 19,23-25. Dacă poporul Israel I-ar fi fost credincios lui Dumnezeu, Ţara făgăduinţei ar fi fost readusă la rodnicia şi frumuseţea ei edenică, aşa cum este descrisă aici în v. 1-4,7, iar suferinţa şi boala ar fi pierit din mijlocul lor, aşa cum este descris în v. 5,6 (vezi p. 27,28). Din toate popoarele căutători sinceri după adevăr ar fi umblat pe calea cea sfântă mergând la Ierusalim pentru a-L cunoaşte pe adevăratul Dumnezeu (vezi p. 28-30). Calea cea sfântă nu va fi pentru cel necurat, nesincer, dar va fi demarcată atât de clar încât şi cei mai simpli oameni, dacă sunt sinceri în căutarea adevărului, nu vor rătăci drumul. Toţi cei izbăviţi de Domnul vor merge spre Sion pe calea aceasta cu cântece de biruinţă. O bucurie veşnică le va încununa capul (vezi comentariul la Isaia 35,10; comp. Isaia 52,1; Ioel 3,17). Dar Israel s-a dovedit necredincios, iar datorită acestui fapt au pierdut soarta glorioasă pe care ar fi putut să o aibă, făgăduinţele capitolului acestuia adresându-se bisericii de azi (MH 159, 160; vezi p. 35,36).

Un drum. Nouăsprezece manuscrise ebraice, inclusiv sulul 1QIsa de la Marea Moartă, şi cel Siriac, nu includ cuvintele acestea.


9 Pe calea aceasta nu va fi niciun leu, și nicio fiară sălbatică nu va apuca pe ea, nici nu va fi întâlnită pe ea, ci cei răscumpărați vor umbla pe ea.

Nici un leu. În vremurile antice leii constituiau o ameninţare serioasă pentru aceia care călătoreau prin ţinuturi sălbatice şi nelocuite. Dar Dumnezeu le asigura o călătorie sigură acelora care vor călători spre Ierusalim pe calea Lui sfântă.


10 Cei izbăviți de Domnul se vor întoarce și vor merge spre Sion cu cântece de biruință. O bucurie veșnică le va încununa capul, veselia și bucuria îi vor apuca, iar durerea și gemetele vor fugi!

Cei izbăviţi. Adică, cei din toate popoarele care vor accepta mântuirea.

Cu cântece. Călătoria către Sion este o călătorie fericită. Pelerinii mergând să participe la sărbătorile de la Ierusalim se duceau cu inimile pline de bucurie şi de recunoştinţă faţă de Dumnezeu. Ei cântau psalmi de laudă (vezi Psalmi 121; 122) când se gândeau la ceasurile fericite pe care le vor petrece în cetatea sfântă, în părtăşie unii cu alţii şi în comuniune cu Dumnezeu. Aceasta va fi experienţa celor izbăviţi din toate neamurile. COMENTARIILE LUI ELLEN G. WHITE

1–10MH 160; 8T 78

1 DA 305; GC 675; ML 139; 6T 24, 308

1, 2 PP 542

2 GC 302; PK 313, 733

3, 4 1T 370; 4T 131; 5T 489

3–6PK 728

5–10PP 542

6 PP 413; 5T 565

6, 7 PK 234

6–8PK 729

8 AA 53; Ed 170; FE 340; GC 320; 2T 692

10 Ed 167; ML 344; MYP 116; PK 730; SL 95